Нові надходження за червень 2013 року

 1. Ucraina terra Cosaccorum: Україна – земля козацька: Бібліограф. нарис / Укладачі: О.І.Шкира, Л.В.Губар, Л.М.Забарило та ін. – Переяслав – Хмельницький, 2007. – 228 с.
  Бібліографічний нарис “Urkraina terra Соssacorum: Україна – земля козацька” не випадково отримав таку назву, адже якихось 3-5 століть тому наша країна була відома у світі саме під таким іменням. Видання вміщує бібліографічні матеріали про козацтво і статті, присвячені цій тематиці, а в додатках подано цитати про козаччину, підібрані зі сторінок підручників для вищої школи, довідкових та наукових видань, афоризми гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи і Пилипа Орлика, статтю О.М. Титової “Пізньосередньовічні пам’ятки Київщини” про археологічні свідчення козацької доби, що збереглися до наших днів, світлини. Бібліографічний нарис буде цікавим для широкого загалу фахівців у галузі історії, освіти та літературознавства, науковців, аспірантів, студентів, краєзнавців і всіх, кого цікавить найяскравіша сторінка з минулого України – доба козацтва.
 2. Radom. – Radom: Bernardinum, 2003. – 154 c.
  ISBN: 83-012708-3-1

 3. Бурма В.О., Дороги, путівці, стежки. – Львів: Піраміда, 2005. – 363 с.
  ISBN: 966-528-242-0 4. Веретюк О., Українське літературне життя у міжвоєнній Польщі: Видання. Постаті. Українсько – польські літературні контакти. – Тернопіль: Горлиця, 2001. – 123 с.
  ISBN: 966-636-025-Х
  Складні й суперечливі політичні українсько – польські стосунки. Підпорядковано їм і незалежно від них розвивалася українська література в кордонах міжвоєнної Польщі. Книга є спробою інформаційно ознайомити читача зі складними процесами розвитку української літератури на теренах польської держави, показати її зв’язки з українською радянською літературою та польською. Автор широко використовує архівні матеріали польських бібліотек, музеїв – в тому числі не опубліковані досі листи українських та польських літераторів, а також матеріали української галицької преси.
 5. Грещук Г., Так поставало Тернопілля: 10-річчю незалежності України – присвячено. – Тернопіль: ППФ “Оперативний друк”, 2001. – 122 с.
  ISBN: 966-636-021-7
  У книжці на основі документів облдержархіву та опублікованих історичних праць у різних виданнях прослідковано основні етапи формування нашої області не тільки в адміністративно-територіальну й у суспільно-політичну одиницю України. Адресована учнівській і студентській молоді, вчителям історії, краєзнавцям і всім тим, хто цікавиться історичною минувшиною нашого краю.

 6. Даниленко В., Академік Степан Смаль – Стоцький: Життя і діяльність / В.Даниленко, О.Добржанський. – К. – Чернівці: Інститут історії України НАН України, 1996. – 232 с.
  ISBN: 5-7702-1254-3
  В монографії висвітлюється життя та діяльність академіка Степана Йосиповича Смаль – Стоцького, відомого українського культурного й громадського діяча, педагога, вченого-славіста, який вніс вагомий вклад у розвиток української філології, літературознавства, історії. Працював професором Чернівецького університету. В 1918 р. став одним із перших академіків Української Академії наук. У ранзі посла представляв Західноукраїнську Народну Республіку в Чехо-Словаччині. В 1919 р. емігрував до цієї країни. В Празі, в Українському вільному університеті, теж був удостоєний професорського звання. ! Автор шкільних підручників, наукових граматик рідної мови (у співавторстві з професором Т.Гартнером). Залишив нащадкам цікаві інтерпретації творів Г.Шевченка, дослідження ритміки його поезій, розвідки про І.Франка, Ю.Федьковича, І.Котляревського та ін..
 7. Корній Д., Гонихмарник. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 336 с.
  ISBN: 978-966-14-1009-0
  У життя Аліни вриваються чари, яким вона не здатна протистояти, і кревний ворог Градобур – заклинач дощу. Щоб перервалася нарешті низка нещасть, що переслідують уже кілька поколінь її родину, потрібна жертва! Невже героїня покладе на вівтар вистраждане кохання до дивного юнака у чорному, що зветься Кажан? Цей роман для тих, хто хоче взяти кілька уроків справжньої української магії та любить мандрувати по дахах!


 8. Сенкевич Г., Вогнем і мечем: Роман. У 2-х томах. Т. 2. – Тернопіль: Богдан, 2006. – 480 с. – (Світовий історичний роман)
  ISBN: 966-692-743-8
  Роман “Вогнем і мечем” є першою частиною славетної трилогії лауреата Нобелівської премії Генрика Сенкевича, написаної на історичному матеріалі XVII століття. У творі змальовано національно-визвольну боротьбу українського народу під проводом Богдана Хмельницького проти польсько – шляхетського панування.


 9. Хижняк Б., Подільська притча: Дилогія. Ч. 2: Україна. – Тернопіль: Рада, 2006. – 334 с.
  ISBN: 966-8818-11-3
  У романі “Україна” широко змальовано українців, які живуть на обох берегах древнього Збруча, їхні долі, життя в колгоспно – радянському соціалізмі, у незалежній Україні. Нещадні реалії калічать душі героїв. Уже в своїй державі вони незахищені, принижені Триває процес русифікації й асиміляції синів і дочок великого народу. 10. Василь Барвінський в контексті європейської культури: Статті та матеріали. – Тернопіль: Астон, 2003. – 192 с.
  ISBN: 966-308-016-7
  В збірник увійшли статті та матеріали українських вчених-музикознавців, які розкривають та доповнюють творчі грані видатного українського композитора першої половини XX o ст. Василя Барвінського (1888-1963) в композиторському, виконавському, педагогічному, музично-публіцистичному та епістолярному аспектах. Видання адресоване музикознавцям, викладачам і студентам вищих та середніх навчальних музичних закладів, а також пропагандистам українського музичного мистецтва.
 11. Герої Крут – Герої України! : Присвячується 90-річчю лицарського подвигу українських студентів під Крутами у боротьбі за Україну / Упорядник: Є. Філь. – Тернопіль: Астон, 2008. – 152 с.
  Визвольні змагання 1917-20 років є черговим етапом безперервної боротьби українців за свою державність. Яскравий героїчний чин у цей період показали молоді київські гімназисти, які першими стали на захист молодої Української Народної Республіки проти московської навали. Герої – крутянці, на відміну від керівництва Центральної Ради і розпропагованих більшовиками українських військових частин, усвідомили необхідність боротьби за Самостійну Україну ціною власного життя. Подвиг молодих крутянців не був марним! На їх крові зродилась українська армія, на їхньому чині виховувались члени Української Військової Організації, Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії. Сьогодні місце бою крутянців стає святинею для всього українського народу. Крути – це не тільки трагедія, Крути – смолоскип, який освічує дорогу в боротьбі за національну державу. “Хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього”. Саме тому ми повинні знати історію 29 січня 1918 року назва невеликої станції, що розташована на Чернігівщині уздовж лінії Бахмач – Київ, ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом майже століття є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. Книга рекомендована школярам, студентам, молоді, всім, для кого Україна – Батьківщина.
 12. Енциклопедія Сучасної України. Т. 12: Кал-Киї / Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін. – К.: Фенікс, 2012. – 712 с.
  ISBN: 978-966-02-6472-4

  Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У сьомому томі подано 2645 гасел, 2073 чорно-білих та 449 кольорових ілюстрацій, 14 карт та 9 таблиць. Розрахована на широке коло читачів.
 13. Мелодії Тернового поля: Збірник творів композиторів Тернопільщини. Вип. 3 / Упорядник і відп. за вип.: В.Татарин. – Тернопіль: Терно-граф, 2006. – 348 с.
  ISBN: 966-692-993-7
  Книжка “Мелодії Тернового поля” – продовження серії збірок пісень, що написані композиторами Тернопілля на слова українських поетів-класиків, місцевих майстрів художнього слова та поетів-аматорів. Окрім того, до збірки увійшла низка пісень, автори яких – вихідці з нашого краю. Всі пісні – нові і видрукувані вперше. Це твори для соло, дуетів, тріо, квартетів, ансамблів, хорів тощо. Серед них – пісні не гармонізовані, гармонізовані буквено – цифровим способом, з інструментальним супроводом чи без нього, а також твори, що мають “подвійне музичне авторство” – композиторів та аранжувальників. Пісні, що входять до збірки, можуть бути використані керівниками музичних колективів, професійними та самодіяльними виконавцями, викладачами спеціалізованих навчальних закладів, вчителями музики та музичними вихователями дитячих садків.
 14. Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події / За ред. В.Г. Кременя. – К.: Вища школа, 2001. – 159 с. – (МОН України)
  ISBN: 966-642-069-4
  У книжці висвітлено стан і тенденції розвитку освіти в Українській державі за роки її незалежності. Матеріали викладено відповідно до адміністративного поділу країни (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь). Вміщено літопис визначних подій, що відбулися в системі освіти України протягом 1991-2001 років. Для делегатів II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти, керівників органів виконавчої влади, керівників навчальних закладів та організаторів освіти.