Андрушків Б.М.

 1. Андрушків Б.,  Король – відгомін віків і сучасність/ Б.Андрушків, Н.Моховик. – Тернопіль: Тернопільська обласна рада профспілок, 2003. – 84 с.


 2. Андрушків Б.,  Життємір, або Воєнно-повоєнні дороги західняка Попадюка та патріота України – Штірліца/ Б.Андрушків, Н.Моховик, О.Погайдак.– Тернопіль:Підручники і посібники, 2004.– 256 с.
 3. Андрушків Б.М.,  Регіональні профспілки України – рецидив тоталітарного минулого чи дієвий інструмент соціально-економічного захисту працюючих незалежної держави?.– Тернопіль:Лібра-Терра, 2005.– 420 с.– (Федерація профспілок України. Тернопільська обласна рада профспілок)
 4. Андрушків Б.М.,  Історія одного кумедного життя та гумористичні переповідки про розвідницькі подвиги штандартенфюрера СС фон Штірліца:Пародії. каламбури. Сатиричні рекламні оголошення. Анекдоти й інші мініатюри.– Вид. 2-ге, переробл., доп.– К.:Власті, 2005.– 360 с.
 5. Андрушків Б.М.,  Відлуння Чорнобиля:Соціальні, економіко-екологічні наслідки катастрофи.– Вид. 2-ге, доп.– Тернопіль:Джура, 2006.– 364 с.
 6. Андрушків Б.М.,  “Вмирають поети, щоб жити…”:Спогади про Володимира Вихруща.– Тернопіль:Лібра-Терра, 2005.– 155 с.


 7. Андрушків Б.М.,  Велика ілюзія правди, або Про містику слова та сліди Вселенського Розуму на тлі українського абсурду.– Тернопіль:Підручники і посібники, 2004.– 288 с.


 8. Андрушків Б.М.,  На перехрестях покалічених доль:Сумні оповіді про сходження та падіння молодих людей.– Тернопіль:Вид-во Карп’юка, 2003.– 242 с.
 9. Андрушків Б.М.,  Житейські калейдоскопи, або Спогади про минуле для тих, хто йде у майбутнє. – К.: Власті, 2007. – 192 с.


 10. Барна В.,  Життя не по наїждженій колії, або Богдан Андрушків – син козацької землі:Літературний портрет.– Тернопіль:Терно-граф, 2009.– 388 с.
 11. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку/Керівник авторського колективу: С.Костін.– К.:Терно-граф, 2008.– 976 с.– (ЗАТ по туризму та екскурсіях “Укрпрофтур”. ТДТУ імені Івана Пулюя. Академія соціального управління. Наукове товариство ім.Шевченка)
 12. Економіка підприємства:Посібник з самостійного вивчення курсу/Харів П.С., Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Гощинський А.В.– Тернопіль:ТІСІТ, 2007.– 312 с.


 13. Пресвята Трійце, спаси нас (Гаї Ходорівські – взірець духовного відродження)/ Б.М.Андрушків, Н.Б.Кирич, Б.Т.Новосядлий, О.Б.Погайдак. – Тернопіль: Терно-граф,
  2009.– 268 с.

 14. Як народжуються святині/Б.Андрушків, Б.Новосядлий, Н.Кирич, О.Погайдак.– Тернопіль:Терно-граф, 2007.– 256 с.


 15. О, прекрасні дива твої, Україно:Феномен історичних, природничих, національно-етнографічних і патріотичних традицій Тернопілля. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.– 264 с.

 16. Кирич Н.Б.,  Екологічний менеджмент: еколого-економічні засади раціонального природокористування: Навчальний посібник/ Н.Б.Кирич, І.А.Кінаш, О.Б.Погайдак. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 268 с.

 17. Андрушків Б.М.,  Основи теоріі та практики управління:Посібник.– Львів:Світ, 1993.– 204 с.
 18. Андрушків Б.М.,  Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми:Підручник для студентів та викладачів економічних спеціальностей вузів/ Б.М.Андрушків, О.Є.Кузьмін.– 2-е видання, перероблене та доповнене.– Тернопіль:Лілея, 1997.– 292 с.
 19. Екологічне благополуччя та благоустрій населених пунктів – запорука здоров’я людини:Методичний посібник/Андрушків Б.М.,Вислоцький О.І..Гнат М.М. та ін.– Тернопіль:Лілея, 1996.– 186 с.
 20. Безпечна життєдіяльність населення – необхідна умова успішності економічного розвитку суспільства:Інформаційний збірник регіонального досвіду, теоретичних розробок, довідкових матеріалів з охорони праці та техніки безпеки.– Тернопіль:ОП ТВПК “Збруч”, 1996.– 340 с.
 21. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство:Кн.присвячена 15-річчю створення факультету управління та бізнесу ТДТУ ім. Івана Пулюя/Кер. автор. колективу, науковий редактор Андрушків Б.М.– Тернопіль:Терно-граф, 2008.– 424 с.
 22. Метатеорія менеджменту життя (самогубство: причини, наслідки та методи його попередження)/Б.Андрушків, П.Дудкін, С.Костін, Н.Кирич, Г.Кучер, Т.Мостенська, О.Моховик, О.Погайдак, П.Сорока, В.Толуб’як, С.Шкробот. Заг. ред. Андрушків.– Тернопіль:Терно-граф, 2008.– 816 с.– (ТДТУ імені Івана Пулюя. ТНЕУ. Академія соціального управління)
 23. Андрушків Б.М.,  Тернистими стежками.– Тернопіль:Джура, 2002.– 236 с.– (Молоді про історію рідного краю)


 24. Андрушків Б.М.,  Чорна скрижаль України:15-ій річниці Чорнобильської трагедії та 10-ій річниці державної незалежності присвячується.– Тернопіль:Джура, 2001.– 276 с.


 25. Андрушків Б.М.,  Казки для дорослих.– Тернопіль:Лілея, 1996.– 144 с. 26. Андрушкив Б.Н.,  Управление качеством коммунально-бытового обслуживания:Проблемы. Методика. Практика.– Львов:Вища школа, 1989.– 168 с.
 27. “На варті закону, Конституції прав…”/За ред. Б.М.Андрушківа.– Тернопіль:Підручники і посібники, 2001.– 352 с.– (Федерація профспілок України. Тернопільська обласна рада профспілок)

 28. Кишенькова книга молодого патріота України/Богдан Андрушків, Наталя Кирич, Богданна Бакушевич, Оксана Бородюк.– Тернопіль:Джура, 1999.– 200 с.


 29. Андрушків Б.М.,  Рудий.– Тернопіль:Джура, 1998.– 68 с. 30. Андрушків Б.М.,  Гріхи наші…:Оповідання, афоризми, поради та роздуми.– Тернопіль:Лілея, 1997.– 144 с.
 31. Проблеми територіального госпрозрахунку на обласному рівні управління і шляхи його розвитку:Посібник.– Тернопіль:Збруч, 1990.– 136 с.
 32. Андрушків Б.М.,  У дзеркалі слова.– Тернопіль:Укрмедкнига, 1999.– 94 с. 33. Концептуальні засади організації безпечної життєдіяльності населення і здорового способу життя в регіоні на період 2002-2005 рр./За ред. Б.М.Андрушківа.– Тернопіль:Тернопільська обласна рада профспілок, 2002.– 112 с.

 34. Андрушків Б.М.,  Душа навиворіт, або Діалог із самим собою та іншими.– Тернопіль:Джура, 2000.– 264 с.


 35. Колісник Р.,  Три шляхи-дороги, що не кожному судилося пройти:Суспільно-політичний і літературний портрет Богдана Андрушківа.– Тернопіль:Джура, 1997.– 144 с.
 36. Моховик Н.,  У дзеркалі слова і діла, або Таланту багатогранний діамант:55-й річниці від Дня народження письменника, публіциста, науковця, громадського діяча Б.М.Андрушківа присвячується. – Тернопіль: Джура, 2002. – 76 с.