Нові надходження за травень 2014 року

 1. Афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки / Составитель: К.Волкова. – Харьков: Клуб Семейного Досуга, 2010. – 238 с.
  ISBN: 978-966-14-0719-9


 2. Афоризмы, притчи и мысли великих / Составитель: Г.Арсеньева. – Харьков: Клуб Семейного Досуга, 2012. – 240 с.
  ISBN: 978-966-14-3924-4


 3. Бабак В.П. Теоретические основы защиты информации: Учебник / В.П. Бабак, А.А. Ключников. – Чернобыль (Киев.обл.): Ин-т проблем безопасности АЭС, 2012. – 776 с. – (НАН Украины. Ин-т проблем безопасности АЭС)
  ISBN: 978-966-02-6042-9

 4. Боплан Г. Опис України / Пер. з. фр., приміт. та передм. В.Косика. – Львів: НВП «Мета», 1998. – 180 с.
  ISBN: 7279-04-09


 5. Герман О.М. Щаслива мить…: Вибрані твори. – Тернопіль: Збруч, 1999. – 464 с.
  ISBN: 966-528-117-8 6. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова: Дискурсія раннього українського модернізму. – Вид. 2-ге, переоб. та доп. – К.: Критика, 2009. – 447 с. – (Український науковий інститут Гарвардського університету. Інститут Критики)
  ISBN: 966-8978-32-6

 7. Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр: До 150-річчя від дня народження Івана Франка. – К.: Критика, 2006. – 352 с. – (Український науковий інститут Гарвардського університету. Інститут Критики.)
  ISBN: 966-7679-88-8

 8. Іван Огієнко: “Я все зробив, що міг зробити…”: Бібліографічний покажчик / Укладачі: Л.Оленич, В.Чупрова. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 112 с. – (Родом з України. Вип.2)
  ISBN: 978-966-07-1081-8
  Видання, присвячене Івану Огієнку – постаті донедавна маловідомій, проте не стертій, не витравленій із сузір’я національної еліти,- містить біографічний нарис, бібліографію творів і літератури про різносторонні аспекти діяльності вченого, письменника, митрополита, громадського та державного діяча. Покажчик адресований історикам, літературознавцям, мовознавцям, богословам, працівникам бібліотек, студентам, учням.
 9. Кияк Б. Зі щоденника державника. – К.: Студія реклами МЁД, 2014. – 148 с.
 10. Ковтонюк Д.А. К теории отображений классов Соболева и Орлича-Соболева: Монография. Проект “Наукова книга” (молоді вчені) / Д.А. Ковтонюк, Р.Р. Салимов, Е.А. Севостьянов. Под общ. ред. В.И. Рязанова. – К.: Наукова думка, 2013. – 304 с. – (НАН Украины. Институт прикладной математики и механики)
  ISBN: 978-966-00-1325-4
 11. Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св. Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) / Л.О. Кочубей. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 223 с. – (КНУ ім. Т.Шевченка)
  ISBN: 978-966-439-226-3

 12. Крепон Марк. Європейські іншості / Марк Крепон;  пер. з фр., післямова і прим. О.Йосипенко. – К.: Український Центр духовної культури, 2011. – 184 с.
  ISBN: 2078-8142


 13. Міртала Пилипенко. Скульптор і поет: Монографія / Ред.: А.Гумецька. – Нью-Йорк, Київ,  Львів: Місіонер, 2007. – 135 с. – (Українська Вільна Академія Наук у США)
  ISBN: 978-966-658-093-4


 14. Мошенский С.З. Эволюция векселя: Монография. – К. – Ровно: Планета-друк, 2005. – 446 с.
  ISBN: 966-8851-02-1 15. Основи розробки адаптованих транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин: Монографія / В.М. Барановський, М.І. Підгурський, М.Р. Паньків та ін. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 351 с.
  ISBN: 978-966-305-061-4

 16. Роман Шухевич: “Це був наказ мого серця!”: Бібліографічний покажчик / Терноп. обл. універс. наук. б-ка; Уклад.: В.Чупрова, Л.Оленич. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 144 с. – (Родом з України. Вип. 1)
  ISBN: 978-966-07-1056-6
  Перший випуск серії бібліографічних покажчиків “Родом з України” присвячено славному командувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу – Тарасу Чупринці. У ньому зібрані документи за особистим підписом генерал-хорунжого, література про його життя та діяльність. Окремо представлені матеріали з вшанування пам’яті командира-провідника. Видання адресоване широкому колу науковців, вчених-істориків, студентів, школярів та всім тим, хто небайдужий до історії України.
 17. Савчин Т.О. Сонети Дмитра Павличка: Поетика жанру. – К.: Знання,1999. – 111 с.
  ISBN: 966-7537-50-6
  Монографія присвячена сонетарію відомого українського поета, лауреата Державної премії імені Т.Шевченка, республіканських премій імені М.Островського, імені М.Рильского – Дмитру Павличкові. Ідейно-тематичне багатство, образна палітра, інваріантність жанру, самобутність таланту поета-сонетяра розглядається на широкому фоні розвитку українського і світового сонета – від Данте, Петрарки, Шекспіра до “Покаяних псалмів” (1995) Д.Павличка. Розрахована на філологів, викладачів, студентів, учнівську молодь та широке коло читачів, які шанують українське слово і люблять поезію Д.Павличка.
 18. Сорока Ю.М. Населення західноукраїнських земель: етнополітичний та демографічний вимір 1939-1950 -ті роки: Монографія / Ю.М. Сорока. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 415 с. – (МОН України. КНУ ім. Т.Шевченка)
  ISBN: 978-966-439-647-6

 19. Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації. – К.: Критика, 2013. – 430 с. – (Український науковий інститут Гарвардського університету. Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці. Інститут Критики)
  ISBN: 978-966-8978-64-7