Нові надходження за лютий 2012 року

 1. Єгорова Т.Д.,  Практичний курс української мови: Навчальний посібник.– 2-ге вид., випр.– К.: ЦУЛ, 2010.– 160 с.
  ISBN: 978-611-01-0034-2
 2. Іванова Н.Ю.,  Економічна теорія управління фірмою: Навчальний посібник.– К.: ЦУЛ, 2010.– 266 с.
  ISBN: 978-611-01-000-3-8
 3. Башнянин Г.І., Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу /  Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук.– Львів: Новий Світ- 2000, 2010.– 240 с.
  ISBN: 978-966-418-130-0

  Досліджуються проблеми соціалізації економічних систем. Розробляються методи визначення ефективності соціалізації економічних систем в економіках транзитивного типу. Аналізуються соціалізаційний цикл і стратегічна соціальна політика держави. Окремо аналізується ефективність соціалізації макроекономічних і мікроекономічних систем. Призначена для студентів, викладачів, наукових і практичних працівників, усіх, хто цікавиться фундаментальними теоретичними проблемами розвитку економічної науки.
 4. Башнянин Г.І.,  Кооперативні системи: проблеми трансформації за умов ринкової транзиції/ Г.І.Башнянин, А.Г.Драбовський, В.В.Іжевський.– Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009.– 414 с.
  ISBN: 978-966-1537-49-0
 5. Берченко М.М., Багатоядерні процесори: мікроархітектура та особливості застосування: Навчальний посібник / М.М. Берченко, І.Б. Березовська.– 2-ге вид., переробл. і доп.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 216с.– (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-966-397-118-6

  Розглянуто основні принципи побудови багатоядерних процесорів для паралельних обчислень. Подано загальну інформацію про мікроархітектуру процесорів, методи організації паралельних обчислень, архітектуру сучасних багатоядерних процесорів різного призначення. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки 050801 “Мікро- та наноелектроніка” й 050101 “Комп’ютерні науки”.
 6. Виноградський М.Д.,  Управління персоналом: Навчальний посібник/ М.Д.Виноградський, А.М.Виноградська, О.М.Шканова.– 2-ге вид.– К.: ЦУЛ, 2009.– 502 с.
  ISBN: 978-966-364-766-1
 7. Внуков Ю.М., Зношування і стійкість різальних лезових інструментів: Навчальний посібник / Ю.М. Внуков, В.О. Залога. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 243 с.
  ISBN: 978-966-657-342-4

  Наведена інформація про контактні процеси на робочих поверхнях лез інструментів, умови руйнування, механізми, види та критерії зношування різальних лезових інструментів; розглянуті особливості зношування різних різальних лезових інструментів – різців, осьових (свердел, зенкерів, розгорток), фрез, різенарізних, протяжок; залежність “у-Т”; вплив умов різання на величини параметрів зношування, стійкість інструменту, допустиму швидкість різання. У посібнику наведені рекомендації щодо’ вибору шляхів усунення причин передчасного зношування інструментів; вибору періоду стійкості залежно від виду інструменту та інша довідкова інформація; питання для самоперевірки (у кожному розділі) і типові тести для самоперевірки та модульного контролю знань. Навчальний посібник може бути використаний при вивченні теми “Зношування і стійкість різальних інструментів” з курсу “Теорія різання” студентами всіх спеціальностей, що навчаються за напрямами “Машинобудування” та “Інженерна механіка”, і може бути корисний студентам машинобудівних спеціальностей старших курсів під час курсового та дипломного проектування, а також магістрам та аспірантам при виконанні магістерських та кандидатських робіт. Методичною і довідковою інформацією, наведеною у посібнику, можуть користуватися і інженерно-технічні працівники в процесі вирішення конкретних виробничих завдань.
 8. Демчишин О.І.,  Вища математика: Навчальний посібник/ О.І.Демчишин, Б.Г.Шелестовський.– Тернопіль: Богдан, 2010.– 592 с.
  ISBN: 978-966-10-1156-3
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя.
 9. Дністровий А.,  Письмо з околиці: Статті та есеї. – К.: Грані-Т, 2010. – 240 с. – (De profundis)
  ISBN: 978-966-465-287-9

  До книги “Письмо з околиці”, яку Анатолій Дністровий жартома окреслює як “ultга lait публіцистика”, увійшли мікроесеї, авторські колонки, вибрані статті, записи з нотатника й блоґу, більшість із яких упродовж 2000-2009 років широко друкувалася в часописах та інтернет-виданнях. Зустрічі різних тем під однією обкладинкою – як, скажімо, поезія і радіація, Кант і кінематограф, стоїцизм і слабкість, чари музики й соціальні трущоби, письмо й читання, мовчання й профани, подорожі й самопожирання, письменники та психоаналіз живота – все це постає складовими голосу з околиці – околиці як особистості автора, околиці як його участі в тих чи інших процесах, навіть околиці як присутності української культури у світі. Композиція книги “Письмо з околиці” як mеmbrа disjecta (з лат. – роз’єднані члени) формує багатогранну картину того, як в одному письмі можуть природно поєднуватися пристрасть до літератури, філософії, історії, кіно та рибальства, а також різні епохи, люди, розчарування й прагнення.
 10. Закалов О.В., Основи тертя і зношування в машинах: Навчальний посібник/ О.В. Закалов, І.О. Закалов.– Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 235 с. – (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  Праця науковця ТДТУ імені Івана Пулюя.
 11. Зелев С.П., Оптика електронно-променевих приладів: Навчальний посібник / С.П. Зелев, Л.С. Рабоча, І.О. Шпетний. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 208 с.
  ISBN: 978-966-657-371-4

  У навчальному посібнику розглянуті основні питання геометричної електронної оптики – рух параксіальних електронів в аксіально-симетричних електричному і магнітному полях, принцип дії електростатичних й електромагнітних електронних лінз й основні види їх аберацій. Приділена увага практичному розрахунку оптичних параметрів електронних лінз на конкретних прикладах. Подані різні типи електронно-оптичних відхиляючих систем, які використовуються в електронно-променевих приладах. Розглянуті різноманітні джерела електронів, у тому числі гармати з польовою емісією. Проаналізовані електронно-оптичні схеми формування електронних пучків у просвічуючих (ПЕМ) та растрових (РЕМ) електронних мікроскопах, включаючи сучасний РЕМ з автоемісійною гарматою та комбінованою магнітно-електростатичною об’єктивною лінзою. Визначені фактори, які впливають на контраст зображення та роздільну здатність у ПЕМ. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом “Електронні пристрої та системи”, а також може бути корисним студентам і аспірантам як посібник при вивченні курсу електронної мікроскопії.
 12. Зубков М.,  Сучасний англо-український та українсько-англійський словник: 100000 слів та словосполучень/ М.Зубков, В.Мюллер.– Вид. 2-ге, випр. та доп.– Харків: ВД “Школа”, 2011.– 752 с.
  ISBN: 966-8114-98-1
  Пропонований сучасний англо-український та українсько-англійський словник містить близько 100 000 загальновживаних слів та словосполучень. Лексика, орфографія та транскрипція подані відповідно до сучасних норм. Словник може бути використаний для читання текстів різного рівня складності за будь-якою тематикою, за винятком вузькоспеціалізованих. Для широкого кола користувачів.
 13. Зубков М.,  Сучасний англо-український та українсько-англійський словник: 100000 слів та словосполучень/ М.Зубков, В.Мюллер.– Харків: ВД “Школа”, 2008.– 752 с.
  ISBN: 966-8114-98-1
 14. Калінкевич М.В., Проектування зворотних напрямних апаратів відцентрового компресора: Навчальний посібник / М.В. Калінкевич, А.М. Калашніков. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 141 с.
  ISBN: 978-966-657-378-3

  Навчальний посібник призначений для вивчення студентами методів розрахунку течії рідини та проектування зворотних напрямних апаратів відцентрового компресора. У посібнику розглянуті різні типи зворотних напрямних апаратів, показані деякі результати розрахунку течії газу у зворотних напрямних апаратах за допомогою сучасних комп’ютерних комплексів. Наведена послідовність проектувального розрахунку зворотного напрямного апарата. Виконаний детальний опис комп’ютерної програми для проектувального розрахунку зворотного напрямного апарата і наведена інструкція для роботи з цією програмою.
 15. Лазарович М.В.,  Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій/ М.В.Лазарович, Б.Д.Лановик.– 2-ге вид.– Тернопіль: Джура, 2006.– 428 с.
  ISBN: 966-8017-53-6
 16. Лопаткін Ю.М., Фізичний образ світу: Навчальний посібник. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 195 с. – (МОН України. Сумський державний університет)
  ISBN: 978-966-657-359-2

  Посібник подає матеріал, що відповідає програмі курсу “Фізичний образ світу”, для студентів гуманітарних спеціальностей університету. У посібнику викладені ключові положення сучасного природознавства у формі, доступній для студентів. Математичний апарат не використовується. Ця книга може бути корисною для тих, хто хотів би розібратися в сучасній природознавчій картині Світу.

 17. Лупенко С.А., Прикладна теорія цифрових автоматів: Навчальний посібник / С.А. Лупенко, Є.В. Тиш. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 248 с. – (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-966-305-039-3

  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Навчальний посібник “Прикладна теорія цифрових автоматів” призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом 050102 “Комп’ютерна інженерія”. У навчальному посібнику розглянуто системи числення, представлення інформації та логічні основи цифрових автоматів, абстрактну та структурну теорію цифрових автоматів, контроль роботи цифрових автоматів.

 18. Мельник Т.Г., Облік та аудит діяльності бюджетних установ: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 412 с. – (КНУ імені Тараса Шевченка)
  ISBN: 978-966-351-261-7

  У посібнику висвітлюються теоретичні та правові засади діяльності бюджетних установ, зокрема сутність, принципи і порядок фінансування, розпорядники бюджетних коштів, складання кошторису доходів і видатків. Особливу увагу приділено особливостям організації обліку в бюджетних установах, а також обліку активів, зобов’язань та капіталу бюджетних установ. Окремі розділи посібника присвячено питанням проведення інвентаризації в бюджетних установах та здійснення аудиту їхньої фінансово-господарської діяльності. Посібник містить завдання для самостійної роботи, тести, завдання, терміни та поняття, які допоможуть студентам сформувати необхідні практичні навики. Призначено для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, бухгалтерів-практиків, економістів, контролерів, аудиторів.
 19. Павличко Д., Твори: В 10-ти томах. Т. 1: Поезія 1950-1988 / Укладач: Д. Пилипчук. – К.: Основи, 2010. – 512 с.
  ISBN: 978-966-500-324-3

  Потужна енергетика поезії Дмитра Павличка увібрала рясні громовиці двадцятого століття, трагізм і велич української історії, пекучі проблеми загальнолюдського, національного та індивідуального буття і майбуття. Напруга і неповторність художнього й філософського мислення видатного українського поета зумовлені особливим характером його невкірного таланту, його болящої української душі й глибинним усвідомленням свого призначення: “Не стати мені на коліно, / А впасти – й згоріти дотла”. У нашому виданні оригінальна поезія Д. Павличка (т. 1-4) представлена в розвитку – від перших книжок до збірок останнього десятиліття, творами найрізноманітніших жанрів і форматів. У томах 5-10 подано перекладацький набуток поета. Перший том “Творів” Д. Павличка репрезентує його поезію 1950-1988 рр. Відкриває том вступна стаття Романа Лубківського. Для широкого кола читачів, усіх, хто вивчає і досліджує вітчизняне красне письменство.
 20. Пахаренко В.О., Пластмаси в будівництві: Підручник / В.О. Пахаренко, В.В. Пахаренко, Р.А. Яковлєва. – Вид. 3-є, переробл. та доп. – К.: Ліра-К, 2012. – 352 с. – (МОН України)
  ISBN: 978-966-2609-05-9

  У даному посібнику систематизовано дані з переробки, одержання й застосування полімерних будівельних матеріалів, отримані авторами, а також вітчизняними й зарубіжними дослідниками. У посібнику наведено дані про класифікацію, властивості полімерних будівельних матеріалів залежно від їх призначення і сфер застосування. Наведено різні види обладнання і технологічні схеми установок, агрегатів і ліній для одержання полімерних будівельних виробів. Показано зв’язок між параметрами переробки та технологічними й експлуатаційними властивостями отриманих полімерних матеріалів, а також наведено застосування та кріплення полімерних виробів будівельного призначення. Розглянуто питання техніки безпеки та охорони навколишнього середовища при отриманні й застосуванні пластмас у будівництві, пожежної небезпеки цих матеріалів. Призначений для студентів будівельних та хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, наукових співробітників та фахівців, що працюють у галузі будівництва та полімерного виробництва.
 21. Петраков Ю.В.,  Лабораторно-комп’ютерний практикум з теорії різання: Навчальний посібник.– К.: КПІ, 2006.– 190 с.– (МОН України. Національний технічний університет України “КПІ”. Лабораторія віртуальних засобів навчання)
 22. Потєхін А.Ф.,  Короткий курс теоретичної механіки в запитаннях та відповідях з аналізом базових понять: Навчальний посібник.– Вид. 2-ге, випр.– Львів: Новий Світ-2000, 2011.– 200 с.– (Вища освіта в Україні)
  ISBN: 966-7827-37-2
  Курс теоретичної механіки в обсязі програми вищих технічних закладів освіти викладається в формі запитань та відповідей. Наведені базові поняття, теореми, формули. Посібник складається з трьох частин. В першій частині формулюються запитання, в другій – відповіді на них, в третій частині аналізуються базові поняття теоретичної механіки. Цей аналіз суттєво з’єднаний з основним змістом посібника, доповнює його та відображає сучасний стан в цій галузі. Рекомендується студентам вищих технічних закладів освіти.
 23. Процюк С.,  Аналіз крові. – К.: Грані-Т, 2010. – 144 с. – (De profundis)
  ISBN: 978-966-465-267-1

  Чи можливо збагнути природу людських комплексів? Де шукати справжні причини наших найпарадоксальніших учинків, слів, думок? Чому в кожному іноді проступають риси, які нерідко вражають нас самих? Чи психоаналіз – панацея, чи лише перша і не завжди безпечна спроба проникнути в найбільшу таємницю людини – таємницю її психіки? Усі ці й чимало інших гострих питань порушує на сторінках своєї нової книжки відомий письменник Степан Процюк, який тривалий час активно цікавиться психоаналізом, чи то пак, як він сам це означує, “душезнавством”.
 24. Савчин М.В.,  Вікова психологія: Навчальний посібник/ М.В.Савчин, Л.П.Василенко.– 2-ге вид., стереотип.– К.: Академвидав, 2009.– 360 с.– (Альма-матер)
  ISBN: 978-966-8226-73-1
 25. Сирохман І.В.,  Товарознавство м’яса і м’ясних товарів: Підручник/ І.В.Сирохман, Т.М.Лозова.– 2-ге вид., переробл. та доп.– К.: ЦУЛ, 2009.– 378 с.– (МОН України. Львівська комерційна академія)
 26. Склабінський В.І., Технологічні основи нафто- та газопереробки: Навчальний посібник / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.Є. Артюхов. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с. – (МОН України. Сумський державний університет)
  ISBN: 978-966-657-346-2

  Матеріал посібника викладено відповідно до навчальної програми з дисципліни “Технологічні основи нафто- та газопереробки”. На сучасному рівні подані основи ‘ органічної хімії нафти та газу, висвітлені основні теорії походження нафти і газу. Наведено методи аналізу та дослідження складу з визначенням основних фізико-хімічних властивостей нафти, нафтопродуктів і вуглеводневих газів. Розглянуто технологічні основи процесів і установлення первинної та вторинної переробки нафти, а також розділення та переробки газів. Книга призначена як навчальний посібник студентам, які навчаються за напрямом підготовки 6.050503 “Машинобудування”.
 27. Сосновский Л.А., Введение в трибофатику: Пособие / Л.А. Сосновский, М.А. Журавков, С.С. Щербаков. – Минск: БГУ, 2010. – 77 с.
  ISBN: 978-985-518-401-1
 28. Спиваковский В.М.,  Образовательный взрыв. – К.: ЧВ “МУВЦ” Гранд-Экспо”, 2011. – 436 с.
  ISBN: 978-966-2552-01-0

  Новая книга известного учёного, бизнесмена и писателя Владимира Спиваковского. Автор, за плечами которого десятки масштабных бизнес-проектов, не дожидаясь реформ сверху, подорвал систему образования снизу, построив глобальный “знаниескрёб” мирового значения – Гипермаркет Знаний. Соединение фундаментальных академических знаний с уроками новой волны (уроки счастья, богатства, харизмы, наследства, везения, чувств и ума) уже воспринято в мире как новый формат школьного образования, которое, возможно, станет доминирующим в ближайшие десятилетия. Создана система образования высокого стандарта на двойной результат, с включением новейших облачных и нанотехнологий, где эффективно развиваются и простые школы, и высокорейтинговые пятизвездочные школы Облака. Книга написана лёгким языком, полна афоризмов и изящных иллюстраций. Эта книга – реальная помощь учителям, облегчение ученикам, экономия правительствам и вдохновение умным людям.
 29. Стоцький Ярослав, Бучацький монастир отців Василіян: на службі Богові й Україні: До 300-ліття заснування. – Жовква: Місіонер, 2011. – 216 с.
  ISBN: 978-966-658-239-6

  У монографії досліджено заснування, спорудження, архітектуру, а також духовне, освітнє і наукове служіння Бучацького василіянського монастиря Чесного Хреста Господнього впродовж його майже 300-літньої історії в нерозривному контексті історії Чину св. Василія Великого та Української Греко-Католицької Церкви. На основі опрацювання бібліографічної бази й архівних матеріалів проаналізовано, як бучацькі василіяни поширювали віру та освіту серед українського народу, як сформували монастир славним осердям християнського, греко-католицького, василіянського духу, як зуміли загартувати себе і мирян у підпільний період УГКЦ, як відроджували греко-католицьке й василіянське життя в Україні загалом та в Бучачі й на Бучаччині зокрема.
 30. Товканець Г.В., Університетська освіта: Навчально – методичний посібник. – К.: Кондор, 2011. – 182 с. – (МОН України. Мукачівський державний університет. Лабораторія наукових досліджень та інноваційно – освітніх технологій)
  ISBN: 978-966-351-339-3

  У посібнику розглядаються питання розмітку університетської освіти (форми організації навчальної діяльності, особливості впровадження Болонського процесу, дистанційна освіта), можливості адаптації студентів молодших курсів до вузівської системи навчання (системи організації навчального процесу, студентського самоврядування, процесу особистісного та професійного самовдосконалення), подається інформація щодо розвитку вищої освіти в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Російській Федерації, Франції, США. Усистематизовано матеріал, яким можна скористатися для проведення науково-методичних семінарів, круглих столів з питань розвитку європейської та української вищої освіти. Для абітурієнтів, студентів непедагогічних спеціальностей, зокрема економічного напряму, аспірантів, викладачів, академнаставників, працівників закладів післядипломної освіти, фахівців освітньої галузі, для всіх, хто цікавиться питаннями розвитку вищої освіти.
 31. Трунов А.И., Методы и средства измерения коэффициента гармоник электрических сигналов: Монография. – Полтава: ООО “Фирма “Техсервис”, 2011. – 206 с.
  ISBN: 978-966-8892-65-3

  На основе методов гармонического анализа и синтеза сигналов, теории погрешностей измерений разработаны методы и средства измерения коэффициента гармоник электрических сигналов Получены соотношения для оценки погрешностей косвенного измерения фильтрового и нулевого методов измерения коэффициента гармоник, основанных на измерениях отношений эффективных напряжений и последующих расчетах коэффициента гармоник по уравнениям косвенного измерения; разработан компенсационно-фильтровый метод формирования сигналов с малым коэффициентом гармоник и найдена зависимость .между добротностями и коэффициентами передачи основного и вспомогательного активных фильтров. В монографии разработаны методы воспроизведения сигналов, калиброванных по коэффициенту гармоник и получены зависимости между погрешностями величин коэффициента гармоник и погрешностью измерения отношения постоянных составляющих двух взаимосвязанных испытательных сигналов. Монография рассчитана на научных и инженерно-технических работников, преподавателей и аспирантов, специализирующихся в области приборов и методов измерения электрических и магнитных величин.
 32. Філинюк М.А.,  Елементи та пристрої автоматики на основі нелінійних властивостей динамічних негатронів: Монографія/ М.А.Філинюк, О.В.Войцеховська.– Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008.– 189 с.– (МОН України. Вінницький національний технічний університет)
  ISBN: 978-966-641-250-1
 33. Хомик Н..І., Технічна механіка: Курс лекцій / Н.І. Хомик, А.Д. Довбуш.– Тернопіль, 2011. – 208 с. – (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування)
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Курс лекцій “Технічна механіка” розроблений відповідно до робочої програми для студентів напряму підготовки “Електротехніка та електротехнології” і рекомендований для вивчення студентами інших напрямів підготовки. Розглянутий і рекомендовано до друку на засіданні кафедри технічної механіки і сільськогосподарського машинобудування, протокол №5 від 14.11.2011.

 34. Черв’яков В.Д.,  Основи надійності об’єктів системотехніки: Навчальний посібник/ В.Д.Черв’яков, А.В.Павлов, О.Ю.Журавльов.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 245 с.
 35. Черниш І.Г., Неметалеві матеріали: Навчальний посібник / І.Г.Черниш, П.І.Лобода, С.І.Черниш. – К.: Кондор, 2008.– 406 с.– (МОН України. Національний технічний університет України “КПІ”)
  ISBN: 978-966-351-088-0

  Розглянуто основи одержання, класифікацію, властивості, застосування неметалевих матеріалів: аморфних, склоподібних, монокристалічних, особливо чистих, керамічних, неорганічних зв’язувальних, неметалевих волокон, полімерних матеріалів, пластмас, шаруватих і просторо-армованих композиційних матеріалів, штучний графіт, природний графіт і матеріали на його основі, новітні вуглецеві матеріали. Подано комплексні контрольні завдання для самостійної роботи студентів. Для студентів, магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників металургійної та приладобудівної промисловості.
 36. Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України: Тритомний монолог – діалог з двоєдиною Україною / Відповідальний ректор Зайко Я.Я. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К.: Освіта України, 2011. – 1432 с. – (Літопис Українотворення)
  ISBN: 978-966-188-187-6

  У книзі “Аvе, Uкгаіпа” вміщено стенограму пленарних засідань Верховної Ради Української РСР ХІІ-го скликання з 28 червня по 16 липня 1990 року, проекти Декларації, фундаментальні статті, аналітичні матеріали народних депутатів Верховної Ради Української РСР – народних депутатів України, урядовців, політичних діячів і науковців, виступи ЗМІ, матеріали про розстановку політичних сил у Верховній Раді, а також спогади, роздуми безпосередньо тих, хто ухвалював Декларацію про державний суверенітет України. Крім оцінки Декларації, своєрідної панорами політичних ідей в контексті створюваної самою історією епопеї боротьби нашого народу за незалежність, аналізу сьогоденного буття українців, у кількатомному дослідженні законодавчих процесів в Україні 1990-2010 років висвітлюються актуальні проблеми становлення Української держави. Побудована на документальних матеріалах, насичена свідченнями безпосередніх учасників історичних подій, без правок та скорочень, мовою оригіналу, книга розрахована на парламентарів, працівників державних структур, органів місцевого самоврядування, професійних політиків, науковців, учнівську, студентську, молодь -майбутніх законодавців, державників та широкий загал читачів.
 37. Фінансова думка України: У трьох томах.: Хрестоматія, Ч. 1 / С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко. За наук. ред. В.М. Федосова. – К., Тернопіль: Кондор, Економічна думка, 2010. – 471 с.
  ISBN: 978-966-351-375-1

  Це перша оригінальна тритомна праця вітчизняних учених економістів-фінансистів з еволюції фінансової думки України. У першій частині третього тому міститься хрестоматійний виклад найважливіших праць вітчизняних економістів-фінансистів XIX ст. з теорії фінансів, грошей та кредиту. Значну частину їх становлять твори представників передової самобутньої Київської школи. Книга доводить, що українська фінансова думка XIX ст. розвивалася в контексті й на рівні передової європейської. Матеріали, вміщені в ній, свідчать про значний внесок українських учених у світову фінансову науку. Праці, написані українською мовою, подані у Хрестоматії майже без змін. Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться надбанням фінансової думки України.
 38. Віночок Соломії Крушельницької: Поезії і музичні твори. Висловлювання визначних діячів культури. Репертуар співачки/Зібрав і упорядкував П.Медведик.– Тернопіль: Збруч, 1992.– 128 с.
 39. Механіко-машинобудівний інститут: Нарис історії/ За заг. ред. М.І.Бобиря, А.К.Скуратовського. – 3-є вид., змін. і доп. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – 268 с. – (НТУУ “КПІ”)
  ISBN: 978-966-622-338-1

  Висвітлено історію механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Для широкого кола читачів.
 40. Енциклопедія Сучасної України. Т. 9: Е – Ж. – К.: Поліграфкнига, 2009. – 712 с.
  ISBN: 978-966-02-5720-7

  Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У дев’ятому томі подано 2546 гасел, 1829 чорно-білих та 387 кольорових ілюстрацій, 10 карт, 8 таблиць і схем. Розрахована на широке коло читачів.

 41. Енциклопедія Сучасної України. Т. 10: З -Зор. – К.: Поліграфкнига, 2010. – 712 с.
  ISBN: 978-966-02-5721-4
 42. Нова влада: виклики модернізації. – К.: К.І.С, 2011. – 260 с.
  ISBN: 978-966-2141-88-7

  За півтора роки, що пройшли після президентських виборів кінця 2009 року та приходу до влади іншої політичної команди на початку 2010 року, визначились основні тенденції та характерні риси політичної практики нової влади. Водночас, ані представники влади, ані політична опозиція не здійснили спроби представити суспільству змістовне бачення необхідних соціально-економічних перетворень, що унеможливлює ефективний діалог влади та громадянського суспільства. Ця публікація, здійснена консорціумом незалежних громадських експертів, поцілена замістити відсутність оцінки наявного стану та стратегічного бачення модернізації країни та стимулювати такий діалог. Головна ідея роботи полягає в тому, що у контексті сучасних політичних, соціально-економічних та культурних процесів будь-які кроки влади – це не лише вибір між демократією та минулими формами авторитаризму, а й неминучий вибір між модернізацією країни та збільшенням історичного відставання. Саме з цих позицій автори аналітичних доповідей здійснили оцінку дій нової влади у ключових сферах суспільного життя – адміністрування та права, економіки, зовнішньої політики, у гуманітарній сфері – наскільки адекватно існуюча влада вирішує історичне завдання модернізації країни. Доповіді супроводжують рекомендації, які можуть бути корисними як для представників влади, так і для активістів громадянського суспільства.
 43. Німецько-український, українсько-німецький словник + граматика: 75 000 слів та словосполучень/Автор-укладач: Ольга Мазур.– Донецк: ТОВ “Глогія Трейд”, 2010.– 704 с.
 44. Основи бізнесу. Практичний курс: Збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань. Навчальний посібник/В.Р.Кучеренко, Я.П.Квач, Н.В.Доброва, М.М.Осіпова. За ред. В.Р.Кучеренка.– К.: ЦУЛ, 2010.– 176 с.
  ISBN: 978-966-364-972-6
 45. Поверхневе руйнування та зміцнення матеріалів: Монографія/М.Пашечко, М.Чернець, М.Опеляк, Г.Комста.– Львів: Євросвіт, 2005.– 384 с.
  ISBN: 966-7343-91-Х
 46. Моделирование переналаживаемых автоматизированных производственных систем: Монография/В.Я.Копп, Ю.Е.Обжерин, А.И.Песчанский, О.П.Чуб.– Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007.– 232 с.– (МОН Украины. Севастопольский национальный технический университет)
  ISBN: 966-2960-07-4
 47. Розрахунок з’єднань електромеханічних систем: Навчальний посібник/І.В.Петко, В.В.Кострицький, М.Є.Скиба, Г.М.Драпак.– Львів: Новий Світ-2000, 2011.– 150 с.– (Вища освіта в Україні)
 48. Основи філософських знань. Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство: Підручник.– К.: ЦУЛ, 2008.– 1028 с.
  ISBN: 978-966-364-726-5