Україна — це особистості, які формують обличчя її історії

9 березня 2024 року виповнюється 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка – поета, художника, мислителя, палкого патріота України. Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання — твори і світлу добру пам’ять про себе. Він пробуджував любов до своєї Батьківщини, кликав сильних на подвиги, вселяв у слабких надію і віру. Ми повинні завжди пам’ятати про генія українського народу.

І мене в сім’ї великій,

В сім’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом.

(Т. Шевченко “Заповіт”)

В історії кожного народу, серед її великих творців, є поети, імена яких оповиті невмирущою любов’ю і славою. Таким поетом українського народу є Тарас Григорович Шевченко, чия безсмертна спадщина – одна з найбільших вершин людського генія. Шевченко – велетень духу, митець могутньої творчої сили, непримиренний борець за справедливість, за національне і духовне відродження України.

“Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові свіжі й вільні шляхи професорам та книжним ученим”
(І. Франко).

Життя поета – подвиг, перед яким треба схилятись. Шляхом самоосвіти Тарас Григорович став одним з найосвіченіших людей свого часу, людиною енциклопедичних знань. Обстоюючи „свою мудрість”, поет закликав:

Учітеся, читайте,
І чужому навчайтеся,
І свого не цурайтеся.

Все життя Шевченко боровся за справедливість, за свободу, розуміння якої виходило за межі вузького визволення людей від кріпацтва, від поневолення та національного визволення України з-під гніту Росії. В кожному вірші безсмертного „Кобзаря” Тарас Григорович розкриває душу українців, їх життя, прагнення.

Народе мій, для всіх завжди відкритий,
Не вір, що воля з’явиться сама,
Не дай себе підступно обдурити —
Мовляв, дороги іншої нема….

Велич Шевченка полягає в тому, що він зумів повернути нам свою національну гідність і необхідність боротися за відновлення незалежної Української держави. Його безмежна любов до українців і України проявлялася в тому, що він навчав і переконував нас про можливість щасливого життя тільки в своїй незалежній державі, адже:

”В своїй хаті — своя й правда, і сила, і воля.”

В історії України ще не було людини, що зробила б такий велетенський вплив на уми і серця своїх співвітчизників. Він не був політиком, та на його ідеях сформувались і зросли чимало громадських організацій і партій. Він не був полководцем, але його слово змобілізувало сотні полків, дивізій, цілі армії, підняло до збройної боротьби мільйони українців, здобуло не одну визначну перемогу на полі бою. Він не був дипломатом, проте широта його поглядів, вклад у світову літературу та мистецтво, а головне світоглядні ідеї загальнолюдських братерства та любові, що базувались на християнських цінностях, здобули для України та українців належне визнання та пошану серед світової спільноти.

От де, люди, наша слава,
Слава України!

І насправді, Україна – це особистості, які формують обличчя її історії. Всього 47 років прожив Тарас Григорович Шевченко. Серед них 24 перебував у кріпацтві, 10 — на засланнях, практично всі інші — під жандармським наглядом. Проте все, що зробив Великий Кобзар назавжди залишає його серед живих, утверджує як геніального нашого сучасника і далекоглядного пророка.

І день іде, і ніч іде.
І голову схиливши в руку,
Дивуєшся чому не йде
Апостол правди і науки!

Спадщина Т. Г. Шевченка у фондах бібліотеки

Обладинка Кобзаря Шевченко Т.Г., Дорошенка Д., ; Повний збірник творів: З портретом поета, його біографією, критичною статтею і малюнками художника Б.Смирнова / Шевченко Т.Г.; Під ред. Д.Дорошенка – Катеринослав: Видання Л.М.Ротенберга, 1914. – 702 с.
Видання наше має на увазі подати до рук шановній громаді, по змозі, все, що вийшло з-під пера великого українського поета, одже — не тілько поезії, але й повісті, драматичні уривки, як українською, так і російською мовами. На великий жаль, через техничні перешкоди не можна було видруковати в цьомі виданні дневника Шевченкового і його листів, — вони будуть випущені незабаром окремим додатком. Поезії друкуємо, певна річ, тією мовою, якою вони були написані, прозу ж (повісті) даємо в перекладі на українську мову, йдучи за прикладом переднішніх українських виданнів, а також зважаючи на те, що повісті Шевченкові мають переважно інтерес біографичний і своєю художньою вартістю не можуть і рівнятися до його поезій рідною мовою.
Д. Д.


Зміст

No ISBN_3794 Шевченко Т.Г., Кобзар / Шевченко Т.Г. – К.: Держлітвидав, 1963. – 718 с.
No ISBN_100436 Шевченко Т.Г., Кобзар / Шевченко Т.Г. – К.: Дніпро, 1977. – 599 с.
No ISBN_135731 Шевченко Т.Г., Кобзар / Шевченко Т.Г. – К.: Дніпро, 1981. – 614 с.
No ISBN Шевченко Т.Г., Малий Кобзар: Вибрані поезії для дітей / Шевченко Т.Г. – К.: Веселка, 1976. – 384 с. (Шкільна бібліотека)
Для юного читача ″Кобзар″ давно став улюбленою книгою. Він навчає пізнавати життя, історію рідного краю, виховує любов до трудової людини і ненависть до її ворогів. У ″Малому Кобзарі″ зібрано поезії для учнів середнього шкільного віку.
966-00-0146-0 Шевченко Т.Г., Мар’яна – черниця: Факсимільне видання рукопису та відтворення тексту за сучасними текстологічними принципами / Шевченко Т.Г. – К.: Наукова думка, 1997. – 48 с.
ISBN 966-00-0146-0
966-7217-78-7 Шевченко Т.Г., Поезії / Шевченко Т.Г. – К.: ВД „Альтернативи“, 2003. – 368 с.
ISBN 966-7217-78-7

Цей ″Кобзар″ є відтворенням видання 1927 р. На жаль, фактично весь наклад (50 тис. прим.) був знищений, оскільки його художникові Петру Носку, як і багатьом іншим українським митцям, сталінська система інкримінувала шпигунство. В 1999 р. добре ім’я художника-шевченківця було реабілітоване. Самобутність і неповторність художніх ілюстрацій до віршованих творів Великого Кобзаря спричинилися до повторного видання книги через сімдесят шість років.
No ISBN_115805 Шевченко Т.Г., Поеми та повісті / Шевченко Т.Г. – К.: Дніпро, 1978. – 456 с. (Шкільна бібліотека)
No ISBN_116618 Шевченко Т., Твори: В 5-ти томах. Поетичні твори (1837-1847) / Шевченко Т. – К.: Дніпро, 1978. – 373 с.
No ISBN_116619 Шевченко Т., Твори: В 5-ти томах. Поетичні твори (1847-1861) / Шевченко Т. – К.: Дніпро, 1978. – 365 с.
No ISBN_116620 Шевченко Т., Твори: В 5-ти томах. Драматичні твори (1837-1847). Повісті / Шевченко Т. – К.: Дніпро, 1978. – 415 с.
No ISBN_117444 Шевченко Т., Твори: В 5-ти томах. Повісті / Шевченко Т. – К.: Дніпро, 1978. – 411 с.
No ISBN_119889 Шевченко Т.Г., Твори: В 5-ти томах. Автобіографія. Щоденник. Вибрані листи / Шевченко Т.Г. – К.: Дніпро, 1979. – 568 с.

 

Про творчість Т. Г. Шевченка у фондах бібліотеки

No ISBN_133834 Білинська М.Л., Грає Кобзар, виспівує / Білинська М.Л. – К.: Музична Україна, 1981. – 129 с.
No ISBN_129888 Большаков Л.М., Добро найкраще є на світі: Пошуки. Роздуми. підсумки / Большаков Л.М. – К.: Дніпро, 1981. – 302 с.
5-7715-0693-1 Зайцев П.І., Життя Тараса Шевченка / Зайцев П.І. – К.: Мистецтво, 1994. – 352 с.
ISBN: 5-7715-0693-1
No ISBN_219358 З досліджень про Т.Г. Шевченка – К.: Дніпро, 1968. – 143 с.
No ISBN_100689 Із книги народної шани. – Дніпропетровськ: Промінь, 1976. – 256 с.
No ISBN_134699 Спогади про Тараса Шевченка – К.: Дніпро, 1982. – 547 с.
No ISBN_3788 Шпильова О., Т.Г. Шевченко і болгарська література / Шпильова О. – К.: Держлітвидав, 1963. – 184 с.
966-654-074-6 Дорош Є., Тарас Шевченко на Поділлі і Волині: Наукове видання / Дорош Є. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 102 с.
ISBN 966-654-074-6

У науковому виданні розповідається про подорож Т. Г. Шевченка землями Поділля і Волині восени 1846 року за завданням Київської Археографічної комісії під час його другого приїзду в Україну.
No ISBN_123664 Кирилюк Є.П., Тарас Шевченко: Життя і творчість / Кирилюк Є.П. – К.: Дніпро, 1979. – 266 с.
No ISBN_148685 Бернштейн М.Д., Франко і Шевченко / Бернштейн М.Д. – К.: Дніпро, 1984. – 268 с.
No ISBN_223350 Продан І., Християнські чесноти в творчості Т.Г.Шевченка / Продан І. – Тернопіль, 2000. – 52 с.

Аудіозаписи у фондах бібліотеки

page2__small
page1__small
У поклоні Кобзареві