Додавання праць у Mendeley

Mendeley

1. Пошук та додавання у Mendeley Search
2. Імпорт з ORCID у форматі BibTeX
3. Додавання праць вручну

Розглянемо різні методи додавання праць у бібліотеку персональної бібліографії Mendeley mendeley.com/library.


1. Пошук та додавання у Mendeley Search

Переходимо за адресою mendeley.com/search та у пошуковому вікні зазначаємо автора чи назву праці.

image8

Пошук здійснюється по Scopus та БД компанії Elsevier.
В результатах пошуку знаходимо необхідну працю та додаємо у бібліотеку бібліографії Mendeley (Add to library).

image7


2. Імпорт з ORCID у форматі BibTeX

У власному профілі на сайті orcid.org переходимо до вкладки Works та виділяємо необхідні праці (або усі)

image1

Вибираємо у випадаючому меню „Action“ команду „Export works“ та зберігаємо праці у локальний файл у форматі BiBTeX.

image4

Отримаємо файл електронної бібліографії з рядками на кшталт:

@article{rudavskii1999dynamic, title= {Dynamic structure factors of a Heisenberg model ferrofluid}, author= {Rudavskii, Yu. and Mryglod, I.M. and Folk, R. and Dubyk, Serhij}, journal= {Condensed Matter Physics}, volume= {2}, number= {2 (18)}, pages= {221--226}, year= {1999}, publisher= {Condensed Matter Physics}}
,
@inproceedings{mryglod1998statistical, title= {Statistical hydrodynamics of a Heisenberg model ferrofluid}, author= {Mryglod, I and Folk, R and Dubyk, Serhij and Rudavskii, Yu}, booktitle= {"Eighth international conference on magnetic fluids", ICMF 8, June 29-July 3, 1998, Timisoara, Romania}, pages= {98--99}, year= {1998}}

Переходимо у Mendeley mendeley.com/library

image5

Вибираємо Add new » Import library » BiBTeX, вибираємо файл, експортований з ORCID та імпортуємо

image3

В результаті усі праці знаходимо у теці „All References“.
Праці можна посортувати за назвою і, якщо знайдуться дублети, вилучити дубль (менше розписаний).


3. Додавання праць вручну

Також можна додавати праці, заповнюючи усі мета-теги.

image2

У Mendeley (mendeley.com/library) вибираємо Add » Add entry manually та переходимо у вікно опису праці.

image6