Нові надходження за лютий 2020 року

  1. 978-617-7278-49-7Бондаренко С.Г. Технології автоматизованого механоскладального виробництва: Монографія / Бондаренко С.Г., Чередніков О.М., Борисов О.О., Космач О.П. К.: Кондор, 2018. – 400 с.
    ISBN 978-617-7278-49-7

Викладено основні принципи та особливості розробки технології автоматизованого одиничного і дрібносерійного механоскладального виробництва, системне оточення і зв’язки діючих технологічних процесів. Розглянуто технології автоматичного складання, механічної обробки та вантажопереробки, засоби та спорядження цих процесів. Наведено основні положення продуктивності, надійності та керування технологічними процесами та технікою автоматизованого механоскладального виробництва. Може бути корисною студентам напрямку підготовки ”Інженерна механіка’” спеціалізації ”Технології машинобудування”, та виробничникам конструкторсько-технологічного спрямування.

  1. 978-966-00-1423-7Булавин Л.А. Структура мономеров ДНК: Монография / Булавин Л.А., Говорун Д.Н., Николаенко Т.Ю. К.: Наукова думка, 2014. – 205 с. (НАН Украины. Институт молекулярной биологии и генетики)
    SBN 978-966-00-1423-7


  2. 978-966-351-319-5Дробот В.І. Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задачник): Навчально-методичний посібник / За ред. Дробот В.І. К.: Кондор, 2016. – 440 с. (МОН УКраїни. НУХТ)
    ISBN 978-966-351-319-5