Нові надходження за грудень 2019 року

 1. 978-966-654-335-9Брощак І.С. Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки грунтів Тернопільської області: Монографія / Брощак І.С., Гевко Р.Б., Никеруй С.С., Вітровий А.О., Ориник Б.І., Скаржинський В.Ф. Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 160 с.
  ISBN 978-966-654-335-9

 2. 978-617-7278-70-1Дробот В.І. Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві: Навчальний посібник / За ред. В.І.Дробот К.: Кондор, 2016. – 330 с. (МОН УКраїни. Національний університет харчових технологій)
  ISBN 978-617-7278-70-1

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи і сутність розрахунків у хлібопекарському виробництві. Наведено методичні вказівки до виконання типових розрахунків у технології хлібобулочних виробів за стадіями технологічного процесу: під час підготовки сировини до виробництва; розрахунку рецептур за різних способів приготування тіста; технологічного обладнання; первинного обліку виробництва; у технохімконтролі галузі. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності ”Харчові технології”, спеціалізації ”Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів” і широкого кола фахівців хлібопекарської галузі.

 1. 978-617-7300-49-5Гайдуцький П.І. Біль за Україну: Присв’ячується 25-річчю обрання Л.Д.Кучми Президентом України та 20-річчю – на другий термін / Гайдуцький П.І. К.: ДКС Центр, 2019. – 656 с.
  ISBN 978-617-7300-49-5


 2. 978-617-7582-23-5Григорук П.М. Методологія і організація наукових досліджень: Навчальний посібник / Григорук П.М., Хрущ Н.А. К.: Кондор, 2017. – 206 с.
  ISBN 978-617-7582-23-5

У навчальному посібнику представлено теоретичні засади методології та організації науково-дослідної діяльності, наведено практичні рекомендації щодо підготовки та представлення результатів до-сліджень. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології проведення наукових досліджень, формування їх інформаційного забезпечення, охарактеризовано вимоги й основні правила підготовки результатів досліджень до їх публічного представлення та захисту. Окремо розглянуто питання збору та статистичної обробки даних. Для студентів, курсантів, аспірантів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.

 1. 978-611-01-0995-6Литовченко І.Л. Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник / Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. К.: ЦУЛ, 2018. – 184 с. (МОН України. Одеський державний економічний університет)
  ISBN 978-611-01-0995-6

Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності ”Маркетинг”. В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, формування товарів та їх ціноутворення, специфіки розподілу та просування в Інтернеті. Досліджуються вимоги стосовно ефективного функціонування web -сайту підприємства Розглянуті типові стратегічні рішення в Інтернет-маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес-моделей. Теоретичні розділи закінчуються питаннями щодо самоконтролю знань студентів. Практичний розділ включає тести та завдання для самостійної роботи. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

 1. 978-966-941-264-5Павлиш В.А. Основи інформаційних технологій і систем: Підручник / Павлиш В.А., Гліненко Л.К., Шаховська Н.Б.Львів: Львівська політехніка, 2018. – 620 с.(МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-966-941-264-5

Розглянуто широке коло питань, що стосуються технологій формування систем і управління роботою з даними й інформацією у різних сферах діяльності. Наведено класифікацію інформаційних технологій і систем, розглянуто підходи та засоби моделювання предметної галузі, даних та знань під час їх створення. Викладено основи технології та систем баз даних, технології мультимедіа; принципи побудови та функціонування систем розосередженого оброблення інформації, інформаційно-обчислювальних мереж; засади геоінформаційних технологій та систем; основи побудови та функціонування інтелектуальних інформаційних систем. Для студентів закладів вищої освіти спеціальностей 122 ”Комп’ютерні науки”, 126 ”Інформаційні технології””, 163 ”Біомедична інженерія”, 172 ”Телекомунікації та робототехніка”, а також аспірантів та спеціалістів, які займаються цією проблемою.

 1. 978-617-673-117-7Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів: Навчальний посібник / Примак Т.О. К.: ЦУЛ, 2019. – 202 с.
  ISBN 978-617-673-117-7

Книга дає конкретні відповіді на запитання, з якими весь час зіштовхуються фахівці у сфері PR: «З чого починати?», «Як з допомогою PR сформувати гідне інформаційне поле компанії?», «Як спланувати і організувати PR-діяльність на підприємстві?», «Які документи підготувати і як їх правильно оформити?», «Які напрями в PR-діяльності слід вважати пріоритетними?», «Як оцінити ефективність того, що вже зроблено?». Велика кількість практичних прикладів, неординарних та цілком реальних ситуацій, з якими часто зіштовхуються вітчизняні підприємства зацікавлюють, викликають азарт та допомагають опановувати матеріал. Книга супроводжується корисними вправами та кейсами для самостійної роботи читачів. Книга стане помічником у налагоджуванні PR-діяльності у сфері бізнесу, адресована керівникам підприємств, менеджерам, працівникам відділів маркетингу, PR-служб та агенцій,рекламістам, а також студентам вищих навчальних закладів та аспірантам.