Етика наукових публікацій

Згідно нового закону України „Про вищу освіту“:

Стаття 6. п. 6. До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня.

Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома. Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена у постійно діючій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник (консультант), офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, та голова відповідної спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а вищий навчальний заклад (наукова установа) позбавляється акредитації відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої ради та права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік. Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була захищена у разовій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник, члени цієї ради та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а вищий навчальний заклад (наукова установа) позбавляється права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік.

Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за поданням Комітету з питань етики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та може бути оскаржене відповідно до законодавства.

publication_ethics_2

Етичні норми для журнальної публікації (відповідно до існуючих публікаційних принципів Elsevier).

Публікація статі у журналі є важливою складовою розвитку послідовної і всебічної системи знань. Це є прямим відображенням якості роботи авторів статей та установ, які їх підтримують. У статтях, що пройшли рецензію, використовується науковий метод.

Дуже важливо узгодити норми етичної поведінки для всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: автора, редактора журналу, рецензента, видавця і суспільства.

Корисні ресурси:

• „Етичний кодекс ученого України“, Західний науковий центр НАН України та МОН України, http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php

• „Ethics & Research in Publication“, правила етики публікацій, рекомендовані видавництвом «Elsevier», http://ethics.elsevier.com

• „Комітет з етики наукових публікацій“ (Committee of Publication Ethics), http://publicationethics.org/

• „Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій“, Юридичний журнал «Право України», http://pravoua.com.ua/ua/publication-ethics/

• „White Paper on Publication Ethics“, http://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics/

• „Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома.“,
Закон України “Про вищу освіту” (№ 1556-18, 01.07.2014), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18