Нові надходження

 1. 978-617-7285-31-0Агеєва Н. Київські адреси Михайла Врубеля: До 165-річчя від дня народження художника / Автори-упоряд.: Н.Агеєва,  Друг О. К.: ВД ”Антиквар”, 2020. – 120 с.
  ISBN 978-617-7285-31-0 2. 978-617-7285-38-9Левченко С. Іконопис ХІІІ – початку ХХ століття та давньоруське декоративно-прикладне мистецтво: Каталог / Авт. вступ. ст. і каталогу: Левченко С., Алавердова Г. К.: ВД ”Антиквар”, 2020. – 344 с.
  ISBN 978-617-7285-38-9


 3. 978-966-196-030-4Magyar I.  Magyarok Kijevben. Fejezetek a magyar – ukran kapcsolatok tortenetebol a IX. szazadtol napjainkid / Magyar A.I. Kijev: Modus Coloris, 2018. – 396 p.
  ISBN 978-966-196-030-4 4. 978-966-196-030-4-Мадяр С АУгорці в Києві. Глави історії угорсько-українських відносин з ІХ століття до наших днів / Мадяр С.- А. К.: Modus Coloris, 2018. – 396 c.
  ISBN 978-966-196-030-4 5. 978-617-7875-09-2Стоцький Я. Біблія в життєдіяльності Івана Пулюя / Стоцький Я. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2021. – 24 с.
  ISBN 978-617-7875-09-2 6. 978-617-7538-64-5Таранушенко С. Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури: Книга з доповненою реальністю / Таранушенко С.А.; Упоряд. О.О.Савчук Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021. – 224 с.
  ISBN 978-617-7538-64-5