Нові надходження за березень 2017 року

 1. No ISBN_246917Гетьман В.І. Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 71 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Викладено конструктивно-теоретичні основи дослідження загальних географічних закономірностей природного довкілля, принципів і методів територіальної диференціації земної поверхні; запропоновано схему ландшафтно-геохімічного районування України, названо особливості геохімічних ландшафтів; розглянуто форми мезорельєфу рівнинної флювіальної морфоскульптури. Для викладачів, студентів, фахівців-природознавців, екологів і тих, хто цікавиться природничою сферою знань.
 2. No ISBN_246916Григоренко О.О. Органічна хімія в реакціях: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 103 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  Наведено практичні завдання, що стосуються основних типів хімічних реакцій в органічній хімії. Розглянуто основні відомості, що стосуються нуклеофшьного заміщення в аліфатичному ряду, аліфатичних амінів та амінування, конденсації карбонільних сполук, окиснення та відновлення органічних сполук, металоорганічних сполук, нуклеофшьного й електрофільного заміщення в ароматичному ряду, а також ароматичних амінів і діазосполук. Для студентів хімічних спеціальностей, зокрема спеціалізацій “Органічна хімія” та “Хімія природних сполук”.

 3. 978-966-680-566-2Лобода В.Б. Фізичні основи вакуумної техніки: Навчальний посібник. Ч. 1. – Суми: Університетська книга, 2011. – 253 с.
  ISBN: 978-966-680-566-2


 4. 978-966-8226-44-1Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 224 с. – Альма-матер.
  ISBN: 978-966-8226-44-1


 5. 978-966-2781-25-0Поважний О.С. Корпоративне управління: Підручник / Поважний О.С., Орлова Н.С., Харламова А.О. – К.: Кондор, 2013. – 244 с. – МОН України. Донецький державний університет управління.
  ISBN: 978-966-2781-25-0 6. No ISBN_246918Радченко О.М. Теорія ймовірностей: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. та доп. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 135 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
 7. 978-966-2660-49-4Ходаков В.Е. Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы / Ходаков В.Е., Соколова Н.А., Черный С.Г. – Херсон: Издатель Гринь Д.С., 2013. – 354 с.
  ISBN: 978-966-2660-49-4

 8. No ISBN_246906Хомик Н.І. Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції: Курс лекцій / Хомик Н.І., Олексюк В.П., Цьонь О.П. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 288 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “Машинобудування”. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів, оскільки він вміщує короткі теоретичні викладки основного матеріалу дисципліни. 9. No ISBN_246912Хомик Н.І. Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності: Курс лекцій для студ. напр. підготовки “Будівництво” / Хомик Н.І., Довбуш Т.А., Рубінець Н.А. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2017. – 232 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Пропонований курс лекцій розроблено відповідно до навчальної програми і призначений для студентів напряму підготовки: “Будівництво” денної та заочної форм навчання. Рекомендований і для студентів інших напрямів підготовки. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів. 10. No ISBN_246026Хомик Н.І. Основи агрономії: курс лекцій / Хомик Н.І., Довбуш А.Д., Олексюк В.П. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 300 с. – МОН України. ТНТУ ім. І. Пулюя.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “Машинобудування”. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів, оскільки він вміщує об’ємні теоретичні викладки основного матеріалу дисципліни “Основи агрономії”. Посібник рекомендовано також для фахівців інших спеціальностей, які цікавляться ґрунтознавством, землеробством, рослинництвом.

 11. No ISBN_246909Хомик Н.І. Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції: Курс лекцій / Хомик Н.І., Гаврон Н.Б., Рубінець Н.А. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 248 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя Розроблено відповідно до навчальної програми і призначено для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “Машинобудування”. Посібник рекомендовано також для самостійної роботи студентів, оскільки він вмішує короткі теоретичні викладки основного матеріалу дисципліни “Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції”. Посібник рекомендовано також для фахівців інших спеціальностей, які цікавляться рослинництвом та продуктами його переробки.