Наукометричні бази даних

Наукометрична база даних — це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Деякі відомі бібліографічні бази даних: Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef

Періодичні видання України

Періодичне видання Scopus* Web of Science*
Автоматичне зварювання +
Актуальні проблеми економіки + (з 2008) +
Вісник зоології +
Журнал вушних, носових і горлових хвороб +
Журнал фізичних досліджень +
Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії +
Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка +
Кібернетика та системний аналіз +
Кінематика і фізика небесних тіл +
Клінічна хірургія +
Лікарська справа +
Металофізика та новітні технології + +
Металургійна і гірничорудна промисловість +
Мікробіологічний журнал +
Нейрофізіологія +
Нелінійні коливання +
Питання атомної науки і техніки +
Порошкова металургія + +
Прикладна механіка +
Проблеми міцності + +
Проблеми управління та інформатики +
Сучасна електрометалургія +
Надтверді матеріали + +
Симетрія, інтегровність та геометрія: методи та застосування (SIGMA) +
Теоретична та експериментальна хімія +
Технічна діагностика та неруйнівний контроль +
Український хімічний журнал +
Український біохімічний журнал +
Український історико-медичний журнал «Агапіт» +
Український математичний журнал +
Український фізичний журнал +
Системи керування та комп’ютери +
Фізика конденсованих систем +
Фізика низьких температур +
Фізико-хімічна механіка матеріалів + +
Фізіологічний журнал +
Хімія і технологія води + +
Цитологія і генетика + +
Ядерна фізика та енергетика +
Експериментальна онкологія +
Biopolymers and cell +
Condensed Matter Physics +
Electronic Journal of Theoretical Physics +
Nonlinear Dynamics and Systems Theory +
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications +
Ukrainian Journal of Physical Optics + +


Детальніше щодо Scopus (Elsevier):

  1. Індексація українських часописів у SciVerse Scopus (дані з Вікіпедії)
  2. SCOPUS: List of titles (Scopus)
  3. Рейтинг наукових журналів України (НБУВ)
  4. Українські журнали в Scopus (ПБ, оновлюється)

 


Детальніше щодо Web of Science (Thomson Reuters):

  1. Імпакт-фактор наукових журналів України (НБУВ)
  2. Українські журнали в базах Thomson Reuters (ПБ, оновлюється)

 

Див. також:

  1. Представлення наукових фахових видань України у базі даних „Index Copernicus“ (Польща) (НБУВ)
  2. Про міжнародні наукометричні бази. Бібліотекознавчі видання у Scopus та Thomson Reuters (ПБ)
  3. List of academic databases and search engines (Вікіпедія)