Нові надходження за листопад 2019 року

 1. 978-611-01-0321-3Гончаров С.М. Практикум з маркетингу: Навчальний посібник / Гончаров С.М., Кушнір Н.Б. К.: ЦУЛ, 2019. – 208 с.
  ISBN 978-611-01-0321-3

У навчальному посібнику наведено вправи, ситуації, контрольні завдання, тренінгові тести, питання гарантованого рівня знань, які сприяють засвоєнню теоретичних аспектів системи маркетингу. їх виконання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, а наведені відповіді – перевірити себе. Посібник відповідає вимогам ЄКТС й адресований студентам економічних напрямів підготовки ВНЗ, слухачам система перекваліфікації, працівникам служб маркетингу.

 1. 978-617-7762-01-9Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва: Навчальний посібник / Дробот В.І. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: ПрофКнига, 2019. – 580 с.
  ISBN 978-617-7762-01-9

У довіднику розглянуто вимоги до якості сировини, висвітлено питання її взаємозаміни, підготовки до виробництва, викладено традиційні та прискорені способи виробництва хлібобулочних і бубличних виробів, простих і здобних сухарів. Подано розрахунки виробничих рецептур, виходу виробів, технологічного плану виробництва. Наведено методи контролю сировини, технологічного процесу та якості готової продукції згідно з діючими нормативними документами. Представлено питання мікробіологічного забезпечення виробництва, санітарно-гігієнічні вимоги до нього. Довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей і широкого кола інженерно-технічних працівників хлібопекарської промисловості.

 1. 978-617-607-905-7Кондир А.І. Наноматеріалознавство і нанотехнології: Навчальний посібник / Кондир А.І. Львів: Львівська політехніка, 2016. – 452 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-617-607-905-7

Викладено фізичні, матеріалознавчі і технологічні основи отримання широкого класу наноматеріалів на органічній, неорганічній та біологічній основах. Розглянуто способи виробництва наноматеріалів. Наведено методи дослідження нанооб’єктів та будову найпоширеніших нині наноматеріалів. Визначено галузі застосування наноматеріалів. Буде корисним для студентів фізико-технічних та інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 1. 978-966-941-105-1Кособуцький П.С. Мікро- і наноелектромеханічні системи: базові принципи проектування явищ, матеріалів та елементів: Навчальний посібник / Кособуцький П.С., Лобур М.В., Каркульовський В.І. Львів: Львівська політехніка, 2017. – 400 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-966-941-105-1

Викладено базові фізичні принципи функціонування, моделювання та проектування явищ, матеріалів та елементів мікросистемної техніки із застосуванням пакетів прикладних програм МаthCAD та Маtlah. Для магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів ВНЗ III-IV рівня акредитації, фахівців у галузі комп’ютерного та інформаційного проектування мікроелектронних пристроїв.

 1. 978-617-7605-04-0Олексенко Л.В. Маркетингова політика розподілу: Навчальний посібник / Олексенко Л.В. К.: Ліра-К, 2018. – 468 с.
  ISBN 978-617-7605-04-0

Навчальний посібник присвячено теорії маркетингової політики розподілу підприємств, методології її дослідження, вдосконаленню управління політикою розподілу на основі маркетингу в сучасних умовах розвитку України. Висвітлено теоретичні, методологічні та практичні аспекти складових маркетингової політики розподілу продукції підприємств. Розглядаються основні поняття видів та форм розподілу, теоретичні та практичні питання формування, конструювання та функціонування каналів збуту, використання найбільш ефективних систем збуту продукції, порядок прогнозування, управління та організації системи розподілу підприємств. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вузів, науковців, а також для підприємців і фахівців торговельних підприємств, які займаються проблемами управління маркетинговою політикою розподілу.