Нові надходження за березень 2019 року

 1. 978-617-574-121-4Буров Є.В. Комп’ютерні мережі: Підручник / Буров Є.В., Митник М.М.; За заг. ред. Пасічника В.В. Львів: Магнолія 2006, 2019. – 204 с. (МОН України)
  ISBN: 978-617-574-121-4
  Підручник ″Комп’ютерні мережі″ висвітлює базові принципи побудови, функціювання та налаштування комп’ютерних мереж. Підручник складається з чотирьох частин. Перша частина присвячена базовим архітектурним принципам, в ній висвітлено також середовища передавання даних, сигнали та коди комп’ютерних мереж. У другій частині розглянуто головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, глобальні, безпровідні мережі. Третя частина детально розглядає протоколи та сервіси мережі ТСР/ІР. Четверта частинаприсвячена інформаційним технологіям комп’ютерних мереж. Крім теоретичного матеріалу, підручник містить питання для самоконтролю та лабораторні роботи. Підручник призначено для вивчення курсу ″Комп’ютерні мережі″ студентами комп’ютерних спеціальностей.
 2. 978-617-574-121-4Буров Є.В. Комп’ютерні мережі: Підручник / Буров Є.В., Митник М.М.; За заг. ред. Пасічника В.В. Львів: Магнолія 2006, 2019. – 334 с. (МОН України)
  ISBN: 978-617-574-121-4
  Підручник ″Комп’ютерні мережі″ висвітлює базові принципи побудови, функціювання та налаштування комп’ютерних мереж. Підручник складається з чотирьох частин. Перша частина присвячена базовим архітектурним принципам, в ній висвітлено також середовища передавання даних, сигнали та коди комп’ютерних мереж. У другій частині розглянуто головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, глобальні, безпровідні мережі. Третя частина детально розглядає протоколи та сервіси мережі ТСР/ІР. Четверта частинаприсвячена інформаційним технологіям комп’ютерних мереж. Крім теоретичного матеріалу, підручник містить питання для самоконтролю та лабораторні роботи. Підручник призначено для вивчення курсу ″Комп’ютерні мережі″ студентами комп’ютерних спеціальностей.
 3. 978-617-505-325-6Ємчик Л.Ф. Основи біологічної фізики і медиччна апаратура: Підручник / Ємчик Л.Ф. 2-ге вид., виправл. К.: Медицина, 2014. – 392 с.
  ISBN: 978-617-505-325-6 4. 978-617-607-863-0Крамарчук А.П. Будівельні конструкції: Навчальний посібник / Крамарчук А.П., Ільницький Б.М., Бобало Т.В. Львів: Львівська політехніка, 2016. – 200 с. (МОН України. НУ ″Львівська політехніка″)
  ISBN: 978-617-607-863-0

 5. 978-966-346-999-7Личковський Е.І. Вища математика. Теорія наукових досліджень у фармації та медицині: Підручник / Личковський Е.І., Свердан П.Л. К.: Знання, 2012. – 476 с.
  ISBN: 978-966-346-999-7 6. 978-617-574-132-0Лупенко С.А. Комп’ютерна логіка: Підручник / Лупенко С.А. Львів: Магнолія 2006, 2017. – 640 с. (МОН України)
  ISBN: 978-617-574-132-0
  Даний навчальний посібник присвячено основам логіки функціонування класичних комп’ютерів як детермінованих цифрових автоматів, а саме, у посібнику розглянуто теорію систем числення, форми подання та кодування чисел в комп’ютерах, операції з числами, поданими у формі з фіксованою комою та у формі з плаваючою комою. Розглянуто логічні основи комп’ютерної техніки, алгебри перемикальних функції, канонічні форми подання перемикальних функцій, методи мінімізації перемикальних функцій, синтез комбінаційних схем у різних елементарних базисах, основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю, методи аналізу та синтезу цифрових автоматів з пам’яттю. Також подано відомості про логіку мікропрограмних комп’ютерних систем. Посібник адресовано студентам вищих навчальнихзакладів, зокрема тим, які навчаються за напрямами ″Комп’ютерна інженерія″ та ″Комп’ютерні науки″.
 7. 978-966-941-025-2Мельник Р.А. Алгоритми та методи опрацювання зображень: Навчальний посібник / Мельник Р.А. Львів: Львівська політехніка, 2017. – 220 с. (МОН України. НУ ″Львівська політехніка″)
  ISBN: 978-966-941-025-2


 8. 978-966-346-932-4Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: Підручник / Орлов В.О., Тугай Я.А., Орлова А.М. К.: Знання, 2011. – 359 с.
  ISBN: 978-966-346-932-4
 9. 978-966-941-011-5Ткаченко Р.О. Нейромережеві засоби штучного інтелекту: Навчальний посібник / Ткаченко Р.О., Ткаченко П.Р., Ізонін І.В. Львів: Львівська політехніка, 2017. – 208 с. (МОН України. НУ ″Львівська політехніка″)
  ISBN: 978-966-941-011-5


 10. 978-966-941-077-1Топчій В.І. Графічна система AutoCAD. Основи інженерно-будівельного креслення, моделювання та анімації: Навчально-методичний посібник / В.І. Топчій, І.С. Афтаназів, І.Г. Свідрак, Р.З. Стоцько, П.Ф. Холод. Львів: Львівська політехніка, 2017. – 396 с. (МОН України. НУ ″Львівська політехніка″)
  ISBN: 978-966-941-077-1
 11. 978-617-505-569-4Охорона праці в медичній галузі: Навчально-методичний посібник. 2-ге вид., випр. К.: Медицина, 2017. – 208 с.
  ISBN: 978-617-505-569-4