Нові надходження за квітень 2016 року

 1. 978-617-7331-00-0Герман О. Філософія (доступно і цікаво): Навчальний посібник. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. – 235 с.
  ISBN: 978-617-7331-00-0

 2. 978-966-441-373-9Дячишин Б. Думки пам’яті: Есеї. – Львів: ЛА “ПІРАМІДА”, 2014. – 236 с.
  ISBN: 978-966-441-373-9 3. 978-617-7253-54-8Жарська І.О. Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи: Навчальний посібник. – Одеса: Атлант ВОІ СОІУ, 2016. – 284 с. – МОН України. Одеський нац. економічний ун-тет.
  ISBN: 978-617-7253-54-8

 4. 966-308-135-хКозюк В.В. Трансформація центральних банків в умовах глобалізації: макроекономічні та інституціональні проблеми: Монографія. – Тернопіль: Астон, 2005. – 320 с.
  ISBN: 966-308-135-х

 5. 978-966-439-825-8Манько Д.Ю. Металооптика: аморфні та шаруваті структури: Монографія / Д.Ю. Манько, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 192 с. – МОН України. КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-825-8

 6. 978-966-642-275-3Скільський Д.М. Вивчення художньої обробки деревини в школі: Розвиток творчих здібностей учнів: Навчальний посібник. – Тернопіль: Вища школа, 2011. – 159 с.
  ISBN: 978-966-642-275-3 7. 978-966-439-522-6Трохимчук Р.М. Збірник задач і вправ з теорії множин і відношень: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 127 с. – КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-522-6

 8. 978-966-1547-98-7Уварова І.В. Наноматеріали та їх використання у медичних виробах: Навчальний посібник / І.В. Уварова, В.Б. Максименко, Т.М. Ярмола. – К.: КІМ, 2013. – 172 с. – МОН України. НТУ України “Київський політехнічний інститут”.
  ISBN: 978-966-1547-98-7

 9. 978-966-8668-56-2Енергоощадна технологія електротеплоакумуляційного обігріву в житлово-комунальному та аграрно-промисловому комплексах України / За ред. к.т.н. Д.Й. Розинського. – К.: Видавництво Купріянова О.О., 2007. – 272 с.
  ISBN: 978-966-8668-56-2

 10. 978-617-7331-19-2Інноваційні підходи в управлінні підприємствами: Колективна монографія присвячена 20-літтю кафедри менеджменту у виробничій сфері / За заг. ред. проф. Н.Б. Кирич. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 343 с. – ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-617-7331-19-2
 11. 978-966-457-091-3Письменники Тернопілля: Члени Національної спілки письменників України. – К.: Терно-граф, 2010. – 104 с. – Тернопільська обласна організація Національної спілки письменників України.
  ISBN: 978-966-457-091-3

 12. 978-617-696-447-6Синтез робототехнічних систем в машинобудуванні: Підручник / Л.Є. Пелевін, К.І. Почка, О.М. Гаркавенко, Д.О. Міщук, І.В. Русан. – К.: ТОВ “НВП “Інтерсевіс”, 2016. – 258 с. – МОН України. КНУБА.
  ISBN: 978-617-696-447-6

 13. 966-343-415-5Твелф Гоукс Дж. Мандрівник. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2006. – 480 с.
  ISBN: 966-343-415-5 14. 978-966-929-040-0Технологічне обладнання для виробництва виробів з борошна: Навчальний посібник, Ч. 1: Хлібопекарське виробництво / Ю.Г. Сухенко, І.Я. Стадник, В.П. Василів, В.Ю. Сухенко. За ред. проф. Ю.Г. Сухенка. – К.: ЦП “КОМПРИНТ”, 2015. – 388 с. – МОН України. НУБіП України.
  ISBN: 978-966-929-040-0
 15. 978-966-593-618-3Товажнянський Леонід Леонідович. До 75-річчя з дня народження: Монографія / За заг. ред. А.І. Грабченка, В.Є. Ведя. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – 260 с. – МОН України. НТУ “ХПІ”.
  ISBN: 978-966-593-618-3

 16. 966-400-037-XХарків: Фотоальбом / Авт. проекту: В. Бисов, С. Ген, В. Царан. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Харків: Золоті сторінки, 2006. – 140 с.
  ISBN: 966-400-037-Х