Нові надходження за травень 2018 року

 1. 978-966-2380-98-9Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст: Монографія / За ред. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2016. – 496 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-98-9
  У колективній монографії розкриваються актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами в контексті євроінтеграції. Розглядаються стратегічні орієнтири реформування державних фінансів та їх стабілізації, фіскальна децентралізація і модернізація міжбюджетних відносин, упровадження міжнародних стандартів управління, обліку та фінансової звітності в державному секторі, удосконалення бюджетного інвестування та управління залученими фінансовими ресурсами. Для спеціалістів у галузі фінансів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.
 2. 966-06-0067-4Будівельна техніка: Навчальний посібник / Баладінський В.Л., Лівінський О.М., Хмара Л.А., Фомін А.В., Гаркавенко О.М. – К.: Либідь, 2001. – 368 с.
  ISBN: 966-06-0067-4
  Наведено опис будівельних машин, засобів малої механізації й ручних машин, які виготовляються підприємствами будівельного машинобудування, ремонтно-механічними заводами, іншими відомчими підприємствами в Україні та інших країнах. Висвітлено питання концентрації засобів механізації в дільницях і управліннях механізації, організації технічного обслуговування та ремонту будівельної техніки. Показано нові прогресивні, прості й надійні конструкції машин, обладнання, робочих органів, інструментів, що випускаються малими серіями, не мають світових аналогів і можуть виготовлятися на місцях. Для студентів інженерно-будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 3. 978-966-553-645-1Вентилювання приміщень: Навчальний посібник / Жуковський С.С., Возняк О.Т., Довбуш О.М., Люльчак З.С. – Львів: Львівська політехніка, 2007. – 476 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-966-553-645-1
  У посібнику значну увагу приділено методам визначення кількості забрудників у вентильованих і невентильованих приміщеннях, розрахунку загальної вентиляції приміщень і оцінюванню її ефективності. Проаналізовано конструкційні особливості, технічні характеристики устаткування, апаратів та елементів вентиляційних систем, означено межі та ефективність їх застосування, особливості добору. Наведено рекомендації щодо проектування і експлуатації вентиляційних систем будинків різного призначення, засобів автоматичного керування ними, особливостей експлуатації. Призначений для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю “Теплогазопостачання і вентиляція”, фахівців з вентилювання приміщень і може бути використаний як довідковий посібник під час розрахунку вентиляційних систем.
 4. 978-966-2156-09-6Енергія, народжена для польоту / Під. заг. ред. В.О. Богуслаєва. – Вид. 3-є, перекл. укр. мовою. – К.: Златограф, 2014. – 324 с.
  ISBN: 978-966-2156-09-6
  У книзі використані матеріали: Державного архіву Запорізької області (директор 0. С. Тедєєв), Історичного архіву Омської області (директор 0. Д. Пугачова), Російського державного архіву економіки (м. Москва, директор 0. 0. Тюріна), Меморіального музею-квартири сім’ї Гри-зодубових (м. Харків, директор В. Є. Власко), Меморіального музею космонавтики (м. Москва, директор 0. І. Лазуткін), Вороновицького музею історії авіації та космонавтики України (директор В. Т. Дем’яненко), музею авіації ХДАВП (м. Харків, директор 0. М. Оберемко), Музею техніки Богуслаєва (м. Запоріжжя, директор 0. Т. Колодязний). Окрема подяка Є. І. Красовській (Борисовій) за надані документи і фотоматеріали, а також усім працівникам підприємства, які брали участь у підготовці матеріалів для видання.
 5. No ISBNКомплексна безпека інформаційних мережевих систем: Навчальний посібник / Укладачі: А.Г.Микитишин, М.М.Митник, П.Д.Стухляк. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 256 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра комп’ютерно-інтегрованих технологій.


 6. No ISBNКонспект лекцій з дисципліни “Грід-системи та технології хмарних обчислень” / Укладачі: Шимчук Г.В., Маєвський О.В., Назаревич О.Б., Стадник М.А. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 340 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра комп’ютерних наук.


 7. 966-507-189-9Корпусна лінгвістика / В.А.Широков, О.В.Бугаков, Т.О.Грязнухіна та ін. – К.: Довіра, 2005. – 471 с. – НАН України. Український мовно-інформаційний фонд.
  ISBN: 966-507-189-9
  Перший в Україні монографічний виклад основних засад та конкретних застосувань нової технології експериментального мовознавчого дослідження на основі лінгвістичних корпусів. Подано огляд розвитку та стану корпусної лінгвістики в історичному та логічному аспектах. Наведено сучасні методи та засоби маркування структур природномовних текстів. Висвітлено зв’язок корпусної лінгвістики з теорією лексикографічних систем. Окреслено інформаційні, лінгвістичні та системотехнічні засади побудови Українського національного лінгвістичного корпусу. Подано численні приклади застосувань Українського національного лінгвістичного корпусу для проведення лінгвістичних студій (дослідження граматичної омонімії, функціонування прийменників, вивчення статистичних параметрів української мови, здійснення лінгвістичних експертиз програм політичних партій України).
 8. 978-966-305-081-2Основи технології радіоелектронних апаратів: Навчальний посібник / Р.А. Ткачук, В.Г. Дозорський, Л.Є. Дедів, І.Ю. Дедів. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 336 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-305-081-2


 9. 966-553-509-9Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель: Навчальний посібник / За ред. А.І. Гавриляка. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – 540 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 966-553-509-9
  У посібнику викладено основи організації технічної експлуатації будівель та інженерних споруд та їх технічного устаткування, розглянуто питання реконструкції міської забудови і найбільш доцільних рішень щодо реконструкції та модернізації будівель з урахуванням їх об’ємно-планувальних рішень, конструктивних особливостей і технічного стану. Наведено практичні рекомендації з ремонту та підсилення конструктивних елементів будівель з використанням сучасних матеріалів, євротехнологій і перспективних конструктивних рішень. Нормативні матеріали наведено станом на 1 січня 2004 р. Для інженерно-технічних працівників системи комунального господарства, проектних організацій, викладачів і студентів навчальних закладів спеціальності “Міське будівництво та господарство”.