Нові надходження за травень 2012 року

 1. Face2face: Intermediate Snudent’s Book / Chris Redston& Gillie Cunningham.– Cambridge: Cambridge University Press, 2006.– 160 p.
  ISBN: 978-0-521-60336-2 2. Face2face: Pre-intermediate Snudent’s Book / Chris Redston& Gillie Cunningham.– Cambridge: Cambridge University Press, 2005.– 160 p.
  ISBN: 978-0-521-60335-5 3. Авраменко В.В., Програмування на Visual C++ 2005 із застосуванням MFC. Практикум: Навчальний посібник / В.В. Авраменко, А.М. Скаковська.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 174 с.
  Матеріали посібника розширюють лекційний курс і використовуються як методичні вказівки до лабораторних робіт при програмуванні на С ++ ISO/ANSI із застосуванням MFC. Проте , щоб дати початкове уявлення про програмування на С ++/ CLR , у посібнику наведена одна лабораторна робота зі створення консольного застосування для цієї версії С++ . Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом ” Інформатика” і вивчають сучасні інформаційні технології у рамках дисциплін ” Алгоритмічні мови” та “Системне програмування”, а також для викладачів кафедр інформатики ВНЗ.
 4. Арсеньєв В.М., Теплонасосна технологія енергозбереження: Навчальний посібник.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 283 с.
  ISBN: 978-966-657-402-5

  Навчальний посібник розрахований на підготовку спеціалістів зі спеціальностей ” Холодильні машини і установки” , “Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка”, “Енергетичний менеджмент”. У навчальному посібнику розглянуто можливості та економічну діяльність застосування теплонасосної підвищувальної термотрансформації для різних систем комунального і промислового теплопостачання. Приділена увага використанню в теплонасосних установках вторинних техногенних і поновлених природних джерел низькопотенціальної теплоти. Надані практичні рекомендації з розрахунку показників енергоефективності та економії енергоресурсів. Для студентів енергетичних і теплотехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 5. Захаркін О.У., Технологічні основи машинобудування (основні способи обробки поверхонь та технологічні обробляючі системи для їх реалізації): Навчальний посібник.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 137 с.
  ISBN: 978-966-657-404-9

  Посібник призначений для підвищення якості та ефективності навчання студентів професійно-кваліфікаційного рівня “БАКАЛАВР” за напрямом підготовки 6.050502 “Інженерна механіка”, що вивчають дисципліну “Технологічні основи машинобудування”. У ньому поданий матеріал, що дає досить повне уявлення про сучасні способи обробки поверхонь заготовок, технологічні можливості верстатів та оснащення. Посібник буде також корисним для інженерів- виробничників, які підвищують свою кваліфікацію у галузі технології виготовлення деталей машин і механізмів.
 6. Каратыгин А.М., Заточка и доводка инструмента / А.М. Каратыгин, Б.С. Коршунов.– Изд. 2-е., переработанное и дополненное.– М.: Машиностроение, 1963.– 271 с.
  В книге изложены абразивные и безабразивные способы шлифования, даны примеры типовых технологических процессов заточки и доводки режущего инструмента, включая алмазную обработку и автоматизацию процессов доводки и заточки. Рассмотрены требования к выбору абразивных и алмазных средств для осуществления заточки и доводки, а также режимы и условия эффективного использования того или иного способа обработки. Описано оборудование и приспособления отечественного и зарубежного изготовления для абразивной и безабразивной заточки и доводки. Даны технико-экономические показатели, полученные при использовании различных способов обработки, а также приведены сведения по технике безопасности. Книга рассчитана на мастеров и инженерно-технических работников инструментальных и машиностроительных заводов.
 7. Лучко Й.Й., Вимірювання напружено-деформованого стану конструкцій мостів при змінних температурах і навантаженнях: Монографія / Й.Й. Лучко, В.В. Ковальчук; За ред. Й.Й. Лучка.– Львів: Каменяр, 2012.– 235 с.– (МОН УКраїни. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна)
  ISBN: 978-966-607-185-2

  У монографії наведено основні положення щодо методики вимірювання, розрахунку та характеристик напружено-деформованого стану конструкцій мостів під час змінних температур і навантажень. Також подано наукове обґрунтування конструкції та принципи роботи давачів для вимірювання деформацій і температури в елементах мостових конструкцій, методику виготовлення тензорезисторів, давачів-компенсаторів, монтажу та проведення вимірювань. Розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, проектувальників, може бути корисною для викладачів і студентів будівельних спеціальностей.
 8. Лучко Й.Й., Методи дослідження та випробування будівельних матеріалів і конструкцій: Монографія / Й.Й. Лучко, П.М. Коваль, М.Л. Дем’ян.– Львів: Каменяр, 2001.– 436 с.– (НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка)
  ISBN: 5-7745-0847-1

  У монографії викладено методи та засоби проведення експериментальних досліджень. Розглянуто методи контролю випробувань будівельних конструкцій. Описано способи та методи обстеження і випробування матеріалів, конструкцій та споруд, значну увагу приділено методам теорії ймовірності та математичній статистиці. Наведено методи та прийоми фізичного, технічного та математичного моделювання будівельних конструкцій з допомогою електронних і аналогових обчислювальних машин. Для наукових, інженерно-технічних працівників, проектувальників, будівельників та експлуатаційників. Книга стане корисною і для викладачів та студентів будівельних спеціальностей.
 9. Лучко Й.Й., Міцність, тріщиностійкість і довговічність бетонних та залізобетонних конструкцій на засадах механіки руйнування: Монографія / Й.Й. Лучко, В.М. Чубріков, В.Ф. Лазар.– Львів: Каменяр, 1999.– 348 с.– (НАН України. Фізико – механічний інститут ім. Г.В. Карпенка)
  ISBN: 5-7745-0753-Х

  У монографії викладено суть основних моделей і критеріїв лінійної і нелінійної механіки руйнування, результати досліджень міцності, тріщиностійкості та напружено-деформованого стану бетонних та залізобетонних конструкцій. Висвітлено методи оцінки міцності та тріщиностійкості досліджених на підставі концепцій пружно-пластичної механіки руйнування та механіки залізобетону. Сформульовано розрахункові моделі і наведено розв’язки задач утворення та докритичного росту тріщин у нестаціонарній постановці. Наведено дані експериментальних досліджень та їх порівняння із розрахунковими. Для наукових, інженерно-технічних працівників, проектувальників, будівельників та експлуатаційників. Книга стане корисною і для викладачів та студентів будівельних спеціальностей.
 10. Мелейчук С.С., Монтаж, експлуатація, обслуговування холодильних і теплонасосних установок: Навчальний посібник/ С.С. Мелейчук, В.М. Арсеньєв.– Суми: Сумський державний університет, 2011.– 183 с.
  ISBN: 978-966-657-392-9

  Навчальний посібник розрахований на підготовку спеціалістів зі спеціальності “Холодильні машини і установки”. У навчальному посібнику розглянуто питання монтажу основного і допоміжного обладнання холодильного і теплонасосного устаткування. Приділено увагу пусконалагоджувальним роботам. Детально розглянуто основні процедури з експлуатації холодильних і теплонасосних установок, а також основні заходи планово-попереджувального технічного обслуговування. Окремим розділом розглядаються питання основних положень технічного обслуговування та ремонту холодильних і теплонасосних установок, а також техніки безпеки та охорони праці. Для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників та широкого кола читачів.
 11. Мости: кострукції та надійність / Й.Й. Лучко, П.М. Коваль, М.М. Корнієв, А.І. Лантух – Лященко, М.Р. Хархаліс. За ред. В.В. Панасюка і Й.Й. Лучка.– Львів: Каменяр, 2005.– 989 с.– (НАН України. МОН України)
  ISBN: 5-7745-1131-6

  У книзі викладено основні відомості про мости та їх конструкції. При цьому зроблено аналіз і синтез проблем та завдань щодо забезпечення надійності мостів в Україні. Розглядаються різні типи мостових опор, опорних частин та конструкції прогонових будов з різних матеріалів: залізобетонні, металеві і сталезалізобетонні. Ремонт та реконструкція залізобетонних і металевих мостів. Наводяться особливі випадки розрахунку підвісних систем на динамічні навантаження, розрахунок аркових, рамних та розвідних мостів. Значна увага надається прогнозуванню залишкової довговічності мостів після тривалої експлуатації, дається оцінка надійності конструкцій мостів та автоматизація їх проектування. Для науковців, інженерно-технічних працівників, проектувальників та експлуатаційників. Книга буде корисною для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів будівельних і механічних спеціальностей технічних університетів.
 12. Павлов А.А.,  Информационные технологии и алгоритмизация в управлении: Монография / А.А. Павлов, С.Ф. Теленик.– К.: Техніка, 2002.– 344 с.
  ISBN: 966-575-045-3

  У монографії розглянуто проблеми алгоритмізації й розробки адаптивних технологій створення інформаційно – керуючих систем. Запропоновано і досліджено комплекс взаємозв’язаних алгоритмів планування дрібносерійного виробництва. Розроблено концепцію адаптивної технології та моделі, алгоритми і засоби, що підтримують її реалізацію. Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів.

 13. Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL- подібні мови: Монографія / В.Н. Редько, Ю.Й. Брона, Д.Б. Буй, С.А. Поляков.– К.: Академперіодика, 2001.– 198 с.
  ISBN: 966-8002-00-8

  Монографія присвячена уточненню та систематичному дослідженню основних семантичних структур реляційного підходу в системах керування базами даних. Об’єкти дослідження – табличні алгебри, побудовані на основі алгебр Кодда, та семантичні структури широко розповсюдженої мови SQL. Методологічну основу складає композиційний підхід до програмології. Книга розрахована на спеціалістів з інформатики, розробників та користувачів баз даних, математиків – прикладників, викладачів, аспірантів і студентів вузів.
 14. Фридман Т.,  Плоский мир: Краткая история ХХI века.– М.: АСТ, 2007.– 601 с.
  ISBN: 5-17-035683-8

  Почему мир стал “плоским”? В чем уникальность современной ситуации: Каковы отличительные характеристики третьей стадии глобализации, в которую вступает сейчас мировая экономика? “Плоский мир” – книга известного американского журналиста, трижды лауреата Пулитцеровской премии, ставшая мировым бестселлером.