Нові надходження за вересень 2021 року

 1. 978-617-607-840-1Басюк Т.М. Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем: Навчальний посібник / Басюк Т.М., Жежнич П.І. Львів: Львівська політехніка, 2015. – 428 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-617-607-840-1
  Розглянуто питання побудови та функціонування сучасних мультимедійних інформаційних систем, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять ”мультимедійна система”, ”мультимедійний продукт”, ”мультимедійні мережі та сервіси”, ”мультимедійне програмне забезпечення”. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які хочуть поліпшити свої знання в мультимедійних інформаційних системах. Може бути корисним користувачам комп’ютерів та спеціалістам з інформаційних технологій.


 2. 978-617-574-110-8Луцків А. М. Паралельні та розподілені обчислення: Навчальний посібник / Луцків А.М., Лупенко С.А., Пасічник В.В.
  Львів: Магнолія 2006, 2015. – 566 с.
  ISBN 978-617-574-110-8
  Навчальний посібник присвячено розгляду питань розробки векторних та паралельних алгоритмів, дослідженню їх ефективності, створенню та відлагодженню векторного, паралельного та розподіленого програмного забезпечення для високопродуктивних векторних, паралельних та розподілених комп’ютерних систем. У книзі розглядаються основні парадигми векторного, паралельного та розподіленого програмування: на основі обміну повідомленнями (MPI, PVM), багатопотокового програмування (OpenMP,POZIX Threads),GPGPU-програмування (OpenCL, Nvidia CUDA, OpenACC), базових технологій мережевого програмування (з’єднання на основі сокетів), розглядаються підходи до розв’язання прикладних задач на високопродуктивних обчислювальних системах. Посібник адресовано студентам та аспірантам вищих навчальних закладів, зокрема тим, які навчаються за напрямами ”Комп’ютерна інженерія”, ”Комп’ютерні науки” та ”Програмна інженерія”, зокрема при вивченні курсів ”Паралельні та розподілені обчислення” та ”Технології розподілених систем та паралельних обчислень” відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України.


 3. 978-966-2609-25-7Матвієнко М.П. Архітектура комп’ютера: Навчальний посібник / Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. К.: Ліра-К, 2013. – 264 с. (МОН України)
  ISBN 978-966-2609-25-7
  В навчальному посібнику викладений весь комплекс питань повязаних з принципами та методами організації структур і архітектур комп’ютера, методами побудови й організації функціонування самих комп’ютерів, розглянута робота його функціональних блоків згідно з вимогами навчальних програм, відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів України. Він може бути корисним для викладачів, фахівців в області комп’ютерних та інформаційних технологій, а також окремі розділи навчального посібника також можуть бути використані студентами відповідних середніх технічних учбових закладів та коледжів.


 4. 978-966-305-099-7Паламар М.І. Комп’ютерні технології штучного інтелекту для прецизійного управління у мехатронних системах: Навчальний посібник / Паламар М.І., Стрембіцький М.О. Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 128 с. (МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя)
  ISBN 978-966-305-099-7
  У підручнику наведено опис систем штучного інтелекту, в тому числі розглядаються можливості створення нейроконтролерів та використання найрофаззі-технологій для розв’язання задач, контролю та керування технологічними процесами в умовах невизначеності, в тому числі у випадках, які характеризуються надзвичайними умовами функціонування обробляючих ресурсів у складних комп’ютерно-інетегрованих системах, де необхідна обробка нечіткої інформації, відображення суттєво нелінійних багатопараметричних об’єктів, які важко формалізуються.