Нові надходження за жовтень 2016 року

 1. 978-617-607-403-8Бобало С.І. Лабораторний практикум з основ програмування: Навчальний посібник, Ч. 1 / С.І. Бобало, У.Б. Марікуца, О.Е. Маркелов. – 2-ге вид. випр. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 144 с. – МОН України. НУ “Львівська політехніка”.
  ISBN: 978-617-607-403-8

 2. 978-966-2380-97-2Єфименко Т.І. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності / Т.І. Єфименко, В.М. Жук, Л.Г. Ловінська. – К.: ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015. – 400 с. – ДННУ “Академія фінансового управління”.
  ISBN: 978-966-2380-97-2
 3. 978-966-327-321-1Малигіна В.Д. Методологія наукових досліджень: Монографія / В.Д. Малигіна, О.Ю. Холодова, Л.М. Акімова. – Рівне: НУВГП, 2016. – 247 с. – МОН України. Нац. ун-тет водного господарства та природокористування.
  ISBN: 978-966-327-321-1

 4. 978-617-7331-26-0Мариненко Н.Ю. Організація управління адаптивним розвитком суб’єктів господарювання в сучасних ринкових умовах: Монографія / За заг. ред.: Андрушківа А.Б. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. – 312 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-617-7331-26-0
 5. 978-966-7996-52-9Русин Б.П. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист: Монографія / Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. – Львів: КОЛО, 2007. – 287 с. – Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка.
  ISBN: 978-966-7996-52-9
 6. 978-617-7253-53-1Сотников Ю.М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS: Навчальний посібник. – Одеса: Атлант, 2016. – 145 с. – МОН України. Одеський нац. економічний ун-тет.
  ISBN: 978-617-7253-53-1

 7. 978-966-7128-91-3Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / За заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова. – К.: Таксон, 2016. – 234 с.
  ISBN: 978-966-7128-91-3


 8. 978-966-2400-38-0Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі: Практичний посібник / За ред. Гришко С., Добка Т., Кайкової О., Терзіяна В., Тіхоненка Т. – Львів: Компанія ” Манускрипт”, 2014. – 168 с.
  ISBN: 978-966-2400-38-0

 9. 978-966-8843-18-1Міжнародна термінологія у сфері міграції: українсько-англійський тлумачний словник. – К.: Бланк-Прес, 2015. – 100 с. – Посилення управління міграційними процесами та співпраці з питань реадмісії у Східній Європі (MIGRECO).
  ISBN: 978-966-8843-18-1

 10. 978-966-439-504-2Термодинаміка бінарних розплавів лантаноїдів із перехідними металами: Монографія / М.І. Іванов, Н.І. Усенко, В.В. Березуцький, Н.В. Котова. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2012. – 87 с. – КНУ імені Тараса Шевченка.
  ISBN: 978-966-439-504-2

 11. 978-617-7278-05-3Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів: Підручник / А.І. Соколенко, В.А. Піддубний, Гіджеліцький та ін. – К.: Кондор, 2015. – 324 с. – МОН України. Нац. у-т харчових технологій.
  ISBN: 978-617-7278-05-3

 12. 978-966-501-069-2Французько-український нафтогазовий словник / А.І. Булатов, С.М. Головін, В.І. Дністрянський та ін. Під заг. ред. Р.І. Стефурака. – К.: Інтерпрес ЛТД, 2013. – 596 с.
  ISBN: 978-966-501-069-2

 13. 978-966-305-075-1Фундаментальні принципи трансформації бухгалтерського обліку в інформаційній системі підприємства: Монографія / О.С. Білоус, О.І. Павликівська, О.Р. Кіляр, Л.І. Марущак, Є.В. Гудь. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 160 с. – МОН України. ТНТУ імені Івана Пулюя.
  ISBN: 978-966-305-075-1