Книги та періодичні видання подаровані представниками Люблінської Політехніки

 1. 978-83-7506-547-3Angeli-Ilovan L. Di. Zniwo gniewu / Angeli-Ilovan L. Di. – Poznan: Zysk i S-ka, 2011. – 368 s.
  ISBN: 978-83-7506-547-3







 2. 83-89221-24-1Fielding H. Potega stawy / Fielding H. – Poznan: Zysk i S-ka, 2005. – 350 s. – (Literatura w szpilkach)
  ISBN: 83-89221-24-1






 3. 978-83-240-1816-1Grzebatkowska M. Ksiadz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego / Grzebatkowska M. – Krakow: Znak, 2011. – 376 s.
  ISBN: 978-83-240-1816-1






 4. 978-83-01-16602-1Hen J. Boy-Zelenski blazen – wielki maz / Hen J. – Warszawa: PWN, 2011. – 384 s.
  ISBN: 978-83-01-16602-1







 5. 83-88355-15-5Kulczyk S. Kraina Wielkich Jezior: Praktyczny przewodnik / Kulczyk S., Tomczyk E. – Bielsko-Biala: Pascal, 2000. – 248 s.
  ISBN: 83-88355-15-5






 6. 978-83-936692-2-6Lukasik E. IOS Application Development / Lukasik E., Skublewska-Paszkowska M. – Lublin: PIPS, 2016. – 179 s.
  ISBN: 978-83-936692-2-6






 7. 978-0-415-61626-3Ozonek J. Application of Hydrodynamic Cavitation in Environmental Engineering / Ozonek J. – London: Taylor & Francis Group, 2012. – 124 p.
  ISBN: 978-0-415-61626-3






 8. 978-0-415-57860-8Pawlowski A. Suistainable Development as a Civilizational Revolution. A Multidisciplinary Approach to the Cnallenges of the 21st Century / Pawlowski A. – London: Taylor & Francis Group, 2011. – 229 p.
  ISBN: 978-0-415-57860-8





 9. 978-0-415-54882-3Pawlowski L. Environmental Engineering III / Pawlowski L., Dudzinska M.R., Pawlowski A. – London: Taylor & Francis Group, 2010. – 604 p.
  ISBN: 978-0-415-54882-3






 10. 978-83-240-2572-5Sanchez C. Skradziona: Powiesc inspirowana prawdziwa historia / Sanchez C. Tlumaczenie L. Muller. – Krakow: Znak, 2014. – 504 s.
  ISBN: 978-83-240-2572-5






 11. 978-83-62889-43-3Sniadkowski M. Spoleczno-pedagogiczna uzytecznosc technologii informacyjnych: Monografia / Sniadkowski M. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2012. – 260 s.
  ISBN: 978-83-62889-43-3






 12. 978-83-64522-14-7Sniadkowski M. Spoleczno-pedagogiczna uzytecznosc technologii informacyjnych: Monografia / Sniadkowski M. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. – 171 s.
  ISBN: 978-83-64522-14-7






 13. 978-83-64522-26-0Sniadkowski M. Spoleczno-pedagogiczna uzytecznosc technologii informacyjnych: Monografia / Sniadkowski M. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2015. – 107 s.
  ISBN: 978-83-64522-26-0






 14. 978-83-89293-43-5Stryczewska H.D. Technologie Energii Odnawialnej / Stryczewska H.D., Nalewaj K., Diatczyk J.; Pod red. H.D.Stryczewkiej. – Lublin: Komitet Inzynierii Srodowiska PAN, 2011. – 188 s. – (Monografie Komitety Inzynierii Srodowiska PAN; Vol. 79)
  ISBN: 978-83-89293-43-5





 15. 2084-4409Analecta. Archaeologica. Ressoviensia. Archaeology in a town, a town in archaeology. Archeologia w miescie, miasto w archeologii. – Rzeszow: Fundacja Rzeszowskiego Osrodka Archeologicznego, 2012. – 640 s. – (Institute of Archaeology Rzeszow University)






 16. 978-83-7947-120-1Bezpieczenstwo pracy w budownictwie: Monografie / E.Blazik-Borowa, K.Czarnocki, A.Dabrowski i in. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2015. – 132 s.
  ISBN: 978-83-7947-120-1






 17. 978-83-7947-178-2Elektrotechnologie w projektach studentow Wydzialu Elektrotechniki i Informatyki: Monografie / Redakcja: P.A.Mazurek. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2015. – 174 s.
  ISBN: 978-83-7947-178-2






 18. 978-83-62596-84-3Energie odnawialne. Przeglad technologii i zastosowan / Pod red. H.D.Stryczewskiej. Lublin: Politechnika Lubelska, 2012. – 161 s.
  ISBN: 978-83-62596-84-3






 19. 978-83-63569-75-4Innovations and Sustainable Development. Actual Research Problems in Eastern Europe: Monografie / Edited by M.Laskowski, P.Sauer. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. – 192 s.
  ISBN: 978-83-63569-75-4






 20. 978-83-63569-54-9International Economics. Actual Research Problems in Eastern Europe: Monografie / Edited by M.Plechawska-Wojcik, O.Shatilova. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. – 140 s.
  ISBN: 978-83-63569-54-9






 21. 978-83-7947-021-1International Finance. Actual Research Problems in Eastern Europe: Monografie / Edited by M.Plechawska-Wojcik, R.I.Zavorotniy. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. – 92 s.
  ISBN: 978-83-7947-021-1






 22. 978-83-63569-92-1Problemy Wspolczesnej Inzynierii. Elektrotechnika / Redakcja: T.N.Koltunowicz, P.Z.Filipek, P.A.Mazurek, M.Laskowski. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. – 155 s.
  ISBN: 978-83-63569-92-1






 23. 978-83-7947-073-0Problemy Wspolczesnej Inzynierii. Elektrotechnologie / Redakcja: T.N.Koltunowicz, P.Z.Filipek, P.A.Mazurek, M.Laskowski. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. – 144 s.
  ISBN: 978-83-7947-073-0






 24. 978-83-63569-93-8Problemy Wspolczesnej Inzynierii. Informatyka / Redakcja: P.A.Mazurek, M.Laskowski, T.N.Koltunowicz, P.Z.Filipek. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. – 191 s.
  ISBN: 978-83-63569-93-8






 25. 978-83-7947-068-6Problemy Wspolczesnej Inzynierii. Technologie programistyczne / Redakcja: M.Laskowski, P.A.Mazurek, T.N.Koltunowicz, P.Z.Filipek. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. – 162 s.
  ISBN: 978-83-7947-068-6






 26. 978-83-7947-177-5Problemy Wspolczesnej Inzynierii. Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki / Redakcja: T.N.Koltunowicz, P.Z.Filipek, P.A.Mazurek, M.Laskowski. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2015. – 178 s.
  ISBN: 978-83-7947-177-5





 27. 978-83-7285-514-5Process Control in management / Edited by T.Banek. – Torun: Dom Organizatora, 2009. – 310 s.
  ISBN: 978-83-7285-514-5







 28. 978-83-63569-76-1Ukrainian Economics. Actual Research Problems in Eastern Europe: Monografie / Edited by M.Borys, G.Kharlamova. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. – 123 s.
  ISBN: 978-83-63569-76-1






 29. 978-83-7285-797-2Zarzadzanie Wspolczesnym Przedsiebiorstwem: Uwarunkowania, trendy, perspektywy / Red. Naukowa W.Sroka. – Torun: Dom Organizatora, 2016. – 502 s.
  ISBN: 978-83-7285-797-2






 30. 978-83-63569-95-2Математическое моделирование экономических систем. Текущие научные проблемы Восточной Европы: Монография / Редакция: М.Милош. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. – 158 с.
  ISBN: 978-83-63569-95-2





 31. 978-83-63569-96-9Международная и национальная экономика. Текущие научные проблемы Восточной Европы: Монография / Редакция: М.Милош, З.Пастушак. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. – 148 с.
  ISBN: 978-83-63569-96-9






 32. 978-83-7947-003-7Менеджмент и маркетинг. Текущие научные проблемы Восточной Европы: Монография / Редакция: М.Ющик. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. – 186 с.
  ISBN: 978-83-7947-003-7






 33. 978-83-7947-063-1Предпринимательство в сфере финансов. Текущие научные проблемы Восточной Европы: Монография / Редакция Э.Милош. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. – 177 с.
  ISBN: 978-83-7947-063-1