Нові надходження за січень 2019 року

 1. 966-8340-32-9Ванкевич П.І. Лабораторний пратикум з опору матеріалів: Навчальний посібник / Ванкевич П.І., Бурнаєв О.М., Лебідь Н.М. Львів: Магнолія 2006, 2018. – 224 с.
  ISBN: 966-8340-32-9


 2. 978-611-01-1049-5Кремень О.І. Фінанси: Навчальний посібник / Кремень О.І., Кремень В.М. К.: ЦУЛ, 2018. – 416 с.
  ISBN: 978-611-01-1049-5 3. 978-617-673-202-0Овєчкіна О.А. Планування маркетингу: Навчальний посібник / О.А.Овєчкіна, Д.В.Солоха, К.В.Іванова та ін. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: ЦУЛ, 2018. – 352 с.
  ISBN: 978-617-673-202-0
  У навчальному посібнику комплексно висвітлені загальнотеоретичні й практичні основи формування та функціонування основних засад планування маркетингу, взаємодії його складових з системоутворюючими елементами підприємства, методів свідомого впливу на економіку фірми. Особливу увагу приділено теоретико-методологічним питанням планування маркетингу як в оперативних умовах, так й в довгостроковій пролонгованій перспективі, методам і технологіям позиціонування підприємства в ринковому середовищі з притаманним йому ризиком та невизначеністю. Навчальний посібник призначено для студентів всіх форм навчання економічних спеціальностей. Може бути корисним в практичній діяльності менеджменту всіх рівнів, осіб, відповідальних за прийняття комплексних управлінськихрішень, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності сучасних підприємств України.
 4. Пасічник В.В. 978-617-574-093-4Веб-технології: Підручник / Пасічник В.В., Пасічник О.В., Угрин Д.І. Львів: Магнолія 2006, 2018. – 336 с.
  ISBN: 978-617-574-093-4


 5. 966-8340-35-3Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва: Навчальний посібник / Сиротюк В.М. Львів: Магнолія 2006, 2018. – 198 с.
  ISBN: 966-8340-35-3


 6. 978-617-574-116-0Соколовський Я.І. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник / Соколовський Я.І., Пірко І.Б., Кене І.Р., Дендюк М.В., Яцишин С.І. Львів: Магнолія 2006, 2018. – 313 с. (МОН України. Національний лісотехнічний університет України)
  ISBN: 978-617-574-116-0

 7. 978-617-673-501-4Степанчук А.М. Матеріали для напилювання покриттів: Навчальний посібник / Степанчук А.М., Білик І.І. К.: ЦУЛ, 2017. – 236 с. (МОН України. НТУ України ″Київський політехнічний інститут″)
  ISBN: 978-617-673-501-4

 8. 978-617-673-502-1Степанччук А.М. Теорія і технологія пересування порошкових матеріалів: Навчальний посібник / Степанччук А.М. К.: ЦУЛ, 2017. – 336 с. (МОН України. НТУ України ″Київський політехнічний інститтут″)
  ISBN: 978-617-673-502-1

 9. 978-966-373-778-2Столяр О.Б. Біологічна хімія: Навчальний посібник / Столяр О.Б. К.: КНТ, 2015. – 369 с. (МОН України. ТНПУ імені Володимира Гнатюка)
  ISBN: 978-966-373-778-2


 10. 978-617-7320-37-0Сукач М.К. Будівельні машини і обладнання: Підручник / Сукач М.К. К.: Ліра-К, 2017. – 408 с.
  ISBN: 978-617-7320-37-0