Нові надходження за листопад 2014 року

 1. Kopeyka F. The European Company as unigue supranational form for doing business in Europe: status guo and future prospects=Європейська компанія як унікальна наднаціональна форма ведення бізнесу у Європі. – К.: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2011. – 51 с.
  ISBN: 978-966-518-570-3

 2. Барвіненко В.Д. Розвиток продовольчого ринку в Україні: теоретичні засади, методологічні підходи, механізми та інструменти державного регулювання: Монографія. – К.: Дніпро, 2014. – 288 с. – (МОН України. Академія муніципального управління)
  ISBN: 978-966-578-237-7

 3. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (ІХ-ХХ ст.): Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 408 с. – (МОН молоді та спорту України. ЛНУ ім. І.Франка)
  ISBN: 978-617-10-0004-9


 4. Бондаренко С.Г. Технологічні задачі механоскладального виробництва. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – 220 с.
  ISBN: 978-966-266-6


 5. Васілевський О.М. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв’язаних роторних машин: Монографія / О.М. Васілевський, В.О. Поджаренко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2007. – 156 с. – (МОН України. Вінницький національний технічний ун-тет)
  ISBN: 978-966-641-213-6

 6. Дейнека В.С. Системный анализ упругих и термоупругих неоднородных тел: Проект “Наукова книга” / В.С. Дейнека,  И.В. Сергиенко. – К.: Наукова думка, 2012. – 512 с. – (НАН Украины. Институт кибернетики им. В.М. Глушкова)
  ISBN: 978-966-00-1190-8

 7. Дичковський М.Г. Технологічна оснастка. Встановлення заготовок у пристосуваннях: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 222 с. – (МОН України. ТНТУ ім. І. Пулюя)


 8. Довгий Я.О. Чарівне явище надпровідність. – Львів: Євросвіт, 2000. – 440 с.
  ISBN: 966-7343-10-3 9. Жалоба І.В. Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сході монархії в останній чверті ХVІІІ – 60-х роках ХІХ ст. (на прикладі шляхів сполучення): Монографія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 520 с. – (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Науково-дослідний Центр буковинознавства)
  ISBN: 966-8653-05-Х
 10. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 397 с. – (МОН України. Вінницький національний технічний університет)
  ISBN: 978-966-641-265-5

 11. Краснікова Л.І. Теорія державних витрат та суспільний вибір: Монографія. – К.: ВПЦ “НаУКМА”, 2009. – 109 с. – (НУ “Києво-Могилянська академія”)
  ISBN: 978-966-2410-00-6


 12. Малачівський П.С. Неперервне й гладке мінімаксне сплайн-наближення: Монографія. Проект “Наукова книга” / П.С. Малачівський, В.В. Скопецький. – К.: Наукова думка, 2013. – 271 с. – (НАН України. Ін-тут кіберентики ім. В.М. Глушкова. Центр математичного моделювання ін-туту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача)
  ISBN: 978-966-00-1243-1
 13. Пилипчук Р.В. Промышленное освещение: Методико-справочное пособие. – Изд. 2-е, доп. / Р.В. Пилипчук, В.В. Щиренко, Р.Ю. Яремчук. – Тернопіль, 2006. – 448 с.
  ISBN: 966-8017-42-0


 14. Пликус И.И. Финансовая санация и банкротство предприятий: Учебно-методическое пособие. / И.И. Пликус, Н.А. Деркач, В.Н. Боронос. – Суми: Сумський державний університет, 2008. – 173 с. – (МОН Украины. Сумский государственный университет)


 15. Прищепа М.М. Мікроелектроніка: Навчальний посібник. В 3-х ч., Ч. 3: Основи мікротехнології. / М.М. Прищепа, В.П. Погребняк. За ред. М.М. Прищепи. – Харків: ХАІ, 2011. – 736 с. – (МОН молоді та спорту України. Національний аерокосмічний ун-тет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний ін-тут”)
  ISBN: 978-966-662-272-6
  Висвітлено основи мікросхемотехніки аналогових і цифрових інтегрованих мікросхем та комплекс проблем, пов’язаних з розробленням схемних рішень базових каскадів і базових логічних елементів великих та надвеликих інтегрованих мікросхем, а також типові варіанти їх використання. На основі аналізу принципів функціонування основних каскадів аналогових інтегрованих мікросхем і логічних елементів цифрових мікросхем виведено основні співвідношення для розрахунків їхніх параметрів, поданих у вигляді, що використовується під час проектування великих і надвеликих інтегрованих мікросхем. Рівень викладення матеріалу відповідає сучасним досягненням мікроелектроніки. Висвітлення питань схемотехніки мікросхем супроводжується прикладами розрахунків. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом “Електронні апарати”. Може бути корисним аспірантам і спеціалістам, зайнятим проектуванням і застосуванням інтегрованих мікросхем.
 16. Рогатинський Р.М. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів: Монографія / Р.М. Рогатинський, І.Б. Гевко, А.Є. Дячун. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 280 с. – (МОН України. ТНТУ ім. І. Пулюя)
  ISBN: 978-966-305-059-1

 17. Скібінський Л.П. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу: Монографія / Л.П. Скібінський, В.Г. Петрук, Д.В. Мацюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 110 с. – (МОН України. Вінницький національний технічний університет)
  ISBN: 978-966-641-232-7

 18. Шарковский А.Н. Аттракторы траекторий и их бассейны: Монография. Проект “Наукова книга”. – К.: Наукова думка, 2013. – 320 с. – (НАН Украины. Институт математики)
  ISBN: 978-966-00-1292-9


 19. Юрик Н.Є. Антикризовий менеджмент: Підручник / Н.Є. Юрик, Н.Б. Кирич. – Тернопіль: ТНТУ, 2012. – 159 с. – (МОН молоді та спорту України. ТНТУ ім. І. Пулюя) 20. Юрик Н.Є. Самоменеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНТУ, 2013. – 132 с. – (МОН молоді та спорту України. ТНТУ ім. І. Пулюя) 21. Володимир Васильович Панасюк: Біобібліографія. – Львів: Простір-М, 2011. – 88 с. – (НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка) 22. Наративи з проблем формування інституційних засад Економічної Конституції України / За заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2013. – 552 с. – (Академія економічних наук України. ТНТУ ім. І. Пулюя. Академія соціального управління. Тернопільська обласна організація наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка)
  ISBN: 978-966-457-165-1
 23. Оперативний облік в органах ДПС України: Посібник-довідник / За заг. ред. В.Ф. Дейнеки. – К.: Алерта, 2012. – 126 с. – (Державна податкова служба України. Нац. ун-тет державної податкової служби України. НДІ фінансового права)
  ISBN: 978-617-566-188-8