Нові надходження за грудень 2015 року

 1. Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент: Підручник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 586 с.
  ISBN: 978-966-680-423-8 2. Божкова В.В. Мерчандайзинг: Навчальний посібник / В.В. Божкова, Т.О. Башук. – Суми: Університетська книга, 2007. – 125 с.
  ISBN: 966-680-300-3


 3. Бондаренко С.Г. Організація технологічних ресурсів: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2012. – 244 с.
  ISBN: 978-966-351-406-2


 4. Городняк І.В. Соціологія освіти: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 265 с.
  ISBN: 978-966-140-9


 5. Довгий С.О. Електронний парламент – рушійна сила у формуванні інформаційного суспільства в Україні / С.О. Довгий, О.О. Сидоренко, К.Д. Гуляєв. – К.: Логос, 2014. – 90 с.
  ISBN: 978-966-171-872-1


 6. Драган Я. Системний аналіз стану та обгрунтування основ сучасної теорії стохастичних сигналів: енергетична концепція, математичний субстрат, фізичне тлумачення: Монографія / Я. Драган, Л. Сікора, Б. Яворський. – Львів: Українські технології, 2014. – 240 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-345-292-0
 7. Кравець П.О. Об’єктно-орієнтоване програмування: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 624 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-264-5

 8. Матвієнко М.П. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник / М.П. Матвієнко, В.П. Розен. – К.: Ліра-К-2013, 2015. – 192 с. – МОН, молоді та спорту України.
  ISBN: 978-966-2609-14-1
  У навчальному посібнику викладено основні поняття комп’ютерної схемотехніки і методи побудови різноманітних комп’ютерних схем та схем автоматики і управління. Теоретичний і практичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ та задач для набуття читачем практичного досвіду. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів і спеціалістів, які застосовують відповідні комп’ютерні методи для побудови схем обчислювальної техніки та автоматики, а також окремі розділи посібника можуть бути використані студентами технічних навчальних закладів та коледжів.
 9. Пістун І.П. Охорона праці в галузі сільського господарства (рослинництво): Навчальний посібник / І.П. Пістун, А.П. Березовецький, С.А. Березовецький. – Суми: Університетська книга, 2009. – 368 с.
  ISBN: 978-966-680-430-6
  Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров’я і працездатності людей, які працюють у галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема при технічному обслуговуванні та ремонті сільськогосподарських машин. Подані основні відомості з питань пожежної безпеки. Для студентів вищих технічних закладів освіти. Може бути корисним викладачам, працівникам сільськогосподарського виробництва.
 10. Серединська І.В. Особливості інтегрування систем вартісно-орієнтованого управління підприємствами (на прикладі вітчизняного машинобудування) / І.В. Серединська, В.М. Серединська. За заг. ред. Н.Б. Кирич. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 354 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. Академія соціального управління. Тернопільський обласний осередок НТШ.
  ISBN: 978-617-7331-01-7 11. Теребух А.А. Господарські рішення на машинобудівних підприємствах: прийняття, оцінювання та моделювання: Монографія. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 244 с. – МОН України. Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола.
  ISBN: 978-966-418-071-6
 12. Ткачук С.Г. Регулювання дощового стоку в системах водовідведення: Монографія / С.Г. Ткачук, В.М. Жук. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 216 с.
  ISBN: 978-617-606-404-5


 13. Цимбалюк М.М. Онтологія правосвідомості: теорія та реальність: Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 288 с.
  ISBN: 978-966-326-297-0


 14. Яценко Е.А. Теория длительной прочности и устойчивости стержневых железобетонных систем с учетом ползучести бетона / Е.А. Яценко, С.А. Слободянюк. Под общ. ред. Е.Я. Яценко. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, Пороги, 2002. – 249 с.
  ISBN: 966-7282-59-7


 15. Бізнес-адміністрування: магістерський курс: Підручник / За ред. Л.Г. Мельника, С.М. Ілляшенка, І.М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 896 с.
  ISBN: 978-966-680-394-1


 16. Боргова стійкість державних фінансів: Монографія / За ред. Т.І. Єфименко, С.А. Єрохіна, Т.П. Богдан. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2014. – 712 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-80-4


 17. Гідравліка, гідромашини та гідропневмоавтоматика: Підручник / А.Є. Палевін, Д.О. Міщук, В.П. Рашківський, Є.В. Горбатюк, Г.О. Аржаєв, В.Ф. Красніков. – К.: КНУБА, МОНУ, 2015. – 340 с. – МОН України. КНУБА.
  ISBN: 978-966-2374-21-6


 18. Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів. – К.: Алерта, 2013. – 198 с. – НДІ фінансового права.
  ISBN: 978-617-566-265-6 19. Компрессорные станции ГТС Украины: Концепция моденизации газотурбинного пивода газоперекачивающих агрегатов / А.А. Халатов, Д.А. Костенко, В.П. Парафейник и др. – К.: Институт технической теплофизики НАН Украины, 2009. – 52 с. – НАН Украины. Институт технической теплофизики.
  ISBN: 978-966-02-5280-6

 20. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: Збірник наукових праць. Вип. №1, 2014 (12) / Гол. ред. І.С. Волощук. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 158 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини. Інститут психології ім. Г.С. Костюка.
  ISSN 2310-1598

 21. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика:Збірник наукових праць. Вип. №2, 2014 (13) / Гол. ред. І.С. Волощук. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2014. – 158 с. – НАПН України. Інститут обдарованої дитини. Інститут психології ім. Г.С. Костюка.
  ISSN 2310-1598

 22. Осцилографи та методи вимірювання радіотехнічних величин: Навчальний посібник / Ю.Я. Бобало, Л.А. Недоступ, М.Д. Кіселичник та ін. – Львів: Львівська політехніка, 2014. – 88 с. – МОН України. Нац. ун-тет “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-550-9


 23. Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії: Практичний посібник / Під заг. ред. Р.Ю. Тормосова, О.П. Романюк, К.Р. Сафіуліної. – К.: ТОВ “Поліграф плюс”, 2015. – 176 с.
  ISBN: 978-966-8977-49-7


 24. Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи: Монографія / За ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 419 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-305-068-3

 25. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік / За ред. Т.М. Грищук. – Тернопіль: Головне управління статистики, 2015. – 448 с. – Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області.


 26. Фінанси інституційних секторів економіки України: Монографія / За ред. Т.І. Єфименко, М.М. Єрмошенка. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2014. – 584 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-79-8