Нові надходження за вересень 2016 року

 1. 966-351-035-8Гетун Г.В. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки: Навчальний посібник / Гетун Г.В., Криштоп Б.Г. – К.: Кондор, 2005. – 220 с.
  ISBN: 966-351-035-8


 2. 978-617-7225-55-2Дослідницький тренінг: виявлення проблем бізнесу і пошук шляхів їх розв’язання: Навч.-метод. посібник / За ред. В.Я. Заруби. – Харків: Щедра садиба плюс, 2015. – 108 с. – (НТУ ″Харківський політехнічний інститут″)
  ISBN: 978-617-7225-55-2

 3. 978-617-7225-67-5Дослідницький тренінг: маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Навчально-методичний посібник / За ред. В.Я. Заруби, Д.В .Райко. – Харків: Щедра садиба плюс, 2015. – 108 с. – (НТУ ″Харківський політехнічний інститут″)
  ISBN: 978-617-7225-67-5

 4. No ISBNЗварич Н.М. Екологія: Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей / Зварич Н.М., Лясота О.М. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 178 с. – (МОН України. ТНТУ імені І.Пулюя)


 5. 966-7982-97-1Кравченко В.С. Санітарно-технічне обладнання будинків: Підручник / Кравченко В.С., Саблій Л.А., Зінич П.Л. – К.: Кондор, 2009. – 458 с.
  ISBN: 966-7982-97-1


 6. 978-966-457-214-6Лозован М.М. Крила міцніють в польоті , або Немає так , щоб добро зла не перемогло! / Лозован М.М., Моховик Н.М. – Тернопіль: ТзОВ ″Терно-граф″, 2014. – 252 с.
  ISBN: 978-966-457-214-6

 7. 978-966-654-383-0Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник / Штефанич Д.А., Дячун О.Д., Семенюк С.Б. та ін., За ред. Штефанича Д.А. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 232 с. – (МОН України. ТНЕУ)
  ISBN: 978-966-654-383-0

 8. 978-617-566-257-1Облік і аудит: практикум дистанційного тестування: Навчальний посібник / За заг. ред. Огірчука М.Ф., Калюгт Є.В., Плаксієнка В.Я. – К.: Алерта, 2015. – 456 с. – (МОН України)
  ISBN: 978-617-566-257-1

 9. 978-966-2781-01-4Основи електротехніки та електропостачання: Навчальний посібник / Денисюк С.П., Радиш І.П. Кабацій В.М., Дерев’янко Д.Г. – К.: Кондор, 2015. – 216 с. – (МОН України. Мукачівський державний ун-т. Нац. техн. ун-т України ″Київський політехнічний інститут″)
  ISBN: 978-966-2781-01-4
 10. 978-966-919-136-6Панасюк В.В. Львівська наукова школа з проблем механіки матеріалів і матеріалознавства: Монографія / Панасюк В.В. – Львів: Сполом, 2015. – 522 с. – (НАН України. Фізико-механічний ін-тут ім. Г.В. Карпенка. Українське товариство з механіки руйнування матеріалів)
  ISBN: 978-966-919-136-6
 11. no-isbnТехнологія оброблення валів: Навчальний посібник / Укл.: Ю.Є.Паливода, І.Г.Ткаченко, Ю.Б.Капаціла. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 198 с. – (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра технології машинобудування та автомобілів. К-ра комп’ютерних технологій в машинобудуванні)

 12. 978-5-8459-1875-8Язык программирования Java SE 8: Подробное описание, 5-е изд. / Гослинг Д., Джой Б., Стил Г., Брача Г., Баклин А. – М.: ООО″И.Д.Вильямс″, 2015. – 672 с.: Ил.
  ISBN: 978-5-8459-1875-8