Нові надходження за січень 2017 року

 1. 978-617-607-116-7Григорчак І.І. Імпедансна спектроскопія: Посібник / Григорчак І.І., Понеділок Г.В. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – 352 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-116-7


 2. 978-966-457-145-3Зайко М.А. Український лексикон: Естетичні, мистецькі, лігвістичні таблиці співзвучних слів. – 2-е, виправл., доповнене. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2014. – 444 с. – (Оптичний диск).
  ISBN: 978-966-457-145-3

 3. 978-966-305-047-8Иванова Л.А. Инженерное оборудование зданий: Монография / Иванова Л.А., Пацков А.И., Иваненко Е.В. – Одесса: Астропринт, 2016. – 168 с. – МОН Украины. Одесская нац.академия пищевых технологий.
  ISBN: 978-966-305-047-8

 4. 978-966-289-006-8Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле: Підручник / Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. За ред. Ю.О. Карпова. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 338 с. – МОН України. Вінницький нац. тех. у-т.
  ISBN: 978-966-289-006-8
  В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено велику кількість прикладів теоретичного та практичного спрямування, які зустрічаються в електротехніці, електроенергетиці, електромеханіці, радіотехніці, засобах автоматики та вимірювальної техніки. Матеріал подано в обсязі, необхідному для проведення теоретичних та технічних розрахунків із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Книга розрахована на студентів, аспірантів та викладачів електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних спеціальностей, а також може бути корисною інженерам, які займаються теорією електромагнітного поля.
 5. 978-617-607-559-2Лесовой Л.В. Електроніка та мікропроцесорна техніка. Лабораторний практикум: Навчальний посібник, Ч.2 / Лесовой Л.В., Костик І.В., Грень Я.В. – Львів: Львівська політехніка, 2014. – 268 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-559-2
  Описано технологію проектування комбінаційних та послідовних цифрових пристроїв на програмованих логічних пристроях, а також складання програм в асемблері для мікроконтролерів сімейства 8×51 та РІС18. Посібник містить тринадцять інструкцій до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електроніка та мікропроцесорна техніка. Частина 2”. Лабораторний практикум призначений для студентів напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” усіх форм навчання та може бути корисним для широкого кола користувачів, які займаються проектуванням мікропроцесорних систем.
 6. 978-966-308-646-0Миргородська Л. В оркестрі дня: Поезії. – Тернопіль: Астон, 2016. – 72 с.
  ISBN: 978-966-308-646-0 7. 978-966-00-1504-3Михайлюк В.О. Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування: Монографія / Михайлюк В.О., Сергієнко І.В. – Наукове видання. – Київ: Наукова думка, 2015. – 246 с. – НАН України. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова.
  ISBN: 978-966-00-1504-3
 8. 978-966-457-108-8Николайчук Я.М. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем: Навчальний посібник / Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. – Тернопіль: Терно-граф, 2010. – 392 с.
  ISBN: 978-966-457-108-8

 9. 978-966-305-066-9Нікіфоров Ю.М. Лазерна ударно-хвильова дія на матеріали: Монографія / Нікіфоров Ю.М., Ковалюк Б.П. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 272 с.
  ISBN: 978-966-305-066-9


 10. 978-617-646-379-5Пожидаев С.П. Некоторые вопросы теории движения самоходных машин и агрегатов: Монография / Пожидаев С.П., Трояновская И.П., Шкаровский Г.В. – К.: АграрМедиаГруп, 2016. – 412 с.
  ISBN: 978-617-646-379-5

 11. 978-5-8459-1910-6Рихтер Д. WinRT: программирование на С# для профессионалов / Рихтер Д., Боспурт М. – М.: Вильямс, 2014. – 368 с.
  ISBN: 978-5-8459-1910-6
  Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Microsoft Press. Authorized Russian translation of the English edition of Windows Runtime via C# © 2013 by Jeffrey Richter (ISBN 978-0-7356-7927-6). This translation is published and sold by permission of Microsoft Press, which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the Publisher.
 12. 978-617-7331-07-9Рогатинський Р.М. Математичні методи ринкової економіки для спеціалістів-кібернетиків: Навчальний посібник / Рогатинський Р.М., Гарматій Н.М. – Тернопіль: Астон, 2015. – 206 с. – ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-617-7331-07-9

 13. 978-617-540-919-0Фейгін О.О. Світ кібернетики: Кібернетичні етюди про штучний розум. – Харків: Ранок, 2013. – 208 с.
  ISBN: 978-617-540-919-0
  Чи можуть машини мислити? А якщо можуть, то як вони будуть ставитися до свого творця – людини? І що врешті чекає на людство – Судний день чи Утопія? Як визначити, що перед тобою – “нерозумний” механізм чи штучна істота, здатна мислити? У чому різниця між автоматом і роботом, андроїдом і трансформером, кіборгом і сигомом? Про ці та багато інших питань ідеться на сторінках цієї книги, присвяченої історії, сучасним досягненням і фантастичному майбутньому дивовижної науки – кібернетики. Матеріал подано у формі розповідей, зміст яких дозволяє зрозуміти, над чим “чаклують” сучасні лабораторні боги – нейрокібернетики, програмісти, системотехніки, наділяючи автоматичні пристрої зачатками “розуму”, і якими є перспективи створення “штучного інтелекту”. Книга призначена для школярів та їхніх учителів, також всіх, хто цікавиться історією розвитку і досягненнями кібернетики.
 14. 978-966-02-7998-8Енциклопедія Сучасної України. Т. 16: Куз – Лев / Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін. – К.: ВД “САМ”, 2016. – 711 с. – НАН України. Наукове товариство ім. Шевченка. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.
  ISBN: 978-966-02-7998-8
  Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У п’ятнадцятому томі подано 3177 статей, 2687 чорно-білих та 374 кольорові ілюстрації, 20 карт. Розрахована на широке коло читачів.
 15. 978-966-02-7999-5Енциклопедія Сучасної України. Т. 17: Лег – Лощ / Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін. – К.: ВД “САМ”, 2016. – 711 с. – НАН України. Наукове товариство ім. Шевченка. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.
  ISBN: 978-966-02-7999-5
  Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У п’ятнадцятому томі подано 3177 статей, 2687 чорно-білих та 374 кольорові ілюстрації, 20 карт. Розрахована на широке коло читачів.
 16. 978-617-607-618-6Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для маркетологів): Навчальний посібник / За ред. Н.В. Мукан. – Львів: Львівська політехніка, 2014. – 436 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-618-6

 17. 978-966-305-054-6Інформаційна безпека в середовищі безпроводових сенсорних мереж: Монографія / М.Б. Александер, С.М. Балабан, М.П. Карпінський, С.А. Райба, В.М. Чиж. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 160 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-305-054-6
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Для підвищення надійності автоматизованих систем з використанням безпроводових сенсорних мереж (БСМ), необхідна швидка ідентифікація пошкоджених інформаційних вузлів та їх графічне представлення. Існуючі засоби ідентифікації в переважній більшості стосуються пошуку одиничних пошкоджених елементів мережі. Відомі методи не дають можливості забезпечити надійність роботи БСМ при швидкому збільшенні кількості вузлів мережі та при “атаці” на групу сенсорів. У монографії здійснено аналіз загроз інформаційним ресурсам які обробляються в системах з використанням безпроводових сенсорних мережах. Описано прості та ефективні методи контролю та візуалізації параметрів, що характеризують роботу сенсорної мережі. Здійснено організацію контролю та візуалізації параметрів сигналів інформаційних вузлів, які являються складовими частинами мережі, створюють і використовують засоби моделювання безпроводових сенсорних мереж. Обгрунтовано доцільність використання кластерної моделі зі симплексним покриттям його поля для візуалізації областей трансформації сенсорів, сигнали яких зазнали атак. Реалізовано аналітичний метод дослідження зміни параметрів сигналів з використанням геометричних моделей в основі побудови яких використано чотириточ-кові симплекси. Доведено доцільність використання аналітичного методу для дослідження зміни сили сигналів інформаційних вузлів. Запропоновані методи моделювання допоможуть суттєво зменшувати час і фінансові затрати на розроблення апаратного і програмного забезпечення мереж порівняно з використанням реальних пристроїв. Отримані результати досліджень дають можливість забезпечити більш гнучкий моніторинг, виявлення пошкоджених елементів сенсорної мережі, отримання якісних і кількісних результатів. Монографія актуальна як для наукових працівників і дисертантів, так і для спеціалістів в галузі захисту інформації.
 18. 5-93536-008-ХМаркетинг / Руделиус У., Авдюхина М.В., Ивашкова Н.И. и др. – 1-е русск. изд. – М.: ДеНово, 2001. – 706 с.
  ISBN: 5-93536-008-Х


 19. 978-617-607-814-2Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем: Монографія / Яковина В.С., Федасюк Д.В., Сенів М.М., Нитребич О.О. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 220 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-814-2
  Висвітлено питання, які стосуються моделей та методів оцінювання та прогнозування показників надійності програмних засобів з урахуванням їхньої складності та етапу життєвого циклу. Описано засоби підтримки прийняття рішень під час виробництва та уведення в експлуатацію програмних продуктів із заданими вимогами до надійності. Монографія становить інтерес для розробників програмного забезпечення, наукових працівників, аспірантів, які займаються питаннями забезпечення надійності програмних продуктів, а також для студентів, майбутня професійна діяльність яких пов’язана з проектуванням, виробництвом та експлуатацією програмних та програмно-апаратних комплексів.
 20. No ISBN_246882Національний художній музей України: Альбом / Наук. керівник та упорядник Ольга Лагутенко. – К.: ТОВ “Артанія Нова”, 2003. – 416 с. – МБФ “Україна 3000” 21. 978-617-697-051-4Порошковые материалы для авиационной и ракетно-космической техники / А.А. Коцюба, А.С. Бычков, О.Ю. Нечипоренко, И.Г. Лавренко. – К.: КВИЦ, 2016. – 304 с.
  ISBN: 978-617-697-051-4

 22. 978-617-7331-10-9Технологія сільськогосподарського машинобудування: Підручник для вищих технічних закладів України / Б.М. Гевко, І.Б. Гевко, Д.Л. Радик, А.В. Матвійчук. – Видання друге, перероблене і доповнене. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 420 с.
  ISBN: 978-617 7331-10-9
 23. No ISBN_246274Шашкевичіана Богдана Лепкого: До 200-ліття від дня народження Будителя Галичини о.Маркіяна Шашкевича / Упорядн.: У.Скальська, Є.Баран. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 288 с.