Нові надходження за січень 2020 року

  1. 978-617-7331-74-1Андрушків Б.М. Управління економічною кафедрою у технічному ВУЗі / Андрушків Б.М. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020. – 253 с.
    ISBN 978-617-7331-74-1


  2. 978-617-7828-26-5Зеленський К.В. Методологія забезпечення конкурентоспроможності спеціалізованих економічних систем: Монографія / Зеленський К.В. К.: МП Леся, 2018. – 420 с.
    ISBN 978-617-7828-26-5


  3. 978-617-7729-62-3Шаблій Л.М. Технологія переробки молока: Навчальний посібник / Шаблій Л.М. К.: Кондор, 2019. – 308 с. (МОН України. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)
    ISBN 978-617-7729-62-3

Наведений огляд з історії розвитку молочної промисловості. Розглянуті вимоги до молочної сировини, механічне та теплове обробляння, санітарна обробка обладнання і тари, представлені матеріальний баланс і нормалізація у виробництві молочних продуктів, напрями розвитку виробництва і застосування різних вплів пакувальних матеріалів. Викладені традиційні технології виробництва молочних продуктів. Наведено словник термінів та визначень понять, що використовуються у молочній промисловості, та апаратурно-технологічні схеми виробництва молочних продуктів. Призначено для використання в навчальному процесі здобувачів вищої освіти за спеціальностями 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології, 015.21 Професійна освіта. Харчові технології галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, а також може бути корисно для аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та спеціалістів молочної промисловості.