Нові надходження за травень 2021 року

 1. 978-966-2331-04-2Герасимчук В.С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах: Навчальний посібник / Герасимчук В.С., Васильченко Г.С., Кравцов В.І. К.: Книги України ЛТД, 2009. – 400 с.
  ISBN 978-966-2331-04-2


 2. 978-966-680-531-0Макарова М.В. Економічна інформатика: Підручник / За заг. ред. М.В.Макарова Суми: Університетська книга, 2011. – 480 с.
  ISBN 978-966-680-531-0 3. 978-966-392-203-4Пономаренко В.С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Підручник / Пономаренко В.С., Піддубна Л.І. Харків: ВД ”ІНЖЕК”, 2008. – 328 с. (МОН України. Харківський національний економічний університет)
  ISBN 978-966-392-203-4


 4. 978-966-680-413-9Світличний О.О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / Світличний О.О., Плотницький С.В.; За заг. ред. О.О.Світличного2-ге вид., випр. і доп. Суми: Університетська книга, 2008. – 294 с.
  ISBN 978-966-680-413-9


 5. 966-8340-82-5Цвєткова Л.Б. Загальна хімія: теорія і задачі: Навчальний посібник / Цвєткова Л.Б. Львів: Магнолія 2006, 2017. – 400 с. (Вища освіта в Україні) ISBN 966-8340-82-5

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної та неорганічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії, уміння самостійно розв’язувати типові задачі з неорганічної хімії. Книга адресована перш за все слухачам та викладачам підготовчих відділень вищих навчальних закладів, але нею можуть користуватись також абітурієнти та студенти нехімічних спеціальностей, учні та вчителі хімії середніх шкіл, гімназій, ліцеїв та всі, хто цікавиться хімічними дисциплінами.

 1. 978-966-2025-40-8Цветкова Л.Б.  Фізична хімія: теорія і задачі: Навчальний посібник / Цветкова Л.Б. Львів: Магнолія 2006, 2008. – 415 с.
  ISBN 978-966-2025-40-8
  Навчальний посібник охоплює увесь курс фізичної хімії. До кожного розділу подано теоретичний матеріал, який містить відомості, необхідні для розв’язування задач, основні розрахункові формули. Значне місце відведено розв’язуванню типових задач. Містить також достатньо великий набір задач для самостійного розв’язування студентами. Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І – IV рівнів акредитації як нехімічних, так і хімічних спеціальностей.