Нові надходження за жовтень 2019 року

 1. 978-617-673-741-4Конахович Г.Ф.  Комп’ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних: Підручник / Конахович Г.Ф., Прогонов Д.О., Пузиренко О.Ю. К.: ЦУЛ, 2018. – 558 с. (МОН УКраїни. Національний авіаційний університет)
  ISBN 978-617-673-741-4

Розглянуто теоретичні й практичні основи обробки мультимедійних даних з використанням комп’ютерної стеганографії, а також методи стеганографічного аналізу графічного контенту інфокомунікаційних систем. Наочно показано особливості використання універсальної математичної системи Маthcad у цілях стеганографічної обробки даних. Представлено приклади практичної реалізації приховання даних у статичних зображеннях, аудіосигналах і тексті. Системно викладені проблеми надійності та стійкості довільної стеганографічної системи по відношенню до різноманітних типів атак, а також оцінки пропускної здатності каналу прихованого обміну даними. Представлені результати інформаційно-практичного дослідження проблеми стеганографічного аналіз) цифрових зображень.

 1. 978-617-607-571-4Крикавський Є.В.  Маркетингова інформація: Підручник / Крикавський Є.В., Дейнега О.В., Дейнега І.О., Шелюк Л.О., Кратт О.А., Патора Р. Львів: Львівська політехніка, 2014. – 416 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-617-607-571-4

Узагальнено світовий і вітчизняний досвід організовування на підприємствах збирання та захисту маркетингової інформації та сучасні методичні проблеми її обробки на підприємствах України. Розкрито роль інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах переходу до інформаційної економіки та подано розгорнуту характеристику основних його складових. Детально викладено основи планування й організовування захисту маркетингової інформації з погляду досягнення економічної безпеки підприємств різних форм власності та сфер діяльності. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей ВНЗ усіх форм навчання, може бути корисним для слухачів курсів та інститутів підвищення кваліфікації, працівників економічних і юридичних служб підприємств, керівників господарських товариств, державних службовців, зайнятих у сфері підприємництва.

 1. 978-966-2609-34-9Матвієнко М.П. Теорія алгоритмів: Навчальний посібник / Матвієнко М.П. К.: Ліра-К, 2019. – 340 с. (МОН України)
  ISBN 978-966-2609-34-9

Навчальний посібник складається з двох частин. У першій частині розглянуто теоретичні основи побудови, математичного аналізу, складності і порівняння алгоритмів, їхні математичні моделі, а друга частина присвячена розгляду і побудові більше ніж 60 різних нормальних та операторних алгоритмів, алгоритмів сортування, алгоритмів на звичайних графах, орграфах і деревах, алгоритмів кодування та стиснення інформації, алгоритмів кластеризації, криптографічних та генетичних. Робота кожного алгоритму розглянута на конкретному прикладі для набуття читачем практичного досвіду. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів та спеціа-лістів, які використовують відповідні знання з теорії алгоритмів і самі алгоритми.

 1. 978-966-97641-0-2Павлов О.ВЗбірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів: Навчально-практичний посібник / Укл.: Павлов О.В. Вид. переробл. і доп. К.: ПрофКнига, 2018. – 336 с.
  ISBN 978-966-97641-0-2

Збірник містить 227 рецептур на торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки і глазурі. Наведено технологічні нормативи для підприємств громадського харчування і кондитерських виробництв. Збірник належить до технологічних нормативних документів на рівні з діючими ГОСТами, ДСТУ та іншою технологічною документацією і містить єдині вимоги до технологічних процесів, готової продукції масового виготовлення, а також норми витрат сировини на вироблену продукцію.

 1. 978-966-2609-07-3Сукач М.К.  Маркетинг технічних інновацій: Навчальний посібник / Сукач М.К., Ніколенко І.В., Оборський Г.О., Федоркін С.І., Любомирський М.В., Прокопович І.В., Швагирев П.А. К.: Ліра-К, 2016. – 414 с.
  ISBN 978-966-2609-07-3

Викладено джерела, сутність та структуру інноваційного процесу. Розглянуто питання інформаційного забезпечення інновацій, захисту і ліцензування об’єктів інтелектуальної власності, основні засади трансферу технологій. Наведено концепцію та принципи маркетингової діяльності в інноваційному середовищі. Зазначено основні функції та завдання маркетингу інновацій у науковій і виробничій сферах. В посібнику наведено методи і прийоми інноваційного менеджменту та управління ризиками. Приділено увагу забезпеченню якості інновацій, відбору і експертизі інноваційних проектів та оцінці їх ефек-тивності. Призначений для студентів і магістрантів будівельних та загальноінженерних напрямів з дисципліни ”Маркетинг технічних інновацій”. Може бути корисним для спеціалістів, які займаються питаннями інформаційного забезпечення інновацій у виробництві, маркетингом та менеджментом інноваційних проектів.

 1. 978-617-607-033-7Чухрай Н.І.  Маркетингові інновації: Підручник / Чухрай Н.І. Львів: Львівська політехніка, – 256 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-617-607-033-7

Наведено теоретичні засади і практичні аспекти прийняття маркетингових рішень та дифузії маркетингової концепції в інноватиці. У підручнику систематизовано, структуризовано, ”заземлено” в проблематику маркетингової теорії сучасні методичні підходи та механізми планування, організації, координації, контролю та управління інноваціями на підприємстві на засадах маркетингу. Охоплено широке коло актуальних питань, пов’язаних з використанням маркетингових підходів до інновацій, і не тільки продуктових інновацій, але й технологічних інновацій (розділ V) та організаційно-управлінських інновацій (розділ IX). Структура та зміст книги відповідають нормативній програмі дисципліни ”Маркетинг інновацій” ОКР ”Магістр”. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи перекваліфікації, підприємцям, працівникам служб маркетингу, усім, хто цікавиться маркетингом та інноваціями. Особливо корисною книга стане для студентів заочної, дистанційної та інших форм самостійного навчання.