Нові надходження за квітень 2019 року

 1. 966-8340-85-ХБондаренко С.Г. Основи технології машинобудування: Навчальний посібник / Бондаренко С.Г. Львів: Магнолія 2006, 2018. – 500 с. (Вища освіта в Україні)
  ISBN: 966-8340-85-X


 2. 978-617-7582-52-5Габріелова Т.Ю. Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів: Підручник / Габріелова Т.Ю., Литвиненко С.Л., Баннов О.В. К.: Кондор, 2018. – 416 с. (МОН України. Національний авіаційний університет)
  ISBN: 978-617-7582-52-5


 3. 978-966-2660-23-4Чурсіна Л.А. Товарознавство та експертиза в митній справі: Навчальний посібник / Чурсіна Л.А., Вербицький О.М., Калінський Є.О. Херсон, 2012. – 308 с.
  ISBN: 978-966-2660-23-4 4. 978-611-01-0504-0Автомобіль на підприємстві: правові аспекти утримання, обліку, використання: Практичний посібник. К.: ЦУЛ, 2018. – 232 с.
  ISBN: 978-611-01-0504-0 5. 978-617-7501-33-5Міцність і залишкова довговічність колекторів пароперегрівників ТЕС: Монографія / П.В.Ясній, В.П.Ясній, В.М.Бревус, О.П.Ясній. Львів: Простір-М, 2017. – 150 с. (ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN: 978-617-7501-33-5
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя.

 6. 978-617-7278-49-7Технології автоматизованого механоскладального виробництва: Монографія / Бондаренко С.Г., Чередніков О.М., Борисов О.О., Космач О.П. К.: Кондор, 2016. – 400 с.
  ISBN: 978-617-7278-49-7 7. 978-83-7938-123-4Hutsaylyuk V. Analiza teoretyczzna i doswiadczalna wlasnosci mechanicznych stopow aluminium w warunkach kombinacji roznych obciazen / Hutsaylyuk V. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2016. – 258 c.
  ISBN: 978-83-7938-123-4
  Праця науковця ТНТУ імені Івана Пулюя.

 8. 978-83-233-4109-3W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego. Pod redakcia T.Wawaka i J.F.Jacko. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2016. – 202 c.
  ISBN: 978-83-233-4109-3 9. 978-83-7930-785-2Effective Transfer of Knowledge from Science to Industry in the Opolskie Voivodeship; Scientific supervision: K.Malik, L.Dymek. Warsaw: Difin, 2015. – 229 p.
  ISBN: 978-83-7930-785-2 10. 978-83-86361-56-4700 lat dziejow miasta; Redakcjа: Figiel G., Szczygiel R., Sladkowski W. Lublin: TEKST, 2017. – 369
  ISBN: 978-83-86361-56-4 11. 978-83-65182-81-4Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku. Bielko-Biala: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanisstycznej, 2017. – 414 c.
  ISBN: 978-83-65182-81-4 12. 978-83-65192-80-7Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku. Bielsko-Biala: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanisstycznej, 2017. – 507 c.
  ISBN: 978-83-65192-80-7