Нові надходження за листопад 2020 року

 1. 978-617-607-788-6Кархут І.І. Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю: Навчальний посібник / Кархут І.І. 2-ге вид., доп. і переробл. Львів: Львівська політехніка, 2015. – 216 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”. І-т будівництва та інженерії довкілля. К-ра мостів та будівельної механіки. Академія будівництва України)
  ISBN 978-617-607-788-6

 2. 978-617-607-875-3Кузьмін О.Є. Глобальна економіка: Навчальний посібник / Кузьмін О.Є., Пирог О.В., Литвин І.В. Львів: Львівська політехніка, 2016. – 300 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-617-607-875-3


 3. 978-611-01-0995-6Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник / Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. К.: ЦУЛ, 2020. – 184 с.
  (МОН України. Одеський державний економічний університет)
  ISBN 978-611-01-0995-6
  Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності ”Маркетинг”. В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, формування товарів та їх ціноутворення, специфіки розподілу та просування в Інтернеті. Досліджуються вимоги стосовно ефективного функціонування web-сайту підприємства Розглянуті типові стратегічні рішення в Інтернет-маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес-моделей. Теоретичні розділи закінчуються питаннями щодо самоконтролю знань студентів. Практичний розділ включає тести та завдання для самостійної роботи. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

 4. 978-617-7729-15-9Мороз В.М. Ризик-менеджмент: Навчальний посібник / Мороз В.М., Мороз С.А.; За ред. В.І.Дробот К.: Кондор, – 140 с. (МОН України. НТУ ”Харківський політехнічний інститут”)
  ISBN 978-617-7729-15-9 5. 978-966-941-185-3Соболь Х.С. Методологія і принципи наукових досліджень: Навчальний посібник / Соболь Х.С., Петровська Н.І., Гуняк О.М. Львів: Львівська політехніка, – 92 с. (МОН України. НУ ”ЛЬвівська політехніка”)
  ISBN 978-966-941-185-3