Нові надходження за листопад 2012 року

 1. Олейник С.Г., Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний: Монография.– К.: Наукова думка, 2012.– 253 с.– (НАН Украины. Институт электродинамики)
  ISBN: 978-966-00-1080-2

  В монографии методами алгебры и функционального анализа разработана теория гармонических (колебательных) смещений для многочастотных нелинейных динамических систем. Оригинально представлены и использованы алгебраические алгоритмы построения усредняющих преобразований, алгебраические и функциональные свойства аналитического многообразия. Разработаны вариант численно-аналитического метода и конструктивные алгоритмы разрешимости уравнений с частными производными. Проведено исследование динамических систем с угловыми переменными. Выведены математические модели динамических процессов в электроэнергетических и электротехнических объектах и приведено их исследование с помощью разработанных математических методов. Для специалистов в области математического и электроэнергетического моделирования.
 2. Лесь Курбас: “Поворот до Європи і до самих себе”: Бібліографічний покажчик/Укладач: Оленич Л.– Тернопіль: Підручники і посібники, 2012.– 288 с.– (Родом з України. Вип.7)
  ISBN: 978-966-07-2339-9

  Видання присвячено Лесеві Курбасу – акторові та режисеру, публіцисту й організаторові театру, театральному педагогу й драматургу, перекладачеві й театральному філософу, людині, що у повній мірі розділила трагічну долю свого покоління. Посібник містить бібліографію праць, літератури та електронних ресурсів про життя й творчість славетного нашого земляка. Бібліографічний покажчик адресовано в першу чергу фахівцям театрального мистецтва, котрі час від часу намагаються “покликати” Леся Курбаса на допомогу, звернутися до методів, прийомів, смислів його самобутнього театру. Він стане в пригоді науковцям, краєзнавцям, працівникам бібліотек, студентам, учням, усім тим, кого зацікавить доробок режисера, творчість якого вчить любити Україну.
 3. Г.В. Самсонов – ученый, учитель, друг.– К.: Наукова думка, 2012.– 191 с.
  ISBN: 978-966-00-1244-8

  Книга посвящена памяти известного ученого, талантливого организатора и педагога, заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата государственных и именных премий, члена-корреспондента НАН Украины Григория Валентиновича Самсонова. В воспоминаниях его учеников, коллег и друзей показана неоценимая роль Г.В. Самсонова в разработке основ материаловедения тугоплавких соединений, в воспитании молодых ученых, в создании мощной научной школы, плодотворно работающей в материаловедении по сей день. Для специалистов в области материаловедения и создания новых материалов, а также всех, кого интересует история отечественной науки.
 4. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Підручник/ За ред. А.С.Опальчука.– Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011.– 792 с.– (МОН України)
  ISBN: 978-966-340-467-7

  У підручнику викладено технологічні методи отримання чорних, кольорових металів і їх сплавів та неметалевих конструкційних матеріалів, а також основи матеріалознавства. Описані сучасні способи виготовлення заготовок і деталей методами ливарного виробництва, обробкою тиском, зварюванням і механічною обробкою та методами порошкової металургії. Особливу увагу звернуто на прогресивні методи обробки заготовок з використанням автоматизації процесів їх виробництва. Приведені техніко-економічні показники різних видів виробництва та обробки металів і сплавів. Підручник написаний у відповідності до програми курсу “Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство” для студентів механічних спеціальностей вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації.
 5. Кунанець Н.Е., Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст.- 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс: Монографія.– Львів: Львівська політехніка, 2011.– 448 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-617-607-120-4

  Монографія консолідує інформаційний контент з історії бібліотечної справи західноукраїнського регіону, розкриває концептуальні засади функціонування бібліотек різних типів та підпорядкувань на цих землях від XIII ст. в контексті історичного розвитку. У книзі висвітлено особливості мотиваційних чинників їх заснування та функціональні особливості діяльності. Розрахована на фахівців у галузі бібліотекознавства, книгознавства, студентів та викладачів бібліотечних факультетів.
 6. Кунанець Н.Е., Наукові бібліотеки Львова (1784-1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій: Монографія.– Львів: Львівська політехніка, 2010.– 244 с.– (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-911-7

  Монографія в хронологічній послідовності відтворює процес становлення, розвитку та функціонування наукових бібліотек, що діяли з кінця XVIII ст. до 1939 року у Львові, як важливих соціокультурних об’єктів. У виданні висвітлено особливості комплектування та опрацювання фондів, їх тематичну спрямованість, проаналізовано склад колекцій та зібрань. Видання розраховане на фахівців у галузі бібліотекознавства, книгознавства, студентів та викладачів бібліотечних факультетів.
 7. Эмомали Рахмон и мировое сообщество/ Шарифзода А., Косимй З.– Душанбе: Ирфон, 2011.– 372 с.
  ISBN: 978-99947-0-378-4 8. Summer Schools on Fracture Mechanics.– Lviv-Wroclaw: SPOLOM, 2007.– 294 p.
  ISBN: 978-966-665-443-7
 9. Welcome to The University of Manchester.– Manchester: The University of Manchester, 2005.–240 p. 10. Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: Довідково – енциклопедичне видання/ Укладачі: Болгов В.В., Болгов І.В.– К.: Інститут біографічних досліджень, 2008.– 784 с.
  ISBN: 978-966-8178

  Довідково – енциклопедичне видання “Державні нагороди України. Кавалери та лауреати” має на меті всебічно інформувати громадськість про діяльність Президента України щодо нагородження державними нагородами України, а також широке висвітлення досягнень осіб, відзначених ними. На сторінках книги можна ознайомитися з системою державних нагород України, яку складають: звання Герой країни; орден; медаль; відзнака “Іменна вогнепальна зброя”; почесне звання України; Державна премія України; президентська відзнака. У виданні надано зображення всіх державних нагород та атрибутів, статути і положення,які визначають підстави для нагородження, містять опис державної нагороди, встановлюють порядок нагородження, вручення, носіння державних нагород та інші правила, станом на ЗО травня 2008 р. Зображення нагород подано згідно з їх описами, в натуральному розмірі. Співробітниками редакції підготовлено біографічні дані 224 осіб, відзначених державними нагородами України, упорядковано перелік нагороджених (6599 осіб) у період з 1 листопада 2006 р. по 31 грудня 2007 р. Видання розраховане на широкий читацький загал і буде корисним фахівцям у галузі нагородної справи, історикам, колекціонерам-фалеристам, політичним та громадським діячам, діловим людям, службовцям тощо. наступних томах заплановано подальше інформування читачів про розвиток нагородної справи в Україні та розповідь про осіб, які мають державні нагороди України.
 11. Примак Т.О., PR для менеджерів і маркетологів: Навчальний посібник.– К.: ЦУЛ, 2013.– 202 с.
  ISBN: 978-617-673-117-7

  Книга дає конкретні відповіді на запитання, з якими весь час зіштовхуються фахівці у сфері PR: «З чого починати?», «Як з допомогою PR сформувати гідне інформаційне поле компанії?», «Як спланувати і організувати PR-діяльність на підприємстві?», «Які документи підготувати і як їх правильно оформити?», «Які напрями в PR-діяльності слід вважати пріоритетними?», «Як оцінити ефективність того, що вже зроблено?». Велика кількість практичних прикладів, неординарних та цілком реальних ситуацій, з якими часто зіштовхуються вітчизняні підприємства зацікавлюють, викликають азарт та допомагають опановувати матеріал. Книга супроводжується корисними вправами та кейсами для самостійної роботи читачів. Книга стане помічником у налагоджуванні PR-діяльності у сфері бізнесу, адресована керівникам підприємств, менеджерам, працівникам відділів маркетингу, PR-служб та агенцій,рекламістам, а також студентам вищих навчальних закладів та аспірантам.