Нові надходження за грудень 2014 року

 1. Бурліцька О.П. Проблема менеджеризму і криза управлінської культури в Україні: Монографія. – К. – Тернопіль: Лілея, 2010. – 140 с.
  ISBN: 978-966-2392-09-8


 2. Василега П.О. Електропривод робочих машин: Навчальний посібник / П.О. Василега, Д.В. Муріков; за ред. П.О. Василеги. – Суми: Університетська книга, 2006. – 228 с.
  ISBN: 966-680-243-0


 3. Залуцький І.Р. Планування і діагностика діяльності підприємств: Навчальний посібник / І.Р. Залуцький, В.М. Цимбалюк, С.Г. Шевченко. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 320 с.
  ISBN: 978-966-418-106-5


 4. Карпенко В.А. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебное пособие / В.А. Карпенко, Н.А. Волошина, С.П. Волков. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007. – 372 с.
  ISBN: 978-966-2960-11-2

 5. Козицький В.А. Основи математичної економіки. Теорія фірми: Навчальний посібник / В.А. Козицький, С.П. Лавренюк, М.О. Оліскевич. – Львів: Піраміда, 2005. – 323 с. 6. Курган В.П. Економіка аграрних підприємств: Навчально-методичний посібник. – Суми: Університетська книга, 2008. – 270 с.
  ISBN: 978-966-680-407-8


 7. Макаренко В.О. Вища математика для економістів: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 517 с.
  ISBN: 978-966-346-347-6


 8. Малахов В.П. Периферійні пристрої: Навчальний посібник / В.П. Малахов, Д.П. Яковлев. – Одеса: Наука і техніка, 2006. – 220 с.
  ISBN: 966-8335-41-4


 9. Мороз А.С. Медична хімія: Підручник / А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 776 с.
  ISBN: 966-8609-53-0


 10. Рудницький В.Г. Внутрішньозаводське електропостачання. Курсове проектування: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2012. – 152 с.
  ISBN: 978-966-680-283- Х


 11. Рудницький В.Г. Внутрішньоцехове електропостачання. Курсове проектування: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2012. – 280 с.
  ISBN: 978-966-680-338-5


 12. Світличний О.О. Основи ерозієзнавства: Підручник / О.О. Світличний, С.Г. Чорний. – Суми: Університетська книга, 2007. – 266 с.
  ISBN: 978-966-680-314-9


 13. Середницька А.Я. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник / А.Я. Середницька, З.Й. Куньч. За ред. Г.Л. Вознюка. – К.: Знання, 2010. – 211 с.
  ISBN: 978-966-346-688-0


 14. Солодкий С.Й. Тріщиностійкість бетонів на модифікованих цементах: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 144 с. – (МОН України. НУ “Львівська політехніка”)
  ISBN: 978-966-553-808-0

 15. Біофізична та колоїдна хімія: Посібник / За ред. А.С. Мороза. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 600 с.
  ISBN: 978-966-382-024-8


 16. Деталі машин. Практикум: Навчальний посібник / Д.М. Коновалюк, Р.М. Ковальчук, В.О. Байбула, М.М. Толстушко. – К.: Кондор, 2009. – 278 с.
  ISBN: 978-966-351-232-7


 17. Інвестування: Підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов. За ред. Л.О. Омелянович. – К.: Знання, 2012. – 278 с.
  ISBN: 978-966-346-779-5


 18. Мікробіологія молока і молочних продуктів. Практикум: Навчальний посібник / О.М. Бергілевич, В.В. Касянчук, І.Г. Власенко та ін. За ред. В.В. Касянчук. – Суми: Університетська книга, 2010. – 205 с.
  ISBN: 978-966-680-525-9
  Узагальнено відомості із систематики, морфології та біологічних властивостей мікроорганізмів молока й молочних продуктів, висвітлено роль мікроорганізмів у формуванні їх якості та безпечності. Розглянуто особливості мікробіологічних процесів, наведено основні мікробіологічні показники молочних продуктів згідно з чинними нормативними документами. Для бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також спеціалістів-технологів з переробки молока, офіційних лікарів ветеринарної медицини, санітарних лікарів, мікробіологів харчових продуктів.
 19. Облік в галузях промисловості: Навчальний посібник / М.С. Кузів, Н.П. Михайлишин, Н.В. Гудзь, О.М. Берестецька. За заг. ред. Н.В. Гудзь. – Тернопіль: Крок, 2013. – 315 с.
  ISBN: 978-617-692-166-0


 20. Підвищення стійкості різального інструменту технологічними методами: Навчальний посібник / За ред. проф. В.Б. Тарельника. – Суми: Університетська книга, 2011. – 189 с.
  ISBN: 978-966-680-545-7


 21. Політологія: Навчально-методичний комплекс. Підручник / За ред. проф. Ф.К. Кирилюка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2005. – 704 с. – (МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка)
  ISBN: 966-364-127-4

 22. Правознавство: Підручник / За ред. О.В. Дзери. – 10-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 848 с.
  ISBN: 978-966-667-275-2
  Підручник містить основні положення з курсу теорії держави і права, конституційного права та окремих галузей права. Підготовлений відповідно до програми для вступників до вищих навчальних закладів за юридичною спеціалізацією. Розрахований на учнів середніх шкіл, які оволодівають юридичними знаннями; абітурієнтів юридичних навчальних закладів, студентів, які вивчають право в не юридичних вищих і середніх навчальних закладах, викладачів загальноосвітніх шкіл.
 23. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів: Близько 3000 слів / Під кер. В.Б. Шапаря. – Харків: Прапор, 2009. – 672 с.
  ISBN: 978-966-1643-03-0


 24. Регіонально-адміністративний менеджмент: Навчальний посібник / Під ред. В.Г. Воронкової. – К.: ЦУЛ, 2010. – 352 с.
  ISBN: 978-966-364-983-2


 25. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 11-12 вересня 2013 р. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 620 с.
  ISBN: 978-617-607-479-3

 26. Технічна діагностика механічного обладнання: Навчальний посібник / В.А. Сидоров, В.М. Кравченко, В.Я. Седуш, О.В. Ошовська. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 131 с.
  ISBN: 978-966-374-500-8


 27. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / М.А. Сологуб, І.О. Рожнецький, О.І. Некоз та ін. За ред. М.А. Сологуба. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 2002. – 374 с.
  ISBN: 966-642-033-3