Нові надходження за жовтень 2020 року

 1. 978-617-7458-42-4Балджи М.Д. Торговельне підприємництво: Навчальний посібник / Балджи М.Д., Доброва Н.В., Однолько В.О., Осипова М.М. К.: Кондор, 2017. – 112 с.
  ISBN 978-617-7458-42-4 2. 978-966-941-144-0Волошинець В.А. Фізична хімія: Навчальний посібник / Волошинець В.А., Решетняк О.В.3-те вид., доп. і зм. Львів: Львівська політехніка, 2018. – 176 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-966-941-144-0


 3. 978-966-941-238-6Іваник І.Г. Основи реконструкції будівель і споруд: Навчальний посібник / За ред. І.Г.Іваника Львів: Львівська політехніка, 2018. – 268 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-966-941-238-6


 4. 978-966-941-423-6Князь С.В. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: організаційно-методичні положення державної атестації: Навчальний посібник / С.В.Князь, М.Т.Бець, О.В.Фарат, В.В.Косовська Львів: Львівська політехніка, 2019. – 140 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-966-941-423-6

 5. 978-617-673-844-2Педько А.Б. Основи підприємництва і бізнес-культури: Навчальний посібник / Педько А.Б. К.: ЦУЛ, 2020. – 168 с. (МОН України. Національна металургійна академія України)
  ISBN 978-617-673-844-2