Нові надходження за січень 2018 року

 1. 978-617-607-283-6Дудикевич В.Б. Захист засобів і каналів телефонного зв’язку: Навчальний посібник / Дудикевич В.Б., Хома В.В., Пархуць Л.Т. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 212 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-283-6

 2. 978-611-01-0323-7Дуткевич Т.В. Дитяча психологія: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2017. – 424 с.
  ISBN: 978-611-01-0323-7
  У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Зміст посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури. Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей „Дошкільна освіта”, „Психологія”, „Практична психологія”, може використовуватись викладачами однойменної дисципліни, педагогами і психологами дошкільних й загальноосвітніх закладів.
 3. 978-617-605-013-1Костенко Ю. Історія ядерного роззброєння України. – Київ: Ярославів Вал, 2015. – 464 с.
  ISBN: 978-617-605-013-1
  Це перша книга, присвячена історії ядерного роззброєння України. На основі документів, у тому числі – закритих, а також публікацій у західних, російських та українських ЗМІ, невідомих загалові фактів про кулуарну частину процесу, книга дає вичерпну відповідь на запитання, яке стало особливо актуальним після початку військової агресії Росії проти України у 2014 році: “Хто винен, що Україна віддала ядерну зброю?” Історія відмови від третього у світі ядерного потенціалу викладена в контексті становлення державних інституцій України у перші три роки незалежності, “гри в дві руки” з боку США й Росії, а також “громадянської війни” в коридорах української влади – між новою та пострадянською генераціями політиків. Книга містить фотоматеріали, біографічні дані учасників процесу, цитати ключових документів та публікацій ЗМІ.
 4. 978-617-607-047-4Совин Я.Р. Захист засобів і каналів телефонного зв’язку: Навчальний посібник / Совин Я.Р., Наконечний Ю.М. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – 308 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-047-4
  Розглянуто базові принципи функціонування мікропроцесорів та мікроконтролерів. Основну увагу зосереджено на вивченні архітектури 8-розрядних RISС-мікроконтролерів сім’ї АVR на прикладі моделі АТ90S2313. Описано технічні характеристики та систему команд АVR мікроконтролерів, набір периферійних модулів, особливості їх функціонування і програмування. Викладено питання розроблення і налагодження програм мовою асемблера та С з використанням інтегрованого середовища проектування АVR Studio та С-компілятора Code Vision AVR. Наведено архітектуру та характеристики захищених мікроконтролерів сім’ї Secure AVR, призначених для побудови надійних систем захисту інформації. Для інженерної підготовки студентів напрямів 6.170102 “Системи технічного захисту інформації” та 6.170103 “Управління інформаційною безпекою” бакалаврського рівня навчання. Може бути також корисним аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів та науковим працівникам галузі мікропроцесорної техніки та побудови надійних систем захисту інформації.
 5. 978-611-01-0322-0Столяренко О.Б. Психологія особистості: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 280 с.
  ISBN: 978-611-01-0322-0
  Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості. Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітньої школи, практичних психологів. Може бути використаний широким колом читачів, які цікавляться психологічними проблемами.
 6. 978-617-607-892-0Яворський Н.Б. Комп’ютерні методи в інженерії мікроелектромеханічних систем: Навчальний посібник / Яворський Н.Б., Теслюк В.М., Литвинова Є.І. – Львів: Львівська політехніка, 2016. – 304 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-892-0

 7. 978-617-607-777-0Вимірювальні перетворювачі (сенсори): Підручник / За ред. проф. Є.С. Поліщука та проф. В.М. Ванька. – Львів: Львівська політехніка, 2015. – 584 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-777-0


 8. 966-553-578-1Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та зщахист даних: Монографія / В.В. Пасічник, П.І. Жежнич, Р.Б. Кравець, А.М. Пелещишин, Д.О. Тарасов. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – 348 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 966-553-578-1
 9. 978-5-496-00389-6Приёмы объектно-ориентированного проектирования . Паттерны проектирования / Э.Гамма, Р.Хелм, Р.Джонсон, Д.Влиссидес. – СПб.: Питер, 2014. – 368 с. – Библиотека программиста.
  ISBN: 978-5-496-00389-6
  В предлагаемой книге описываются простые и изящные решения типичных задач, возникающих в объектно-ориентированном проектировании. Паттерны появились, потому что многие разработчики искали пути повышения гибкости и степени повторного использования своих программ. Найденные решения воплощены в краткой и легко применимой на практике форме. Авторы излагают принципы использования паттернов проектирования и приводят их каталог. Таким образом книга одновременно решает две задачи. Во-первых, здесь демонстрируется роль паттернов в создании архитектуры сложных систем. Во-вторых, применяя содержащиеся в справочнике паттерны, проектировщик сможет с легкостью разрабатывать собственные приложения. Издание предназначено как для профессиональных разработчиков, так и для программистов, осваивающих обьектно-проектированное проектирование.
 10. 978-617-607-219-5Системи менеджменту інформаційної безпеки: Навчальний посібник / В.А. Ромака, В.Б. Дудикевич, Ю.Р. Гарасим, П.І. Гаранюк, І.О. Козлюк. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 232 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-219-5
  Висвітлено основні аспекти, які пов’язані з завданнями організації та функціонування системи менеджменту інформаційної безпеки. Наведено аналіз сімейства міжнародних стандартів у сфері менеджменту інформаційної безпеки (ISO/IEC 27000) та їх історію, розглянуто етапи організації захисту інформації. Детально проаналізовано аудит систем менеджменту інформаційної безпеки, ризик- та інцидент-менеджмент, планування управління інформаційною безпекою за вимогами міжнародних стандартів. Для студентів денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань “Інформаційна безпека”, а також може бути корисним для аспірантів, молодих науковців та спеціалістів у галузі інформаційної безпеки.