Вісник ТНТУ

Офіційний веб-сайт Вісника ТНТУ за адресою visnyk.tntu.edu.ua.

Вісник ТНТУ — науковий журнал Тернопільського національного технічного університету, приймає до друку наукові праці за спеціальностями:

 • 121 – Інженерія програмного забезпечення
 • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • 123 – Комп’ютерна інженерія
 • 124 – Системний аналіз
 • 125 – Кібербезпека
 • 131 – Прикладна механіка
 • 132 – Матеріалознавство
 • 133 – Галузеве машинобудування
 • 134 – Авіаційна та ракетнокосмічна техніка
 • 136 – Металургія
 • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Згідно наказів Міністерства освіти і науки України №1301 від 15.10.2019 та №1643 від 28.12.2019 р. науковому фаховому журналу „Вісник ТНТУ“ присвоєна категорія „Б“.

Журнал (ISSN: 2522-4433) був індексований в списку наукових журналів ICI Journals Master List 2016, 2017, 2018, 2019.

Журнал засновано відповідно до ухвали вченої ради Тернопільського приладобудівного інституту під назвою “Вісник Тернопільського приладобудівного інституту” (свідоцтво про державну реєстрацію №190 серія TP від 06.02.1996 p.). У зв’язку з перейменуванням Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя на Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя (Постанова Кабінету Міністрів України №1563 від 30 грудня 1996 р.) було перереєстровано “Вісник Тернопільського приладобудівного інституту” на “Вісник Тернопільського державного технічного університету” (свідоцтво про державну реєстрацію №221 серія TP від 16.05.1997 p.). У 2010 році у зв’язку з наданням університету статусу Національного здійснено державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України наукового журналу “Вісник Тернопільського національного технічного університету “(свідоцтво про державну реєстрацію №16861-5624ПР серія КВ від 10.06.2010 р. ). Журнал є науковим фаховим виданням з 1996 року. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1279 від 06.11.2014 р.  журнал перереєстровано як наукове фахове видання з усіх технічних наук.

Програмна мета та тематична спрямованість Вісника — поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок у механіці та матеріалознавстві; машинобудуванні та автоматизації виробництва; приладобудуванні та інформаційно-вимірювальних системах, математичному моделюванні, математиці.

Журнал виходить щоквартально у журнальному варіанті.
Електронні версії статей вісників ТНТУ з 2009 року розміщуються в інституційному репозитарії  ELARTU.
До друку приймаються статті з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися досі. До друку не приймаються суто оглядові статті. Вимоги до оформлення статті можна переглянути тут.
Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.

Головний редактор журналу – Ясній Петро Володимирович, член-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, докт. техн. наук, професор, ректор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, професор кафедри будівельної механіки.

До складу редакційної колегії входять видатні вітчизняні та зарубіжні вчені у складі 3 академіків НАН України; 3 член-кореспондентів, 25 докторів наук. До складу редакційної ради входять іноземні вчені з Франції Угорщини, Польщі, Естонії, Німеччини, США, Італії, Румунії, Словенії, Великобританії, Хорватії.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал “Вісник ТНТУ” дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви. Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. .. Дивись розділ Публікаційна етика.

Статті журналу індексуються у науково-метричних базах Index Copernicus та Google Scholar

Вісник ТНТУ в Google Академії.

Адреса редакції:

46001, Тернопіль, вул. Руська, 56.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Відповідальний секретар редколегії “Вісника” ТНТУ Окіпний Ігор Богданович
Тел: (097) 373-46-59
Cторінка у Facebook
E-mail:vsn@tu.edu.te.ua Сайт журналу: visnyk.tntu.edu.ua

Редакційна колегія (повний склад редколегії на веб-сайті вісника).

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України.
© „Вісник Тернопільського національного технічного університету“, 1997
Свідоцтво про реєстрацію періодичного друкованого видання — ТР № 221 від 16.05.1997р.

ISSN 1727-7108
ISSN 2522-4441 (online) *

Основні вимоги до підготовки і оформлення матеріалів статей

версія від 7 квітня 2021 року