Нові надходження за травень 2023 року

 1. 251180Гоблик Н.М. MATLAB в інженерних розрахунках. Комп’ютерний практикум: Навчальний посібник / Гоблик Н.М., Гоблик В.В.. — 3-є вид., доп.. — Львів: Львівська політехніка, 2020. — 192 с.. — (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”).
  ISBN 978-966-941-510-3


 2. 251175Кособуцький П.С. Фізичні основи статистичної оптимізації мікро- і наносистемної техніки: Монографія / Кособуцький П.С.. — Львів: Львівська політехніка, 2016. — 496 с.. — (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”).
  ISBN 978-617-607-922-4


 3. 251359Коструба А.В. Корпорація: досвід феноменологічного дослідження: Монографія / Коструба А.В.. — К.: Талком, 2021. — 406 с..
  ISBN 978-617-8016-31-9 4. 251287Маслов А.О. Інформаційно-знаннєва економіка: Підручник / Маслов А.О.. — 2-ге вид., випр. і доп.. — К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2021. — 559 с.. — (МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка).
  ISBN 978-966-439-954-5


 5. 251281Стоян В.А. Лабораторне моделювання просторово розподілених динамічних систем: Навчальний посібник / Стоян В.А.. — К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2021. — 174 с.. — (МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка).
  ISBN 978-966-933-137-3


 6. 251363Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку: Зб.матеріалів за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здоувачів вищої освіти та молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / За заг. ред. Устименка В.А.; ред.-упоряд. Санченко А.Є.; упоряд. Сошников А.О., Токунова В.А.. — К.: ТОВ ”Компанія ВАІТЕ”, 2022. — 395 с.. — (НАН України).
  ISBN 978-966-02-9928-3
 7. 251332Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел: Монографія / Михайлов В.А., Вакарчук С.Г., Вижва С.А. та ін.. — К.: ВПЦ ”Київський університет”, 2021. — 339 с.. — (МОН Укрраїни. КНУ імені Тараса Шевченка).
  ISBN 978-966-933-160-1