Нові надходження за лютий 2019 року

 1. 978-617-505-524-3Bulakh I.Y. Medical Informatics: Textbook / I.Y.Bulakh, Y.Y.Liakh, V.P.Martseniuk, I.Y.Khaimzon. 3rd edition, revised Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2017. – 368 p.
  ISBN: 978-617-505-524-3 2. 966-8447-18-2Веселовська Г.В. Комп’ютерна графіка: Навчальний посібник / Веселовська Г.В., Ходаков В.Є., Веселовський В.М. Херсон: Олді-плюс, 2015. – 584 с.
  ISBN: 966-8447-18-2
  Розглянуто математичні основи, апаратне та програмне забезпечення, провідні технології та практичні застосування комп’ютерної графіки; рекомендовано навчальний практикум. Навчальний посібник призначений для студентів, слухачів ФППК та викладачів вищих навчальних закладів. Може бути використаний для факультативного та самостійного підготування учнів середніх навчальних закладів.

 3. 978-617-607-777-0Поліщук Є.С. Вимірювальні перетворювачі (сенсори): Підручник; За ред. проф. Є.С. Поліщука та проф. В.М. Ванька. Львів: Львівська політехніка, 2015. – 584 с. (МОН України. НУ ″Львівська політехніка″)
  ISBN: 978-617-607-777-0


 4. 978-966-680-701-7Прасолов Є.Я. Основи технічної творчості: Навчальний посібник / Прасолов Є.Я., Браженко С.А., Новицький О.П. Суми: Університетська книга, 2018. – 128 с.
  ISBN: 978-966-680-701-7


 5. 978-966-351-189-4Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва: Підручник / Ревенко І.І., Брагінець М.В., Ребенко В.І. К.: Кондор, 2016. – 731 с.
  ISBN: 978-966-351-189-4
  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми однойменного курсу для спеціальностей ″Механізація сільського господарства″ та ″Інженерна механіка″ вищих навчальних закладів освіти. Висвітлені питання будови, принципу дії, класифікації та оцінки, а також основи теорії і методики розрахунку машин та обладнання тваринницьких підприємств.


 6. 978-617-7283-11-8Санько В.І. Електроніка і мікропроцесорна техніка: Навчальний посібник / В.І.Санько, В.П.Лисенко, О.М.Юрченко, В.Є.Лукін, А.А.Руденський. К.: Агроосвіта, 2015. – 676 с.
  ISBN: 978-617-7283-11-8


 7. 978-966-941-076-4Фаріон І. Мовний портрет Івана Пулюя (за листами мислителя): Монографія / Фаріон І. Львів: Львівська політехніка, 2017. – 216 с. (МОН України. НУ ″Львівська політехніка″)
  ISBN: 978-966-941-076-4


 8. 978-617-505-448-2Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термінології: Підручник. – 10-е вид., переробл. і доп. – К.: Медицина, 2016. – 240 с.
  ISBN: 978-617-505-448-2 9. 966-7914-71-2Шмат І.К. Методи і принципи проектування сільськогосподарських машин і агрегатів: Навчальний посібник / Шмат І.К., Сисолін П.В., Самарін О.Є. та ін. Херсон: Олді-плюс, 2009. – 132 с. (МОН України. Херсонський державний техніччний університет)
  ISBN: 966-7914-71-2
  В навчальному посібнику викладені означення вихідних даних для обгрунгування параметрів проектуємих машин, визначення виробітку агрегату та його ширини захвату, погодження параметрів машин ″ технологічних процесах, модернізація машин. Наводяться стадії та етапи проектування машин, схемне відтворення сільгоспмашин, робоча конструкторська документація, нормоконтроль і технічний контроль сільгоспмашин. Окремим розділом приводиться методика блочно-модульного проектування сільськогосподарської техніки.