Нові надходження за січень 2017 року

 1. 978-617-607-116-7Григорчак І.І. Імпедансна спектроскопія: Посібник / Григорчак І.І., Понеділок Г.В. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – 352 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-116-7


 2. 978-966-457-145-3Зайко М.А. Український лексикон: Естетичні, мистецькі, лігвістичні таблиці співзвучних слів. – 2-е, виправл., доповнене. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2014. – 444 с. – (Оптичний диск).
  ISBN: 978-966-457-145-3


 3. 978-966-305-047-8Иванова Л.А. Инженерное оборудование зданий: Монография / Иванова Л.А., Пацков А.И., Иваненко Е.В. – Одесса: Астропринт, 2016. – 168 с. – МОН Украины. Одесская нац.академия пищевых технологий.
  ISBN: 978-966-305-047-8

 4. 978-966-289-006-8Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле: Підручник / Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. За ред. Ю.О. Карпова. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 338 с. – МОН України. Вінницький нац. тех. у-т.
  ISBN: 978-966-289-006-8
  В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електротехніці, електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці, засобах автоматики та вимірювальної техніки. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей, а також може бути корисною інженерам, які займаються теорією електромагнітного поля.
 5. 978-617-607-559-2Лесовой Л.В. Електроніка та мікропроцесорна техніка. Лабораторний практикум: Навчальний посібник, Ч.2 / Лесовой Л.В., Костик І.В., Грень Я.В. – Львів: Львівська політехніка, 2014. – 268 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-559-2
  Описано технологію проектування комбінаційних та послідовних цифрових пристроїв на програмованих логічних пристроях, а також складання програм в асемблері для мікроконтролерів сімейства 8×51 та РІС18. Посібник містить тринадцять інструкцій до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електроніка та мікропроцесорна техніка. Частина 2”. Лабораторний практикум призначений для студентів напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” усіх форм навчання та може бути корисним для широкого кола користувачів, які займаються проектуванням мікропроцесорних систем.
 6. 978-966-308-646-0Миргородська Л. В оркестрі дня: Поезії. – Тернопіль: Астон, 2016. – 72 с.
  ISBN: 978-966-308-646-0 7. 978-966-00-1504-3Михайлюк В.О. Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування: Монографія / Михайлюк В.О., Сергієнко І.В. – Наукове видання. – Київ: Наукова думка, 2015. – 246 с. – НАН України. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова.
  ISBN: 978-966-00-1504-3

 8. 978-966-457-108-8Николайчук Я.М. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем: Навчальний посібник / Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. – Тернопіль: Терно-граф, 2010. – 392 с.
  ISBN: 978-966-457-108-8


 9. 978-966-305-066-9Нікіфоров Ю.М. Лазерна ударно-хвильова дія на матеріали: Монографія / Нікіфоров Ю.М., Ковалюк Б.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 272 с.
  ISBN: 978-966-305-066-9


 10. 978-617-646-379-5Пожидаев С.П. Некоторые вопросы теории движения самоходных машин и агрегатов: Монография / Пожидаев С.П., Трояновская И.П., Шкаровский Г.В. – К.: АграрМедиаГруп, 2016. – 412 с.
  ISBN: 978-617-646-379-5

 11. 978-5-8459-1910-6Рихтер Д. WinRT: программирование на С# для профессионалов / Рихтер Д., Боспурт М. – М.: Вильямс, 2014. – 368 с.
  ISBN: 978-5-8459-1910-6
  Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Microsoft Press. Authorized Russian translation of the English edition of Windows Runtime via C# © 2013 by Jeffrey Richter (ISBN 978-0-7356-7927-6). This translation is published and sold by permission of Microsoft Press, which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the Publisher.
 12. 978-617-7331-07-9Рогатинський Р.М. Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків: Навчальний посібник / Рогатинський Р.М., Гарматій Н.М. – Тернопіль: Астон, 2015. – 206 с. – ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-617-7331-07-9

 13. 978-617-540-919-0Фейгін О.О. Світ кібернетики: Кібернетичні етюди про штучний розум. – Харків: Ранок, 2013. – 208 с.
  ISBN: 978-617-540-919-0
  Чи можуть машини мислити? А якщо можуть, то як вони будуть ставитися до свого творця – людини? І що врешті чекає на людство – Судний день чи Утопія? Як визначити, що перед тобою – “нерозумний” механізм чи штучна істота, здатна мислити? У чому різниця між автоматом і роботом, андроїдом і трансформером, кіборгом і сигомом? Про ці та багато інших питань ідеться на сторінках цієї книги, присвяченої історії, сучасним досягненням і фантастичному майбутньому дивовижної науки – кібернетики. Матеріал подано у формі розповідей, зміст яких дозволяє зрозуміти, над чим “чаклують” сучасні лабораторні боги – нейрокібернетики, програмісти, системотехніки, наділяючи автоматичні пристрої зачатками “розуму”, і якими є перспективи створення “штучного інтелекту”. Книга призначена для школярів та їхніх учителів, також всіх, хто цікавиться історією розвитку і досягненнями кібернетики.