Нові надходження за листопад 2016 року

 1. 978-617-7221-18-9Андрушко Л.В. Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір: Монографія. – К.: ТОВ “Юрка Любченка”, 2016. – 212 с.
  ISBN: 978-617-7221-18-9


 2. 978-966-2393-67-5Афтанділянц Є.Г. Матеріалознавство: Підручник / Є.Г. Афтанділянц, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 612 с.
  ISBN: 978-966-2393-67-5


 3. 978-966-2781-85-4Долгин В.П. Надежность автотранспортных средств. Практикум: Учебное пособие / В.П. Долгин, А.О. Харченко, О.В. Хромов. – К.: Кондор, 2014. – 251 с. – МОН Украины. Севастопольский нац. техн. у-т. .
  ISBN: 978-966-2781-85-4

 4. 978-966-289-081-5Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл: Навчальний посібник / Ю.О. Карпов, С.Ш. Кацив, В.В. Кухарчук. – Херсон: Олді-плюс, 2016. – 210 с. – МОН України. Вінницький нац. тех. у-т.
  ISBN: 978-966-289-081-5
 5. 978-966-2609-25-7Матвієнко М.П. Архітектура комп’ютера: Навчальний посібник / М.П. Матвієнко, В.П. Розен, О.М. Закладний. – К.: Ліра-К, 2013. – 264 с. – МОН України.
  ISBN: 978-966-2609-25-7


 6. 978-966-351-303-4Мигалина Ю.В. Основи хімії та фізико-хімії полімерів: Підручник / Ю.В. Мигалина, О.П. Козарь. – К.: Кондор, 2010. – 325 с. – МОН України. Мукачівський державний університет.
  ISBN: 978-966-351-303-4

 7. 978-966-289-086-0Мітрясова О.П. Хімічна екологія: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Херсон: Олді-плюс, 2016. – 318 с.
  ISBN: 978-966-289-086-0


 8. 978-966-289-085-3Романадзе Л.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / Л.Д. Романадзе, П.М. Цибульов, О.О. Кулініч. – Херсон: Олді-плюс, 2016. – 424 с. – МОН України. Одеський нац. економ. у-т.
  ISBN: 978-966-289-085-3

 9. 978-966-2609-58-5Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2014. – 344 с. – МОН України. Нац. у-т харчових технологій.
  ISBN: 978-966-2609-58-5


 10. 978-966-289-094-5Третяк А.М. Землевпорядне проектування: впорядкувння землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств: Навчальний посібник: Ч. 3 / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Р.А. Третяк. – Херсон: Олді-плюс, 2016. – 172 с.
  ISBN: 978-966-289-094-5
 11. 978-966-289-095-2Третяк А.М. Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні: Навчальний посібник: Ч. 4 / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Л.А. Гунько. – Херсон: Олді-плюс, 2016. – 184 с.
  ISBN: 978-966-289-095-2
 12. 978-966-2068-25-2Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. Кн. 3. – К.: ВД “Простір”, 2011. – 344 с.
  ISBN: 978-966-2068-25-2


 13. 978-966-360-313-1Shenderovsky V. May the Light of Science Never Die / Vasyl Shenderovsky; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Physics of the NAS of Ukraine. – K.: Akademperiodyka, 2016. – 388 p.
  ISBN: 978-966-360-313-1

 14. 978-966-2609-81-3Автоматизація виробничих процесів: Підручник / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. – Вид. 2-ге, випр. – К.: Ліра-К, 2017. – 378 с. – МОН України. Нац. у-т харчових технологій.
  ISBN: 978-966-2609-81-3

 15. 978-966-305-076-8Актуальні задачі сучасних технологій: Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Т. 2. (Тернопіль, 25-26 листопада 2015 р.) / М-во освіти і науки України, ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль: Ви-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 280 с.
  ISBN: 978-966-305-076-8
 16. 978-617-595-054-8Вертепи долі: Спогади про Романа Гром’яка / Упоряд.: З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – 566 с.
  ISBN: 978-617-595-054-8


 17. No ISBN_246699Григорій Стецюк – лицар революції духа / Передмова В. Семеніва. – Львів: Друкарські куншти, 2016. – 235 с. 18. 978-966-351-320-1Основи економіки транспорту: Підручник / Під ред. В.І. Щелкунова, Ю.Ф. Кулаєва. – К.: Кондор, 2011. – 392 с. – МОН України. Національний авіаційний університет.
  ISBN: 978-966-351-320-1

 19. no-isbnОснови метрології та вимірювальної техніки: Навчальний посібник / Укладачі: Я.В. Литвиненко, С.А. Лупенко, Л.М. Щербак, А.С. Сверстюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 232 с.


 20. 978-966-305-073-7Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування: Матеріали ІV міжнародної науково-технічної конференції (Тернопіль 21-24 вересня 2015 року). – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 266 с.
  ISBN: 978-966-305-073-7