Нові надходження за квітень 2021 року

 1. 978-966-8784-26-2Гомон С.С. Конструкції із дерева та пластмас: Навчальний посібник / Гомон С.С. Рівне: НУВГП, 2016. – 219 с. (МОН України. НУВГП)
  ISBN 978-966-8784-26-2 2. 978-966-416-691-8Гомон С.С. Напружено-деформований стан і розрахунок за деформаційною методикою елементів з деревини при одноразових та повторних навантаженнях: Монографія / Гомон С.С. Рівне: Волинські обереги, 2019. – 288 с. (МОН України. НУВГП)
  ISBN 978-966-416-691-8


 3. 978-966-680-629-4Лобода В.Б. Фізичні основи вакуумної техніки: Навчальний посібник / Лобода В.Б. Суми: Університетська книга, 2012. – 296 с.
  ISBN 978-966-680-629-4
  Посібник (у двох частинах) охоплює практично всі основні розділи вакуумної техніки. Значне місце відведене аналізу фізичних явищ і процесів, на яких базується робота як класичних, так і сучасних вакуумних пристроїв. У першій частині розглядаються фізико-хімічні явища у вакуумі, протікання газів по трубопроводах, механічні методи одержання вакууму (механічні, турбомолекулярні та дифузійні насоси) та сорбцїйні методи одержання вакууму (кріогенні та адсорбційні насоси). Для студентів фізичних та фізико-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 4. 978-966-2229-21-9Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності. Практикум: Навчальний посібник / Маслак О.О.,Жежуха В.Й., Дорошкевич К.О., Овчарук В.В., Томич М.М. К.: Каравела, 2011. – 280 с. (МОН України)
  ISBN 978-966-2229-21-9


 5. 978-966-654-201-7Матвіїв М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспект: Монографія / Матвіїв М.Я. Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 448 с.
  ISBN 978-966-654-201-7 6. 978-966-457-328-0Чаусов М.Г. Особливості деформування і руйнування пластичних матеріалів при ударно-коливальному навантаженні / Монографія; Чаусов М.Г., Марущак П.О., Пилипенко А.П., Березін В.Б. Тернопіль: Терно-граф, 2018. – 288 с.
  ISBN 978-966-457-328-0