Нові надходження за вересень 2014 року

 1. Брюховецький В.С. Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА / В.С. Брюховецький, М.О. Голубєва, О.В. Кирієнко. – К.: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2011. – 192 с.
  ISBN: 978-966-518-585-7

 2. Гаврилишин Б. Залишаюсь українцем: спогади. – К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2011. – 288 с. – (Українці у світовій цивілізації)
  ISBN: 966-7671-96-8


 3. Гуцайлюк З.В. Аудит (теорія, методика, збірник завдань): Навчальний посібник / З.В. Гуцайлюк, Я.В. Мех, М.Т. Щирба. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 190 с.
   ISBN: 966-654-066-5


 4. Довгань А.О. Девіантна поведінка: Навчальний посібник. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 214 с. 5. Дригайло В.Г. Основы научной организации труда в библиотеке: Учебно-методическое пособие. – М.: ЛИБЕРИЯ-БИБИНФОРМ, 2005. – 424 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век;20)
  ISBN: 5-85129-175-3


 6. Кайку М. Фізика майбутнього / Переклала з англ. Анжела Кам’янець. – Львів: Літопис, 2013. – 432 с.
  ISBN: 978-966-8853-36-4
  У книжці-бестселері Мічіо Кайку досліджує, як три великі наукові революції – квантова механіка, біогенетика і штучний інтелект, – що кардинально змінили світ в останні сто років, змінять наше життя в XXI сторіччі. Спираючись на дослідження, які вже сьогодні проводять в наукових лабораторіях в усьому світі, Кайку передбачає майбутнє, у якому ми вже не будемо пасивними спостерігачами танцю Природи, а натомість перетворимося і на активних хореографів матерії, життя й інтелекту. “Фізика майбутнього” – захоплива науково-популярна розповідь, що сплітає докупи найновіші досягнення провідних науковців світу. Книжка ґрунтується на інтерв’ю з понад 300 провідними науковцями, тими, що перебувають на передньому краї науки. Майбутнє комп’ютера,; штучного інтелекту, медицини, енергії, космічних подорожей і навіть майбутнє багатства – про це все можна дізнатися з книжки. Для широкого кола читачів.
 7. Нагірний Т.С. Термодинамічні моделі та методи термомеханіки із врахуванням приповерхневої та структурної неоднорідностей. Основи наномеханіки І: Монографія / Т.С. Нагірний, К.А. Червінка. – Львів: Сполом, 2012.
  ISBN: 978-966-665-788-9

 8. Назарчук З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнітному полі. / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський. – К.: Наукова думка, 2013. – 271 с. – (НАН України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка)
  ISBN: 978-966-00-1304-9

 9. Олесницький Є. Сторінки з мого життя. / Упор.: М.М. Мудрий, Б.О. Савчик; авт. вступ. ст. О.Г. Аркуша; авт. прим. та комент. М.М. Мудрий. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 432 с.
  ISBN: 978-966-2019-08-7

 10. Рощупкин С.П. Эффекты квантовой электродинамики в сильных импульсных лазерных полях: Проект “Наукова книга” / С.П. Рощупкин, А.А. Лебедь. – К.: Наукова думка, 2013. – 192 с. – (НАН Украины. Институт прикладной физики)
  ISBN: 978-966-00-1257-8

 11. Рудакевич О.М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження: Монографія. / Олег Рудакевич. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 352 с. – (МОН України. ТНЕУ)
  ISBN: 978-966-654-325-0

 12. Серажим К.С. Текстознавство: Підручник. – 2-ге вид. / К.С. Серажим. – К.: Вид-во Київського університету, 2012. – 527 с. – (КНУ ім. Т.Шевченка)
  ISBN: 978-966-439-589-9


 13. Улянич В.І. Терор голодомором і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921-1933 роках. – К.: МАУП, 2014. – 84 с. – (МАУП)
  ISBN: 966-608-516-Х


 14. Шкіцька І.Ю. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект: Монографія / За наук. ред. д.ф.н., проф. В.М. Бріцина. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 440 с. – (МОН України. ТНЕУ)
  ISBN: 978-966-489-138-4

 15. Класики політичної думки. Від Платона до Макса Вебера / Під ред. проф. Є. Причепія. – К.: ТАНДЕМ, 2002. – 584 с.
  ISBN: 966-7145-40-9


 16. Молекулярно-радиационная теория и методы расчета тепло- и массообмена / Н.И. Никитенко, Ю.Ф. Снежкин, Н.Н. Сороковая, Ю.Н. Кольчик. – К.: Наукова думка, 2014. – 738 с. – (НАН Украины. Институт технической теплофизики)
  ISBN: 978-966-00-1314-8

 17. Молодь України: від освіти до праці: Монографія / Оксамитна С., Виноградов О., Малиш Л., Марценюк Т. – К.: НаУКМА, 2010. – 202 с. – 9НУ “Києво-Могилянська академія”)
  ISBN: 978-966-2410-09-9


 18. Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Т. 1: А-Бібл. – Львів, 2012. – 600 с. – (Наукове товариство ім. Шевченка. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України)
  ISBN: 978-966-8868-30-6


 19. Семіотика вирішення проблем ресурсно-економічної безпеки / О.В. Руда, В.А. Паляниця, О.Б. Погайдак та ін. За заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: Терно-граф, 2013. – 306 с.
  ISBN: 978-966-457-150-7


 20. Теорія і практика екстрагування у фармацевтичній і харчовій промисловостях: Посібник / Т.М. Вітенько, Л.В. Соколова, Н.М. Белей та ін. – Тернопіль: Крок, 2012. – 200 с. – (МОН України. ТНТУ ім. І. Пулюя. Тернопільський державний медичний ун-тет ім. І.Я. Горбачевського)
  ISBN: 978-617-692-033-5
 21. Технологічні методи ремонтного відновлення деталей машин: Навчальний посібник з дисципліни “Технологія ремонту та відновлення деталей машин” / Укладачі: Д.Л. Радик, М.Г. Левкович, В.В. Васильків та ін. – Тернопіль: ТНТУ, 2014. – 213 с. – (МОН України. ТНТУ ім. І. Пулюя)

 22. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство. Практикум: Навчальний посібник / В. опович, А.Кондир, Е.Плешаков та ін. – Львів: Видавництво “Папуга”, 2004. – 422 с. – (МОН України. Національний ун-тет “Львівська політехніка”)
  ISBN: 5966-8041-23-2