Цифровий музей Івана Пулюя

03З 2010 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя діє кімната-музей, присвячена життю і діяльності видатного українського вченого та громадсько-політичного діяча, чиє ім’я з гордістю носить університет. Велич його постаті полягає у багатогранності таланту, різноманітності зацікавлень і високому рівневі досягнень у різних сферах діяльності. Фізик та електротехнік, електроенергетик, конструктор і винахідник, талановитий організатор науки і освіти, поліглот, перекладач Біблії, невтомний сподвижник української національної ідеї. Праці вченого з фізики сприяли утвердженню атомістичної теорії будови речовини, стали підґрунтям відкриття Х-променів та електрона, сприяли становленню Х-променелогії як науки, її активному застосуванню у медицині, а наукові гіпотези щодо механізму виникнення й природи катодних та Х-променів набагато випередили загальний рівень тогочасних наукових уявлень. Здобутки вченого в галузі електротехніки та електроенергетики було відзначено найвищими урядовими нагородами, винаходи запатентовано у багатьох країнах Європи, а теоретичні праці з електродинаміки змінних струмів лягли у фундамент окремих розділів теоретичних основ електротехніки.

При підготовці експозиції були використані матеріали архівних та бібліотечних фондів, зокрема:

Все це переважно відбитки наукових німецькомовних праць вченого, їх перекладів українською та англійською мовами, його публіцистичної та епістолярної спадщини, автобіографії, спогадів його сучасників, а також монографія «Іван Пулюй» (Гайда Р., Пляцко Р.), дисертація «Іван Пулюй у світовій науці й культурі» (Рокіцький О.М.), книги О. Збожної «Іван Пулюй. Листи» та «Іван Пулюй. Збірник праць» за ред. В.Шендеровського.

3048У 2009 році в інституційному репозитарії університетської бібліотеки створено електронний фонд Івана Пулюя, що призначений для накопичення, зберігання та дослідження наукової спадщини вченого. Тут зберігаються різноманітні фото, відео та текстові матеріали, що популяризують його наукову та громадсько-політичну діяльність.

01У 2020 році, коли пандемія поставили під загрозу традиційні форми спілкування а інтернет-технології стали новим обличчям освіти, в ТНТУ було започатковано віртуальну експозицію кімнати-музею Івана Пулюя, доступну за посиланням puluj-museum.tntu.edu.ua.

Відтепер є можливість відвідати музей та ознайомитися з його експозицією віддалено, використовуючи 3D тур, доступний через мережу інтернет, а також відвідати “віртуальну лабораторію Пулюя”, де побачити його винаходи і навіть їх роботу. Унікальні документи та фотографії, зокрема перші X-променеграми, отримані з допомогою ламп Пулюя стали доступними для широкої аудиторії.

Завдяки інформаційним технологіям тепер цифровий музей Івана Пулюя, фонди якого будуть розширюватися та оновлюватися, допоможе зберігати пам’ять та поширювати знання про видатних українців.

Див. також

02

07

06

05

04