Нові надходження за травень 2016 року

 1. 978-966-305-077-5Борисова Т.М. Міжнародна конкуренція: Навчальний посібник / Т.М. Борисова, Г.В. Ціх. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 164 с. – МОН України. ТНТУ ім. І.Пулюя. Факультет економіки і підприємницької діяльності.
  ISBN: 978-966-305-077-5

 2. 978-966-07-2990-2Дідух Л.Д. Механіка: Підручник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 428 с.
  ISBN: 978-966-07-2990-2


 3. 978-966-02-7157-9Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації: Монографія. – К.: НАН України. Ін-т економіки та прогнозування, 2013. – 536 с. – НАН України. ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
  ISBN: 978-966-02-7157-9
 4. 978-617-673-477-5Нужний Є.М. Інструментальні засоби електронного офісу: Навчальний посібник / Є.М. Нужний, І.В. Клименко, О.О. Акімов. – К.: ЦУЛ, 2016. – 296 с. – МОН України. Академія муніціпального управління. Всеукраїнська асамблея докторів наук з держ. управління.
  ISBN: 978-617-673-447-5
  У навчальному посібнику представлені основні положення курсу щодо програмного забезпечення персональних комп’ютерів, викладені основні принципи роботи з операційною системою MS WINDOWS, розглянуті технології підготовки складних документів в середовищі текстового процесора MS WORD, технології створення та аналізу табличних даних засобами MS EXCEL, підходи до проектування та створення реляційних баз даних в MS ACCESS, відбору даних в базах даних за допомогою запитів, створення презентацій в середовищі MS POWER POINT. Розглянуті принципи роботи в MS Internet Explorer та пошуку інформації в мережі Інтернет. Навчальний посібник розраховано для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що відвідують навчальний модуль «Інструментальні засоби електронного офісу», державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також системи підвищенняк валіфікації.
 5. 978-966-07-0751-1Родіонова Л. Економічна історія: Навчальний посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 592 с.
  ISBN: 978-966-07-0751-1


 6. 978-617-7331-18-5Сороківська О.А. Управління економічною безпекою підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій: інноваційні підходи: Монографія. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 382 с.
  ISBN: 978-617-7331-18-5

 7. 978-966-02-7860-8Трощенко В.Т. Механика рассеянного усталостного повреждения металлов и сплавов / В.Т. Трощенко, Л.А. Хамаза. – К.: Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины, 2016. – 412 с. – НАН Украины. Институт проблем прочности им. Г.С. Писаренко.
  ISBN: 978-966-02-7860-8
 8. 978-617-7278-64-0Харченко С.І. Бухгалтерський облік виконання бюджетів: Монографія. Кн. 2. – К.: Кондор, 2016. – 544 с.
  ISBN: 978-617-7278-64-0


 9. 978-83-60907-04-7Leszno dawniej i dzis / J. Glapiak. – Leszno: Jagart, 2013. – 80 с. – Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Komenskiego w Lesznie.
  ISBN: 978-83-60907-04-7


 10. 978-617-397-103-4Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем. Наукова школа доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Г.І. Башнянина / О.І. Ковтун, О.С. Вербова, П.Й. Мисловський та ін. За наук. ред. Г.І. Башнянина. – 1-ше вид. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 1096 с.
  ISBN: 978-617-397-103-4
 11. 978-966-612-169-4Практикум з технології молока та молочних продуктів: Навчальний посібник / О.В. Грек, Н.М. Ющенко, Т.Г. Осьмак та ін. – К.: НУХТ, 2015. – 431 с. – МОН України. НУХТ.
  ISBN: 978-966-612-169-4
  У підручнику наведено вітчизняну класифікацію основних груп молочних продуктів та вимоги до їх якості відповідно до сучасної нормативної бази, обґрунтовано режими технологічних операцій, викладено особливості виготовлення окремих видів молочних продуктів із застосуванням сучасного обладнання та раціональних способів виробництва Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців молочної промисловості.