Нові надходження за грудень 2020 року

 1. 978-966-351-387-4Дуленко Л.В. Харчова хімія: Навчальний посібник / Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А., Полякова А.В., Малигіна В.Д., Дітріх І.В., Борзенко Д.О. К.: Кондор, 2018. – 248 с. (МОН України. Донецький нац. ун-т економ. і торг. імені Михайла Туган-Барановського)
  ISBN 978-966-351-387-4
  Навчальний посібник ”Харчова хімія” рекомендовано студентам напряму підготовки ”Готельно-ресторанна справа”, а також як додаткова література студентам спеціалізацій ”Технологія харчування”, ”Товарознавство продовольчих товарів та комерційна діяльність”, ”Товарознавство та експертиза в митній справі” денної форми навчання. В ньому представлені такі основні розділи курсу ”Харчова хімія”: макро- та мікроелементи, ферменти, розчини, основи аналізу та дослілження харчових систем, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, харчові кислоти тощо, наведені контрольні питання та перелік рекомендованої літератури.

 2. 978-617-607-290-4Казаков Г.В. Архітектурна фізика: основні поняття та величини: Навчальний посібник / Казаков Г.В. Львів: Львівська політехніка, 2012. – 260 с. (МОН України. НУ ”Львівська політехніка”)
  ISBN 978-617-607-290-4


 3. 978-617-673-355-3Коновалова О.В. Охорона праці в галузі. Практикум: Навчальний посібник / Коновалова О.В. К.: ЦУЛ, 2020. – 98 с. (МОН України. Національний авіаційний ун-тет)
  ISBN 978-617-673-355-3
  Розглянуто завдання, основні принципи та види страхування від нещасного випадку, суб’єкти та об’єкти страхування, порядок розслідування нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, види навчання з охорони праці, основні методи аналізу виробничого травматизму. Наведено порядок розрахунку виробничого освітлення та порядок розрахунку показників з пожежної безпеки. Для студентів усіх спеціальностей.


 4. 978-611-01-1861-3Кужелєв М.О. Пріоритети розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні: Монографія / Кужелєв М.О., Стабіас С.М. К.: ЦУЛ, – 176 с. (МФУ. У-т державної фіскальної служби України)
  ISBN 978-611-01-1861-3
  Розглянуто завдання, основні принципи та види страхування від нещасного випадку, суб’єкти та об’єкти страхування, порядок розслідування нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, види навчання з охорони праці, основні методи аналізу виробничого травматизму. Наведено порядок розрахунку виробничого освітлення та порядок розрахунку показників з пожежної безпеки. Для студентів усіх спеціальностей.


 5. 978-617-7729-44-9Трохимчук І.М. Біотехнологія з основами екології: Навчальний посібник / Трохимчук І.М., Плюта Н.В., .Логвиненко І.П, Сачук Р.М.
  К.: Кондор, 2019. – 304 с. (МОН України. Рівненський державний гуманітаарний університет)
  ISBN 978-617-7729-44-9