Українські репозитарії

 1. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України, Київ
 2. Електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (ENPUIR), Київ
 3. Електронний архів Національного університету „Києво-Могилянська академія“ (eKMAIR), Київ
 4. Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI), Київ
 5. Електронний архів Національного університету харчових технологій (eNUFTIR), Київ
 6. Репозитарій Національного Авіаційного Університету (erNAU), Київ
 7. Електронний інституційний репозитарій Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» (eIRAISE), Київ
 8. Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана“ (iRKNEU), Київ
 9. Репозитарій Вінницького Національного Технічного Університету (iRVNTU), Вінниця
 10. Електронний архів Донецького національного університету (eDonNUIR), Вінниця
 11. Інституційний репозитарій Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (IrVSPU), Вінниця
 12. Інституційний репозитарій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (IRHlukhivNPU), Глухів
 13. Електронний архів (репозитарій) Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна (eaDNURT), Дніпро
 14. Електронний архів Державного університету „Житомирська політехніка“ (EZTUIR), Житомир
 15. Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир
 16. Електронний архів Житомирського національного агроекологічного університету (IRZNAU), Житомир
 17. Репозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету, (eaKirNTU) Кропивницький
 18. Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (eSNUIR), Луцьк
 19. Електронний науковий архів НТБ НУ „Львівська політехніка„ (ENA), Львів
 20. Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету (eIRPSTU), Маріуполь
 21. Інституційний репозиторій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Мелітополь
 22. Репозитарій Мукачівського державного університету (MSU Repository), Мукачів
 23. Електронний архів-репозитарій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (elONUar), Одеса
 24. Інституційний репозитарій Одеського національного економічного університету (eONEUIR), Одеса
 25. Інституційний репозитарій Національного університету „Одеська юридична академія“ (eNUOLAIR), Одеса
 26. Загальноакадемічний репозитарій Одеської державної академії будівництва та архітектури (OSACEAeR), Одеса
 27. Інституційний репозитарій бібліотеки Одеського державного екологічного університету, Одеса
 28. Цифровий архів Національного університету „Острозька академія“, Острог
 29. Електронний архів Донецького національного технічного університету (eaDonNTU), Покровськ
 30. Репозитарій Української медичної стоматологічної академії (eaUMSA), Полтава
 31. Електронний архів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (IRPNPU), Полтава
 32. Репозитарій Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя (ELARTU), Тернопіль
 33. Репозитарій Тернопільського Національного Економічного Університету (eTNEUIR), Тернопіль
 34. Інституційний репозитарій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (eEast-UkrNUIR), Сєвєродонецьк
 35. Електронний архів Сумського державного університету (eSSUIR), Суми
 36. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, Харків
 37. Електронний архів відкритого доступу Харківського національного університету радіоелектроніки, Харків
 38. Електронний репозитарій Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут„ (eNTUKhPIIR), Харків
 39. Електронний архів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (eScriptorium), Харків
 40. Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (eKhNUIR), Харків
 41. Архів-репозитарій Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого“ (eNULAUIR), Харків
 42. Інституційний репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (KhNUIAIR), Харків
 43. Репозитарій Харківського національного медичного університету, Харків
 44. Електронний архів Національного фармацевтичного університету (eaNUPh), Харків
 45. Електронна бібліотека Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва (ebHNAU), Харків
 46. Інституційний репозитарій Херсонського національного технічного університету, Херсон
 47. Інституційний репозитарій Херсонської державної морської академії, Херсон
 48. Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету (ELARKHNU), Хмельницький

Неактивні репозитарії

 1. Електронний інституційний репозитарій Національного університету „Запорізька політехніка“ [архів] (EIRZNTU), Запоріжжя
 2. Інституційний репозитарій Української академії банківської справи Національного банку України [архів] (EUABIR), Суми
 3. Репозитарій Севастопольського національного технічного університету [архів] (eSevNTUIR), Севастополь
 4. Електронний архів Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського [архів] (eTNUR), Сімферополь
 5. Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича [архів] (ARRChNU), Чернівці

Див. також

 1. Українські інституційні репозитарії (Вікіпедія)
 2. Вебометрика репозитаріїв України (ТНТУ)
 3. Гарвестер української наукової інформації (oai.org.ua)
 4. Наукова періодика України
 5. Google Академія
 6. BASE (багатопрофільна пошукова система для наукових інтернет-ресурсів)