Нові надходження за вересень 2017 року

 1. 978-617-7331-33-8Андрушків Б. Ярослав Омелян – погляд на життя крізь призму страждань і надії: Книга присвяччена прийдешньому 90-літтю від дня народження заслуженого художника України Ярослава Омеляна / Андрушків Б., Мельничук Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 242 с.
  ISBN: 978-617-7331-33-8
  Книга присвяччена прийдешньому 90-літтю від дня народження заслуженого художника України Ярослава Омеляна.


 2. 5-7763-92-87-ХБаладинський В.Л. Будівельні машини. Збірник вправ: Навчальний посібник / Баладинський В.Л., Смирнов В.М., Ємельянова І.А. – К.: ІЗМН, 1997. – 124 с. – МОН України. ІЗМН. ДУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 5-7763-9287-Х

 3. 978-966-2575-79-8Белодеденко С.В. Вопросы периодичности контролей технического состояния механических систем в металлургии: Монография / Белодеденко С.В., Ибрагимов М.С. – Днепр: ЛизуновПресс, 2017. – 80 с. – Национальная металлургическая академия Украины.
  ISBN: 978-966-2575-79-8
 4. 978-617-658-026-3Бисага К.В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії): Науково-практичні рекомендації. – К.: НМЦ видавничої діяльності Київськкого у-ту імені Бориса Грінченка, 2017. – 200 с. – Київський університет імені Бориса Грінченка.
  ISBN: 978-617-658-026-3
 5. 978-966-553-724-3Бліхарський З.Я. Реконструкція та підсилення будівель і споруд: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2008. – 108 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-966-553-724-3

 6. 966-553-303-7Жуковський С.С. Аеродинаміка вентиляції: Навчальний посібник / Жуковський С.С., Лабай В.Й. – Львів: Львівська політехніка, 2003. – 372 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 966-553-303-7

 7. 978-966-457-308-2Стоцький Ярослав. Барви долі: Поезії. – Тернопіль: Терно-граф, 2017. – 120 с.
  ISBN: 978-966-457-308-2 8. 978-966-2061-27-7Фліссак К.А. Економічна дипломатія: Навчальний посібник. – Тернопіль: Новий колір, 2013. – 440 с.
  ISBN: 978-966-2061-27-7


 9. 5-8046-0191-1Черчилль Гилберт А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2003. – 752 с. – Маркетинг для профессионалов.
  ISBN: 5-8046-0191-1
  Книга одного из самых авторитетных в мире авторов по маркетинговым исследованиям введет читателя в удивительный мир изучения потребителей и конкурентов, рыночной среды и анализа неформа-лизуемой информации. Разве можно без этого эффективно работать на рынке? Детально расписанные процедуры разнообразных методов исследования рынка, большое количество примеров из практики, советы по применению тех или иных направлений маркетинговых исследований для нужд конкретных фирм – делают настоящее издание необходимым не только для студентов и преподавателей экономических вузов, но и для специалистов в области маркетинга, рекламы, а также для каждого, кто хочет добиться успехов в предпринимательской деятельности.
 10. 978-617-397-156-3Шевчик Б.М. Григорій Башнянин: Внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць: Присвячується 65-річчю з дня народження, 40-річчю науково-педагогічної діяльності Г.І.Башнянина та 200-річчю з часу заснування Львівського торгово-економічного університету. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 1563 с.
  ISBN: 978-617-397-156-3
  Присвячується 65-річчю з дня народження, 40-річчю науково-педагогічної діяльності Г.І. Башнянина та 200-річчю з часу заснування Львівського торгово-економічного університету.
 11. 966-507-187-4Широков В.А. Елементи лексикографії: Монографія. – К.: Довіра, 2005. – 304 с. – НАН України. Український мовно-інформаційний фонд.
  ISBN: 966-507-187-4


 12. 978-966-553-945-2Шналь Т.М. Вогнестійкість та вогнезахист металевих конструкцій: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2010. – 176 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-966-553-945-2

 13. 966-553-538-2Щеглюк М.Р. Вимірювання і контроль у будівництві та виробництві будівельних матеріалів і конструкцій: Навчальний посібник / Щеглюк М.Р., Юсик Я.П. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – 492 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 966-553-538-2
 14. 978-966-2380-98-9Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст: Монографія / За ред. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2016. – 496 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-98-9
 15. 966-06-0067-4Будівельна техніка: Навчальний посібник / Баладінський В.Л., Лівінський О.М., Хмара Л.А., Фомін А.В., Гаркавенко О.М. – К.: Либідь, 2001. – 368 с.
  ISBN: 966-06-0067-4


 16. 978-966-553-645-1Вентилювання приміщень: Навчальний посібник / Жуковський С.С., Возняк О.Т., Довбуш О.М., Люльчак З.С. – Львів: Львівська політехніка, 2007. – 476 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-966-553-645-1

 17. 978-966-2156-09-6Енергія, народжена для польоту / Під. заг. ред. В.О. Богуслаєва. – Вид. 3-є, перекл. укр. мовою. – К.: Златограф, 2014. – 324 с.
  ISBN: 978-966-2156-09-6
 18. No ISBN_246872_16Комплексна безпека інформаційних мережевих систем: Навчальний посібник / Укладачі: А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 256 с. – МОН України. ТНТУ іменіІвана Пулюя. К-ра комп’ютерно-інтегрованих технологій.

 19. No ISBN_246875_16Конспект лекцій з дисципліни “Грід-системи та технології хмарних обчислень” / Укладачі: Шимчук Г.В., Маєвський О.В., Назаревич О.Б., Стадник М.А. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 340 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя. К-ра комп’ютерних наук.

 20. 966-507-189-0Корпусна лінгвістика / В.А. Широков, О.В. Бугаков, Т.О. Грязнухіна та ін. – К.: Довіра, 2005. – 471 с. – НАН України. Український мовно-інформаційний фонд.
  ISBN: 966-507-189-9


 21. 978-966-305-081-2Основи технології радіоелектронних апаратів: Навчальний посібник / Р.А. Ткачук, В.Г. Дозорський, Л.Є. Дедів, І.Ю. Дедів. – Тернопіль: ТНТУ, 2017. – 336 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-305-081-2

 22. 966-553-509-9Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівель: Навчальний посібник / За ред. А.І. Гавриляка. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – 540 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 966-553-509-9