Нові надходження за квітень 2018 року

 1. 978-1-449-33583-0Hashimoto M. Vagrant: Up and Running. – Sebastopol: O’Reilly, 2013. – 142 c. – Greate and Manage Virtualized Development Environments.
  ISBN: 978-1-449-33583-0


 2. 978-966-351-337-9Андрушків Б.М. Корпоративне управління: Навчальний посібник / Андрушків Б.М., Черничинець С.П. – К.: Кондор, 2011. – 528 с. – МОН України. ТНЕУ. ТНТУ ім. І. Пулюя.
  ISBN: 978-966-351-337-9
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя. Метою навчального посібника є узагальнення матеріалів щодо корпоративних структур та організаційно-економічного механізму управління ними, а також запровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими корпоративного управління. Посібник знайомить студентів з теоретичними підходами до визначення корпорацій та корпоративного управління, розкриває історичні передумови виникнення корпорацій та місце корпорацій в сучасній економіці, характеризує середовище корпорації та учасників корпоративних відносин, знайомить із міжнародними стандартами корпоративного управління, принципами та моделями корпоративного менеджменту. Рекомендований студентам та викладачам вищих навчальних закладів, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, а також широкому колу фахівців, підприємців, керівників фірм та організацій.
 3. 966-528-255-7Смиричинський А. Логістичний менеджмент у будівництві: Монографія / Смиричинський А., Смиричинський В., Мартинюк В. – Тернопіль: Збруч, 2006. – 262 с. – МОН України. Тернопільський комерційний інститут.
  ISBN: 966-528-255-7

 4. No ISBNСмиричинський В.В. Логістика: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 264 с. – МОН України. ТНЕУ. Ф-т економіки і управління.
 5. 978-617-619-072-1Смиричинський В.В. Логістика державних закупівель. Теоретично-методологічний та практичний аспект: Монографія. – Харків: Міськдрук, 2012. – 492 с. – МОН України. ТНЕУ.
  ISBN: 978-617-619-072-1


 6. 966-7952-28-2Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретично-правовий та методологічний аспект. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 390 с.
  ISBN: 966-7952-28-2
 7. No ISBNСмиричинський В.В. Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Логістика” для студ. за спец. “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікац. рівня “бакалавр”. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 200 с. – ТДЕУ. 8. 966-553-036-4Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту: Навчальний посібник / Смиричинський В.В., Смиричинський А.В. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 240 с. – МОН України. ТАНГ.
  ISBN: 966-553-036-4

 9. 940-180-326-260-4Смиричинський В.В. Управлінські рішення в менеджменті: критерії, методи, організація ухвалення і реалізація: Навчально-методичний посібник / Смиричинський В.В., Бестанчук О.В. – Тернопіль: ПП “Принтер-Інформ”, 2009. – 401 с. – МОН України. ТНЕУ.
  ISBN: 940-180-326-260-4


 10. 978-5-93286-199-8Смит К. Программирование на F#: Подробное руководство по созданию простого кода для решения сложных задач. – СПб.: Символ-Плюс, 2011. – 448 с.
  ISBN: 978-5-93286-199-8
  F# – это мультипарадигмальный язык программирования, который не только помогает повысить производительность труда за счет использования функционального стиля разработки, но и позволяет применять при создании приложений уже имеющиеся навыки объектно-ориентированного и императивного программирования. Книга “Программирование на F#” поможет открыть множество преимуществ этого языка, включая возможность доступа ко всем замечательным инструментам и библиотекам платформы .ИЕТ. Это исчерпывающее руководство, написанное Крисом Смитом, одним из основных разработчиков F# компании Мл-сгозой, знакомит с синтаксисом языка, реализацией асинхронных и параллельных вычислений, с расширенными концепциями языка F#, такими как цитируемые и вычислительные выражения. От читателя не требуется знание конкретных технологий, хотя общий опыт программирования, безусловно, желателен. Единственное требование – это желание воспользоваться преимуществами функционального программирования при разработке своих проектов, будь то реализация численных алгоритмов, анализ данных или сценарии для личного использования. В этом случае издание послужит хорошей отправной точкой на пути изучения фундаментальных и расширенных концепций языка F#.
 11. No ISBNЕнергоощадність: напрями розвитку (проблеми, задачі, рішення) / Андрушків Б.М., Федорейко В.С., Іскерський І.С. За ред. Кирич Н.Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 202 с. – МОН України. ТНТУ імеі Івана Пулюя.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Книга спрямована на поширення досвіду вирішення техніко-технологічних та соціально-економічних задач у сфері ощадного ресурсокористування. Обгрунтовано доцільність застосування інноваційних підходів до організації використання нетрадиційних, відновлювальних джерел та ресурсозбереження в господарському комплексі України. Розглянуті методи і способи зменшення витрат палива й енергії на виробництві та в побуті. Визначені напрями їх застосування. Призначена для наукових та інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються на впровадженні енергоощадних методів та технологій, а також студентів енергетичних факультетів вищих навчальних закладів.
 12. 978-966-351-263-1Збірник тестів з інженерної графіки. Технічне креслення: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010. – 184 с. – МОН України. Мукачівський державний університет.
  ISBN: 978-966-351-263-1
  Навчальний посібник містить тестові завдання, згруповані по темах у відповідності з програмою інженерної графіки.