Наукометричні бази даних

Наукометрична база даних — це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Деякі відомі бібліографічні бази даних: Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef

Періодичні видання України

Періодичне видання Scopus* Web of Science*
Автоматическая сварка +
Актуальні проблеми економіки + (з 2008) +
Вестник зоологии +
Журнал вушних, носових і горлових хвороб +
Журнал фізичних досліджень +
Журнал математической физики, анализа, геометрии +
Известия высших учебных заведений «Радиоэлектроника» +
Кибернетика и системный анализ +
Кинематика и физика небесных тел +
Клінічна хірургія +
Лікарська справа +
Металлофизика и новейшие технологии + +
Металлургическая и горнорудная промышленность +
Мікробіологічний журнал +
Нейрофизиология +
Нелінійні коливання +
Питання атомної науки і техніки +
Порошковая металлургия + +
Прикладная механика +
Проблемы прочности + +
Проблемы управления и информатики +
Современная электрометаллургия +
Сверхтвердые материалы + +
Симетрія, інтегровність та геометрія: методи та застосування (SIGMA) +
Теоретическая и экспериментальная химия +
Техническая диагностика и неразрушающий контроль +
Украинский химический журнал +
Український біохімічний журнал +
Український історико-медичний журнал «Агапіт» +
Український математичний журнал +
Український фізичний журнал +
Управляющие системы и машины +
Фізика конденсованих систем +
Фізика низьких температур +
Фізико-хімічна механіка матеріалів + +
Фізіологічний журнал +
Хімія і технологія води + +
Цитология и генетика + +
Ядерна фізика та енергетика +
Экспериментальная онкология +
Biopolymers and cell +
Condensed Matter Physics +
Electronic Journal of Theoretical Physics +
Nonlinear Dynamics and Systems Theory +
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications +
Ukrainian Journal of Physical Optics + +


Детальніше щодо Scopus (Elsevier):

 1. Індексація українських часописів у SciVerse Scopus (дані з Вікіпедії)
 2. Журналы Украины в международной базе данных SCOPUS (ТІ СНУ)
 3. SCOPUS: List of titles (Scopus)
 4. Рейтинг наукових журналів України за 2011 р. (НБУВ)
 5. Українські журнали в Scopus (ПБ, оновлюється)

 


Детальніше щодо Web of Science (Thomson Reuters):

 1. Імпакт-фактор наукових журналів України за 2011 р. (НБУВ)
 2. Перечень украинских журналов с Импакт фактором (кАХ КНУ)
 3. Українські журнали в базах Thomson Reuters (ПБ, оновлюється)

 

Див. також:

 1. Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (ВАК МОН РФ)
 2. Рейтинг наукових фахових видань України в інформаційно-аналітичній системі „Російський індекс наукового цитування“ (НБУВ)
 3. Представлення наукових фахових видань України у базі даних „Index Copernicus“ (Польща) (НБУВ)
 4. Про міжнародні наукометричні бази. Бібліотекознавчі видання у Scopus та Thomson Reuters (ПБ)
 5. List of academic databases and search engines (Вікіпедія)