Нові надходження за грудень 2016 року

 1. 978-617-607-840-1 Басюк Т.М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем: Навчальний посібник / Т.М. Басюк, П.І. Жежнич. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 428 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-840-1


 2. 978-617-607-882-1Василюк А.С. Комп’ютерна графіка: навч. посібник / А.С. Василюк, Н.І. Мельникова. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 308 с.
  ISBN: 978-617-607-882-1 3. 966-8340-53-1Дудюк Д.Л. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси: Навчальний посібник / Д.Л. Дудюк, С.С. Мазепа, М.М. Мисик. – Львів: Магнолія 2006, 2016. – 278 с.
  ISBN: 966-8340-53-1


 4. 978-617-607-281-2Журахівський А.В. Основи технічної творчості та наукових досліджень: Навчальний посібник / А.В. Журахівський, А.Я. Яцейко, Н.Б. Дьяченко. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 380 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-281-2

 5. 978-617-607-411-3Заяць В.М. Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 144 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-411-3


 6. 978-617-607-432-8Лагун А.Е. Криптографічні системи та протоколи: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка ,2013. – 96 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-432-8


 7. 978-617-574-109-2Лупенко С.А. Комп’ютерна логіка / С.А. Лупенко, В.В. Пасічник, Є.В. Тиш. – Львів: Видавництво «Магнолія – 2006», 2016. – 354 с.
  ISBN: 978-617-574-109-2 8. 978-617-574-108-5Лупенко С.А. Теоретичні основи моделювання та опрацювання циклічних сигналів в інформаційних системах: Наукова монографі. – Львів: Магнолія 2006, 2016. – 344 с.
  ISBN: 978-617-574-108-5


 9. 978-617-574-110-8Луцків А.М. Паралельні та розподілені обчислення: Навчальний посібник / А.М. Луцків, С.А. Лупенко, В.В. Пасічник. – Львів: Магнолія 2006, 2015. – 566 с.
  ISBN: 978-617-574-110-8 10. 978-617-607-836-4Сенів М.М. Безпека програм та даних: Навчальний посібник / М.М. Сенів, В.С. Яковина. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 256 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-836-4


 11. 978-617-607-811-1Ярка У.Б. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник, Ч.1 / У.Б. Ярка, Т.М. Білущак. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 200 с. – Сер. “Інформація. Комунікація. Документація”. МОН України. НУ “Львівська політехніка”; Вип. 6.
  ISBN: 978-617-607-811-1

 12. 978-617-607-692-6Засоби штучного інтелекту: Навчальний посібник / Р.О. Ткаченко, Н.О. Кустра, О.М. Павлюк, У.В. Поліщук. – Львів: Львівська політехніка, 2014. – 204 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-692-6


 13. 978-966-289-016-7Практикум з матеріалознавства: Навчальний посібник / О.О. Котречко, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 500 с.
  ISBN: 978-966-289-016-7
  Навчальний посібник ″Практикум з матеріалознавства″ написаний у відповідності до програми курсу ″Матеріалознавство″ для студентів інженерних, технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України ІІ-ІУ рівнівакредитації. Навчальний посібник може бути корисним аспірантам та інженерно-технічним працівникам різних газузей господарства України.

 14. 978-966-289-048-8Путівник у прикладну наукометрію: Навчальний посібник / Н.М. Рідей, О.В. Зазимко, Л.В. Кліх та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 344 с. – Нац. у-т біоресурсів і природокористування України.
  ISBN: 978-966-289-048-8
  Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів II-IVрівнів акредитації при вивченні дисциплін ″Основи наукової діяльності″, ″Методологія наукових досліджень″ та ін., а також аспірантів та молодих учених. У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрито їх роль у поширенні наукової інформації, оцінці її якості та значенні для розвитку сучасної науки. Досліджено найбільш популярні міжнародні видання для публікацій результатів наукових досліджень, розкрито теоретичні і методичні аспекти підготовки таких публікацій, представлено розрахунок основних наукометричних показників, ручну методику побудови індекса Хірша, запропоновано алгоритм пошуку інформації в наукометричних базах даних.
 15. 978-617-607-870-8Цифрова схемотехніка. Елементи дискретних пристроїв інформаційно-комукаційних систем: Навчальний посібник / В.М. Максимович, А.Я. Горпенюк, Ю.М. Костів, Н.М. Лужецька. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 136 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-870-8