Нові надходження за лютий 2017 року

 1. 978-966-680-585-3Бондарчук А.С. Внутрішньоквартальне електропостачання. Курсове проектування: Навчальний посібник / Бондарчук А.С., Рудницький В.Г. – Суми: Університетська книга, 2012. – 371 с.
  ISBN: 978-966-680-585-3

 2. 978-966-2781-15-1Бочко О.Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери: Навчальний посібник / Бочко О.Ю., Проскура В.Ф. – К.: Кондор, 2012. – 218 с. – МОН України. Мукачівський державний університет.
  ISBN: 978-966-2781-15-1

 3. 966-549-915-7Дащенко О.Ф. Практикум з будівельної механіки: Посібник / Дащенко О.Ф., Коломієць Л.В., Ухов О.В. – Одеса: Астропринт, 2003. – 136 с.
  ISBN: 966-549-915-7


 4. 978-966-2781-10-6Жук А.Я. Основи наукових досліджень в сфері практичної механіки: Навчальний посібник. Кн. 1: Теоретичні дослідження / Жук А.Я., Желябіна Н.К., Малишев Г.П. – К.: Кондор, 2012. – 186 с. – МОН України. Запорізька державна інженерна академія.
  ISBN: 978-966-2781-10-6
  В посібнику наведено основні аспекти теоретичних досліджень механічних систем з електро- та гідроприводом. Охарактеризовано фізичні величини та закони, які використовуються при математичному моделюванні. Описано відомі і нові наукові і інженерні методики моделювання лінійних і нелінійних механічних і гідравлічних систем. Для студентів механічних спеціальностей, які навчаються за програмами бакалаврів, спеціалістів, магістрів, а також і аспірантів та молодих науковців.
 5. 978-966-439-683-4Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 448 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-683-4
  На системній основі розглянуто теорію організації галузевих ринків. Показано генезис теоретико-методологічних засад дослідження галузевих ринків, розглянуто їх сутність, структуру, типологізацію. Проаналізовано причини і форми концентрації галузевих ринків, сутність та види бар’єрів входження фірм на ринки, визначено причини й наслідки процесів злиття та поглинань компаній. На основі сучасних моделей відображено стратегічну поведінку фірм на галузевих ринках, розкрито сутність та напрями стратегічної конкуренції, мотиви й наслідки змови між компаніями та вертикальних обмежень. Для студентів економічних вишів, ознайомлених з основами мікро-економічної теорії в обсязі вступного курсу, викладачів, наукових працівників, аспірантів та всіх, хто цікавиться проблемами сучасної еко-иоммної теорії.
 6. 978-966-2781-07-6Калініченко О.В. Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник / Калініченко О.В., Плотник О.Д. – К.: Кондор, 2012. – 600 с.
  ISBN: 978-966-2781-07-6


 7. 978-966-305-069-0Кіляр О.Р. Облік і аналіз в управлінні давальницькою сировиною: теорія та методологія: Монографія / Кіляр О.Р., Павликівська О.І. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 200 с.
  ISBN: 978-966-305-069-0


 8. 978-966-457-258-0Кінаш І.А. Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств: Монографія / За заг. ред. Кирич Н.Б. – Тернопіль: Терно-граф, 2015. – 572 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія соціального управління. Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка.
  ISBN: 978-966-457-258-0
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя В монографії сформовано наукові основи організації ресурсної діяльності переробних підприємств. Книга спрямована на формування постконфліктних механізмів активізації ресурсоощадної роботи в умовах переробних підприємств. Розкрито концепти адаптації енергоощадної роботи до Європейських вимог з врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Обґрунтовано доцільність застосування інноваційних підходів до організації використання нетрадиційних, відновлювальних джерел та ресурсоощадності в господарському комплексі України. Визначена ефективність їх застосування. Представлена інформація розрахована на наукових, інженерно-технічних та економічних працівників, що спеціалізуються на впровадженні енергоощадних методів та технологій, а також студентів економічних та енергетичних факультетів вищих навчальних закладів.
 9. 978-966-439-847-0Максимова Н.Ю. Соціальна робота з сім’єю: Підручник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 351 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-847-0
  Розглянуто зміст, форми й методи роботи соціального працівника із сім’єю. Особливу увагу спрямовано на психологічні аспекти соціальної роботи. Розкрито сутність стосунків у сім’ї, функції сім’ї, етапи її розвитку та причини дисфункцій. Представлено методи діагностики й корекцїї стосунків у сім’ї. Для соціальних працівників, психологи, педагогів, студентів зазначених спеціальностей.

 10. 966-8256-14-хНиколишин Ю.І. Вічна магія Карпат: Літературно-художнє видання. – Львів: Апріорі, 2005. – 184 с.
  ISBN: 966-8256-14-х


 11. 978-966-457-122-4Погайдак О.Б. Формування системи управління якістю послуг комунально-побутових підприємств: Монографія. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2015. – 444 с. – Академія економічних наук України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія соціального управління. НТШ.
  ISBN: 978-966-457-122-4
  У монографії розглядаються актуальні питання формування системи управління і оцінки якості роботи багатогалузевих підприємств житлово-комунального господарства та побутового обслуговування в контексті підвищення рівня якості життя. Характеризуються деякі проблеми поєднання територіальних і галузевих принципів управління. На прикладі обслуговуючих підприємств України аналізується досвід використання нових організаційних форм управління з урахуванням місцевих особливостей. На основі комплексно-інноваційних показників розроблені пропозиції зі стимулювання якості роботи як обслуговуючих підприємств, так і безпосередніх виконавців обслуговування. Для викладачів і студентів вузів, працівників соціальної сфери, житлово-комунального господарства і побутового обслуговування, керівників підприємств, установ і організацій.