Вийшла з друку монографія «Банки у системі організації валютних відносин»

BanksСпільними зусиллями науковців Тернопільського національного економічного університету та Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, зокрема д.е.н., професора О. В. Дзюблюка та к.е.н., доцента О. М. Владимир, вийшла з друку монографія «Банки у системі організації валютних відносин».

У монографії розглядаються теоретичні аспекти організації валютних відносин, зміст та основні складові системи організації валютних відносин, а також досліджується роль та функціональне значення банків у даній системі. Аналізується сучасний стан розвитку валютних операцій на валютному ринку України. Досліджується регулятивний вплив Національного банку України на валютну діяльність комерційних банків, на особливості організації валютних відносин в країні та розвиток національного валютного ринку. Визначаються пріоритетні напрямки вдосконалення функціонування банків у системі організації валютних відносин. Запропоновано комплекс заходів щодо покращення організації валютної діяльності комерційних банків, зміцнення позицій вітчизняних банків на валютному ринку України та вдосконалення регулятивного впливу Національного банку України та інших органів державного управління на розвиток валютних відносин в країні.

Монографія буде цікавою для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, фахівців банківських установ, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку валютної діяльності банків та системи організації валютних відносин за умов сучасних ринкових трансформацій економіки.

Б. М. Андрушків,

завідувач кафедри менеджменту

інноваційної діяльності та підприємництва

Тернопільського національного

технічного університету імені Івана Пулюя,

доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України