Іван Пулюй — життя в ім’я науки та України

Ivan_Pulyuy2 лютого 2019 року виповнюється 174 роки від дня народження знаменитого фізика і електротехніка, винахідника “X”-променiв, перекладача Біблії та Псалтиря, відомого громадсько-політичного діяча, вченого і патріота України – Івана Пулюя.

 

Він мав п’ятнадцять дочок і синів,
По світу не пустив нікого у свитині,
Отак би й нині незалежній Україні
Бог дав таких новітніх Пулюїв!
Петро Іванов.

 

Народився Іван Пулюй 2 лютого 1845 року в релігійній греко-католицькій родині у містечку Гримайлові на Тернопільщині. Закінчив Тернопільську гімназію (1865р.), теологічний (1869р.) і філософський (1872р.) факультети Віденського університету. У 1876 році захистив докторську дисертацію та здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету. Автор близько 50 наукових і науково-популярних праць із фізики та електротехніки українською, німецькою та англійською мовами. Іван Пулюй був дійсним і почесним членом Наукового Товариства імені Т. Шевченка, належав до когорти вчених світової слави, що формували світ двадцятого століття.

 

Знаменитий фізик і електротехнік Іван Пулюй стояв біля витоків одного із найвизначніших досягнень людства — відкриття „Х”-променів, отримав перші високоякісні світлини з їх застосуванням. Всі експерименти з „Х”-променями вчений проводив з вакуумними трубками власної конструкції. Об’єктом його уваги були також проблеми молекулярної фізики, дослідження властивостей та природи катодних променів.

 

Одним з улюблених занять Івана Пулюя був переклад релігійних праць із стародавніх мов. Разом з відомим істориком, письменником, етнографом, перекладачем Пантелеймоном Кулішем та широко знаним письменником Іваном Нечуй-Левицьким Іван Пулюй зробив перший переклад українською мовою Нового та Старого Завіту.

 

Помер видатний вчений та громадсько-культурний дiяч Iван Пулюй 31 сiчня 1918 року у Празi, де i похований.

 

Життя Івана Пулюя пройшло в основному за межами України. Але помислами і добрими справами він залишався серед свого народу, співпереживав за його долю, підносив його велич . Сьогодні ім’я вченого свiтової слави Iвана Пулюя назавжди повертається iз забуття, як символ iнтелектуальної могутностi українського народу і орiєнтир майбутнiх звершень нашої держави.
“…Нема більшого гонору для
інтеліґентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому красшу долю”.
Іван Пулюй.
Бібліографічний огляд літератури
 
Novi_i_pereminni_zvizdy Пулюй І. Нові і перемінні зьвізди / Іван Пулюй. – Третє видання з доповненням „Кілька споминів про Куліша і його дружину Ганну Барвінок“, – Відень : З друкарні Адольфа Гольцгаузена, 1905. – 122 с.
(Електронний ресурс)

У праці «Нові і перемінні зьвізди» розглянуто процеси, що відбуваються в деяких небесних тілах, і автор виходить за рамки аналізу лише астрономічних та фізичних явищ і торкається таких глибоких філософських проблем, як питання життя й смерті, тимчасовості й вічності, мінливості та постійності. Вже на початку своєї розповіді про зорі вчений чітко формулює мету наукового пізнання — відкриття законів природи за допомогою дослідів і мислення. Разом з тим І. Пулюй визнає, що наука не може і не повинна обмежуватися лише пізнанням законів природи, але мусить вказати також шляхи використання її могутніх сил для добра людини. Своє розуміння основного філософського питання про відношення мислення до буття І. Пулюй формулює так: «Те, що ми відчуваємо чуттям, слухом або очима, все те є в кінці не що інше, як рух матерії, який переходячи через наші змисли, досягається нашим нервам і будить в них відповідне ворушаннє, як пальці кобзаря будять ріжнородне дрожаннє на струнах кобзи, відповідне до довшини, тугості і напруження кожної струни. Коли те ворушаннє нервів наших дійде до нашої стями, тоді ми й тямимо…». Такі міркування дозволяють І. Пулюєві перекинути місток від проблем природознавства у сферу духовного життя, етики і моралі: «Сей закон, що сила не пропадає, має загальне значення. Він править не тільки фізичним, але також моральним світом. І в моральному світі діє сила правди на людський розум з такою повнотою, з якою Сонце притягає землю, або атом діє на атом. Що ми пізнаємо як щиру правду, те мусимо й признати за правду, коли ми люди з розумом; те мусять усі признати, чий розум розбере правду від неправди».
Nepropashcha_syla  Пулюй І. Непропаща сила / Іван Пулюй. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 1901. – 54 с.
(Електронний ресурс)

Іван Пулюй наголосив на такому фундаментальному законі, як закон збереження матерії та руху, про який детально розповів у окремій книжці українською мовою “Непропаща сила”.
c1464e424bb71d0542fb1bf2c1865394220ef78b  Заставний Ф. Іван Пулюй-великий патріот України. Малознані сторінки творчості. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1996. – 80 с. Львівський державний національний університет ім. Івана Франка. Український Вільний Університет.
ISBN: 966-7119-03-3

У роботі висвітлюються малознані українському читачу сторінки творчості всесвітньо відомого фізика професора Івана Пулюя з актуальних питань українського національно-політичного і національно-культурного відродження.
Для всіх, хто цікавиться українським національно-політичним відродженням, розвитком і розбудовою незалежної України.
 
 Ivan_Puluj_yak_naukovyj_doslidnyk  Цегельський Р. Д-р Іван Пулюй як науковий дослідник / Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Т. 27. – Львів: Наукове товариство імені Шевченка.- 1928.
Bibliya_2007  Біблія. Сьвяте Письмо Старого і Нового Завіту / Редакція В. Козирський, В. Шендеровський. – К.: Простір, 2007. – 1076 с.
ISBN: 978-966-2068-02-3
Ivan_Pulyu_Lysty Іван Пулюй (1845-1918). Листи: До 160 – річчя від дня народження. / Збір, упорядкування, пояснення О.М. Збожна. – Тернопіль: Воля, 2007. – 544 с.
ISBN: 978-966-8569-46-3

Іван Пулюй повертається до нас своїми думками, мріями, надіями, сподіваннями і вірою у прийдешнє України, викладеними у листах.
Ivan_Pulyuj_NTSH Іван Пулюй. 1845 – 1918. Життєписно-бібліографічний нарис / Р. Гайда, Р. Пляцко.; Відпов. ред. Купчинський О. – Друкується за ухвалою Видавничої ради НТ ім. Шевченка у Львові. – Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1998. – 286 с.
ISBN 5-7707-8500-4
 Fizyko_technichni_ideji  Фізико-технічні ідеї Івана Пулюя / С. Нагорняк, М. Медюх. – Тернопіль: Джура, 1999. – 212 с.
ISBN: 966-7497-34-8

Описано фізико-технічні ідеї Івана Пулюя, які лягли в основу його винаходів, проведено їх системний аналіз і складено формули у відповідності з нормами сучасного патентознавства.
Книга адресується науковцям, інженерам, викладачам, вчителям, студентам, учням, всім, хто цікавиться технічною творчістю видатного українського фізика і електротехніка І.Пулюя.
 Zhyttja_v_imya_nauky  Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України: Бібліографічний покажчик / Укладач Л. Оленич. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 84 с. – Родом з України. Вип. 6.
(Електронний ресурс)

Це видання – данина пам’яті велетові духу, апостолові правди й науки Іванові Пулюю. Посібник містить біографічний нарис, бібліографію праць і літератури про різносторонні аспекти діяльності фізика, винахідника, перекладача, громадського діяча та патріота.
Покажчик адресовано науковцям, краєзнавцям, працівникам бібліотек, студентам, учням, усім, кого цікавить вагомий доробок великого українця в ім’я науки та України.
 966-7343-04-9_Gajda_Roman  Gajda Roman, Plazko Roman. Johann Puluj Ratsel des universaien Talents. – Львів: Євросвіт, 2001. – 264 с.
ISBN: 966-7343-04-9
Pro_Ivana_Puljuya Про Івана Пулюя, Василя Єрошенка, Василя Каразіна, Агатангела Кримського, Лазаря Заменґофа /
Владислав Таранюк. – К.: Грані-Т, 2009. – 88 с, іл. (Серія «Життя видатних дітей»).

ISBN: 978-966-465-240-4

Іноді час несправедливий. Він стирає з пам’яті людської імена тих, хто своєю працею, талантом, геніальністю заслуговує на те, щоб його ім’я пам’ятали… Завдяки Владиславу Таранюкові ми зможемо пригадати тих, чиї імена, на жаль, пам’ятає небагато людей. Іван Пулюй – винахідник; Василь Єрошенко – письменник, науковець; Василь Каразін – культурний і науковий діяч; Агатангел Кримський – поліглот, знавець понад півсотні мов; Лазар Заменґоф – ″батько″ Есперанто, – мови загальнолюдського спілкування… Тож не забуваймо тих, хто, пройшовши крізь складні випробування, жив і творив задля нас, майбутніх поколінь.
 Ivan_Puljy_Zbirnyl_Prac
Іван Пулюй. Це ім’я повертається до нас із забуття, як і багато інших постатей, яскравих і непересічних, які не з власної волі змушені були працювати за межами України. Фундаментальні праці з фізики та електротехніки, науково-популярні, публіцистичні праці, спогади Івана Пулюя, талановитого фізика, вдумливого філософа, щирого українського патріота, є актуальні й сьогодні, коли Українська Держава утверджує свою незалежність.
 Shenderovskyy  Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. Кн.1/За ред. Емми Бабчук. – 3-є вид. – К.: ВД “Простір”, 2009. – 416 с.
ISBN: 978-966-2068-13-9

Перша книга видання містить 50 нарисів про українських вчених, що зробили вагомий доробок до скарбівні світової науки і культури.
Видання розраховане на широкий загал читачів.

Електронні джерела